دانلود کتاب رهبری با تفکر استراتژیک


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب رهبری با تفکر استراتژیک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب رهبری با تفکر استراتژیک

نبی الله دهقان و علی شیرازی نژاد در کتاب رهبری با تفکر استراتژیک به کاوش در آثار دانشگاهی، عقاید مردمی، داده‌های دنیای واقعی و مطالعات موردی پیرامون اصول تفکر و رهبری استراتژیک پرداخته‌اند.

نیاز مبرم به رهبری استراتژیک در همه سطوح وجود دارد. شما به رهبرانی نیاز دارید که فرصت‌های نشأت گرفته از مسائل پیچیده و بسیار مستقل را دریابند؛ رهبران خط مقدمی که بتوانند تغییر ایجاد کنند و بر دیگران تأثیر بگذارند تا آن‌ها شیوه‌های جدید همکاری و کار با یکدیگر را برای انجام یک مأموریت مشترک بپذیرند. شما به افرادی نیاز دارید که برای ابداع کار خود انگیزه داشته باشند و برای انجام تبادلاتی میان اولویت‌های رقابت آماده باشند، بدون آنکه دائماً از بالا دستور بگیرند.

تفکر استراتژیک از سه فعالیت کلیدی تشکیل شده است: ارزیابی موقعیت‌ها، شناسایی الگوها و تصمیم‌گیری. مفاهیم و ابزارهای مربوطه از حوزه‌های روانشناسی شناختی، تفکر سیستمی و نظریه بازی‌ها می‌تواند توانایی هر رهبری را برای تفکر استراتژیک بهبود بخشد.

در بخشی از کتاب رهبری با تفکر استراتژیک می‌خوانیم:

رهبر هدایت‌کننده از برخی از جهات نوع «کلاسیک» رهبر است که بسیاری از افراد زمانی که به استراتژی در متن کسب‌وکار می‌اندیشند، چنین رهبری را انتظار دارند. در حقیقت بسیاری از مفاهیم، فعالیت‌ها و ابزار مرتبط با این نوع رهبر که مورد بحث قرار خواهیم داد، امروزه به نحوی فعالانه به کار گرفته می‌شوند و در بهترین دانشگاه‌های کسب‌وکار دنیا آموزش داده می‌شوند. در نظر گرفتن بسیاری از آنان به‌عنوان تفکر غالب و جریان اصلی، در ارتباط با نحوه عملکرد کارآمد سازمان‌ها در جهت تعریف و اجرای استراتژی، مناسب است.

دلیل این امر این است که این نوع رهبران موفق می‌شوند. این‌گونه رهبران منعکس‌کننده دهه‌ها و گاهی قرن‌ها بهسازی هستند و تغییر ابزار پایه کسب‌وکار و حتی تغییرات در شیوه تحقیق و تغییرات فرهنگی که موجب به وجود آمدن شیوه‌های جدید رهبری شده‌اند و مشخصات سایر رهبران استراتژیک را که بر آن‌ها تأکید کردیم را ارتقا داده‌اند، بسیاری از این رهبران در مقایسه با رهبران هدایت‌کننده تعریف می‌شوند.

 ۳۴۳ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-248-086-8 

چاپ ۱۳۹۸: ۶۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیش گفتار
پیش‌درآمد
مقدمه
فصل اول: اصول تفکر و رهبری استراتژیک
روانشناسی شناختی
انواع اکتشاف
انواع فرآیندهای تفکر
انواع تفکر
تفکر سیستمی در گروه‌ها
کاربرد تفکر سیستمی
نظریه بازی‌ها
کلامی مختصر در مورد نظریه بازی‌ها
خلاصه تفکر استراتژیک
هنر رهبری
تاریخچه‌ای مختصر از نظریه رهبری
مدل‌های شرطی
رهبری زمینه‌ای
تفکر و رهبری استراتژیک در عمل
فصل دوم: چهار نوع رهبری استراتژیک
پرسش‌های اساسی برای رهبر استراتژیک
اجرای استراتژی: هدایت‌کننده در مقابل مشارکتی
چهار نوع رهبری استراتژیک
نوع آرمان‌گرا: پیشبرد استراتژی از طریق بینش فردی
نوع هدایت‌کننده: پیشبرد استراتژی از طریق ساختار و فرآیند
نوع رشد دهنده: پیشبرد استراتژی از طریق قدرت بخشیدن به دیگران
نوع همکاری کننده: پیشبرد استراتژی از طریق هم آفرینی
فصل سوم: مثال‌هایی از رهبری استراتژیک
چهار مثال
ایندی‌گوگو: پیشبرد استراتژی از طریق چشم‌انداز
ادغام شرکت پی‌اند جی با شرکت ژیلت در آمریکای لاتین: پیشبرد استراتژی از طریق ساختار و فرآیند
طراحی برای آمریکا: پیشبرد استراتژی از طریق قدرت بخشیدن به دیگران
درک موفقیت طراحی برای آمریکا
گوگل تیک آوت: پیشبرد استراتژی از طریق هم آفرینی
درک موفقیت برایان
جمع‌بندی
فصل چهارم: اعمال رهبری استراتژیک
کسب بینش استراتژیک
شناسایی رویکرد صحیح
ایجاد تغییر استراتژیک
شناسایی رویکرد صحیح
یکپارچه‌سازی چهار نوع رهبری استراتژیک
تاد کانر و بانکر رویکردی آگاهانه به رهبری استراتژیک
ساختار زدایی از رویکرد تاد
ادغام و اعتبار
فصل پنجم: کسب مقبولیت، تعهد و هواداری
کسب مقبولیت، تعهد و هواداری مورد نیاز
جلب قلوب پیروان
مثال بارزی از مورد مذکور: انجمن مسیحی مردان جوان در آمریکا
درگیر کردن اذهان پیروان
به‌کارگیری دستان پیروان
مثال بارزی از مورد مذکور: هارتلند انجلز
جلب قلوب، درگیر کردن اذهان و به‌کارگیری همیاران
فصل ششم: توسعه رهبری استراتژیک
شایستگی‌های رهبر استراتژیک
اعمال شایستگی‌هایی که رهبری استراتژیک را ممکن می‌سازد
تفکر سیستمی
تصمیم‌گیری
مدیریت ریسک
اعمال شایستگی‌هایی که چهار نوع رهبری استراتژیک را توانمند می‌سازد
ایجاد رهبران هدایت‌کننده
ایجاد رهبری رشد دهنده
ایجاد رهبران همکاری کننده
توسعه فردی و سازمانی
سازمان‌های در حال توسعه
ساخت قابلیت سازمانی
ساخت قابلیت‌های فردی
پیشرفت حاصل کردن به‌عنوان رهبر
در خاتمه
منابع و مأخذ
اولویت‌بندی
کتاب‌ها
مجله‌ها
سازمان‌ها
مقالاتی که به صورت آنلاین در دسترسند
منابع اضافی
مراجع

راهنمای دانلود کتاب رهبری با تفکر استراتژیک

برای دانلود کتاب رهبری با تفکر استراتژیک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  رهبری با تفکر استراتژیک

نظرات کتاب رهبری با تفکر استراتژیک

dr nabi Dehghan
۱۳۹۹/۷/۴
این کتاب ویژه افرادی است که می‌خواهند در حوزه اجتماعی و سازمانی تاثیرگذار باشند.
مشاهد همه نظرات (۱)