دانلود کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی

  • از: برهان نادری
  • ناشر: انتشارات قانون یار
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی

برهان نادری در کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی، به مفهوم شیوه زندگی و چالش پارادایم‌ها در مطالعه طبقه‌ اجتماعی پرداخته‌ است. انتظار می‌رود که بررسی حاضر در نهایت به ما معلوم دارد که این مفهوم تحت تأثیر طبقه اجتماعی تا چه حد بر گستره شناخت ما از فرآیندها و روندهای زندگی خواهد افزود.

قضاوت درباره این که تا کجا توانسته‌ایم این مفهوم را با توجه به جامعه ایران بررسی کنیم، به عهده شما است اما با توجه به کمبود منابع پژوهشی مربوط به سبک زندگی در ایران امکان مقایسه داده‌های تجربی وجود ندارد. فرض اصلی تحقیق که از نظریه بوردیو استنتاج شده، این است که «بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی رابطه وجود دارد» سبک همان اعمال و کارهایی است که به شیوه خاص طبقه‌بندی شده و حاصل اداراکات خاصی هستند. سبک زندگی تجسم‌ یافته ترجیحات افراد است که به صورت عمل در آمده و قابل مشاهده هستند و الگوی غیرتصادفی و ماهیتی طبقاتی دارد.

سبک زندگی به وسیله شاخص‌هایی مانند: نوع روابط اجتماعی نحوه گذران اوقات فراغت، سلیقه و مدیریت بدن مورد سنجش قرار گرفته است. متغیر مستقل این تحقیق با عنوان طبقه اجتماعی به وسیله دو شاخص میزان سرمایه اقتصادی و میزان سرمایه فرهنگی به صورت شاخصی تجمعی در ارتباط با سبک زندگی قرار گرفته و فرض اصلی این اثر علمی مورد تأیید تجربی قرار گرفته است.

در بخشی از کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی می‌خوانید:

گرچه مارکس عقیده داشت که نمی‌توان واقعیت اجتماعی را آن گونه که دانشمندان پوزیتیویست معتقدند به تعاریف تقلیل داد و در مجموع نمی‌توانیم تعریف مشخص، منظم و دایره‌المعارفی از طبقه در دیدگاه مارکس از آثار او بیرون کشید. مارکس به صورت‌های پراکنده‌ای از تأثیر سیستم طبقاتی و پیامدهای این سیستم بر تمامی عرصه‌های زندگی طبقه حاکم و محکوم صحبت به میان آورده است مارکس در جایی که سوال اساسی خود را مبنی بر این که عنصر تشکیل‌ دهندۀ طبقه چیست از تعریف آن بازماند.

«برای مارکس، طبقه، تعیین‌ کنندۀ رفتارها، احساسات، اندیشه‌ها و نگرش‌های افراد و روابط اجتماعی آنان است. طبقات، افراد را به مقوله‌های اجتماعی تقسیم می‌کند و این تقسیم چنان اساسی است که روابط افراد، نوع زندگی و سرنوشت آن‌ها نیز تابع آن است. طبقه نه فقط ابزاری برای تحلیل اجتماعی بلکه مجموعه شرایط مادی زندگی است که انسان‌ها را در بر می‌گیرد و الگوی موجودیت و هویت اجتماعی آن‌ها را ترسیم می‌کند».

«به عقیده مارکس موقعیت آدمی در جریان تولید، منشاء تجارب مهم زندگی اوست، تجاربی که چه در حال و چه در آینده عقاید و اعمال فرد را معین می‌کند. تجربه، ممکن است در جریان کسب معیشت به دست آید، اما به طور خاص، تجربه، تعارض اقتصادی است که اهمیت دارد، زیرا اعضای طبقۀ اجتماعی را وا می‌دارد تا به عقاید مشترک و کنش‌های مشترک دست یابند».

 ۱۸۸ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-8796-99-2 

چاپ ۱۳۹۶: ۱۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: کلیات
بخش دوم: ادبیات نظری موضوع
سوابق نظری تحقیق
مقدمه‌ای بر طبقه اجتماعی و قشر بندی اجتماعی
چالش پارادایم‌ها در مطالعه طبقه‌ اجتماعی
مقدمه‌ای بر سبک زندگی (Life style)
مفهوم سبک زندگی در دهه 80
بحث‌های امروزی سبک زندگی
سبک زندگی و فرهنگ
مارکس، طبقه اجتماعی و سبک زندگی
مقدمه‌ای بر روش‌شناسی مارکس
دیدگاه مارکس از طبقه
مارکس طبقه و سبک زندگی
ماکس وبر‌ و سبک زندگی
نظریه‌های مدرن درباره طبقه اجتماعی
ساختار شغلی
بوردیو و جامعه شناسی
روش‌شناسی بوردیو
مفاهیم
طبقه از دیدگاه بوردیو
سرمایه
در هر طبقه‌ای جناح‌هایی وجود دارند که از دو طریق قابل تشخیص است
جمع‌بندی نظریه بوردیو
مروری بر سوابق تجربی
جمع‌بندی دیدگاه‌های نظری و تدوین چارچوب نظری تحقیق
سلیقه موسیقیایی + سلیقه سینمایی + سلیقه ادبی = سطح سلیقه
متغیر مستقل تحقیق: طبقه اجتماعی
سرمایه فرهنگی
متغیر مستقل تحقیق: طبقه اجتماعی
حالت عینیت یافته
حالت نهادی شده
چارچوب نمونه‌گیری
بخش سوم:‌ روش‌شناسی موضوع
مفاهیم و متغیرها
چگونگی سنجش
نوع روش تحقیق
ابزارهای تحقیق
واحد تحلیل و سطح تحلیل
جامعه آماری
واحد آماری
حجم نمونه تحقیق
شیوه نمونه گیری
مطالعه مقدماتی
منابع
پرسش‌نامه
بخشی از جداول دو بعدی

راهنمای دانلود کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی

برای دانلود کتاب شیوه زندگی در اقشار اجتماعی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  شیوه زندگی در اقشار اجتماعی
Hossein Abedi
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
عالیه
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)