دانلود کتاب شیمی آلی سنتز دارو


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب شیمی آلی سنتز دارو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب شیمی آلی سنتز دارو

سیستم های حلقوی هتروسیکلی یا کربو کسیلیکی هسته ساختارهای شیمیایی اند که قسمت عمده عامل های درمانی است. در نتیجه این یافته به حاصل شدن داروهایی منجر شد که بر روی سایت های پذیرنده ها یا شبه های پذیرنده های سلولی، آنزیم ها یا نهادهای مشابه تاثیر می گذارند. این بر هم کنش ها بستگی به نوع سایت پذیرنده موجود در مولکول دارد که دارای شکل کاملا مشخص، توزیع چگالی الکترونی مناسب و آرایش یونی با ساختار غیر قابل تجزیه هستند. این احتیاجات تا حدی بوسیله مولکول های کربوکسیلیکی یا هتروسیکلی برآورده می شود. با این وجود یک سری از داروهای مهم را نمی توان به خاطر داشتن یک گروه عاملی خاص، طبقه بندی کرد. بیشتر این عامل ها به عنوان یک بستر اشتباه با آنزیم هایی که پپتیدها را به کار می برند، عمل می کنند.

 ۲۷۶ صفحه، ۱۰ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-6648-22-4 

چاپ ۱۳۹۲: ۱۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۵۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

ترکیبات زنجیر باز

ترکیبات آلیسیکلیکی

ترکیبات آروماتیک یک حلقه ای

ترکیبات کربوسیکلی جوش خورده به حلقه بنزن

هتروسیکل های پنج عضوی

هتروسیکل های شش عضوی

هتروسیکل های پنج عضوی جوش خورده به حلقه بزن

هتروسیکل های شش عضوی جوش خورده حلقه بنزن

هتروسیکل های جوش خورده دو حلقه ای

هتروسیکل های جوش خورده چند حلقه ای

راهنمای دانلود کتاب شیمی آلی سنتز دارو

برای دانلود کتاب شیمی آلی سنتز دارو و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  شیمی آلی سنتز دارو