دانلود کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های نویسنده معروف مسیحا برزگر، برای افرادی است که می‌خواهند زبان پرندگان را بیاموزند.

با منطق‌الطیر، همراه می‌شوید تا زبان پرندگان را بیاموزید، زبان پرواز. شما، زبان خزیدن بر خاک، یعنی زندگی روزمره را خوب بلدید اما، با شیوه‌ی پریدن و پرواز، بیگانه‌اید. زبان پرندگان، زبان وحدت و یگانگی‌ست. راز و رمز پریدن و پرواز، در نفی دوگانگی و جدایی، نهفته است.

توهم جدایی و ثنویت، دل را می‌میراند و شور و جنبش را از آن می‌گیرد. اما، یگانگی و وحدت، شما را به همه چیز و همه کس، گره می‌زند و شما در سرنوشت همه چیز و همه کس سهیم می‌شوید. تو پرنده‌ای؛ مرغ دست‌آموز خدا، با آوازی خوش و پرهای رنگین، با دلی مشتاق هواهای باز خدا که برای پریدن، به دو شاه بال عشق و آگاهی، نیاز داری. در این سلسله سخنرانی‌ها، همراه می‌شوید با مرغانِ شیفته‌ی دیدار با سیمرغ، که عازم قافِ معرفت‌اند.‌

عطار نیشابوری از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام‌آور تاریخ ادبیات ایران است. سخن او ساده و گیراست. کتاب منطق الطیر، مهم‌ترین و برجسته‌ترین مثنوی عطار و یکی از مشهورترین مثنوی‌های تمثیلی فارسی است.

 ۱۲۰ ساعت و ۲۱ دقیقه، ۶۶۲۸ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰۰ ت - 21.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

فهرست مطالب

۸۱ دقیقه
بخش اول
۶ دقیقه
مراقبه اول
۶۸ دقیقه
بخش دوم
۱۵ دقیقه
مراقبه دوم
۵۸ دقیقه
بخش سوم
۱۴ دقیقه
مراقبه سوم
۸۰ دقیقه
بخش چهارم
۱۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۶۷ دقیقه
بخش پنجم
۱۰ دقیقه
مراقبه پنجم
۸۳ دقیقه
بخش ششم
۱۵ دقیقه
مراقبه ششم
۸۴ دقیقه
بخش هفتم
۱۵ دقیقه
مراقبه هفتم
۸۴ دقیقه
بخش هشتم
۱۴ دقیقه
مراقبه هشتم
۸۸ دقیقه
بخش نهم
۱۹ دقیقه
مراقبه نهم
۳۸ دقیقه
بخش دهم
۱۰۵ دقیقه
بخش یازدهم
۱۰ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۲ دقیقه
بخش دوازدهم
۵۷ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۹ دقیقه
بخش سیزدهم
۱۷ دقیقه
مراقبه سیزدهم
۵۳ دقیقه
بخش چهاردهم
۱۵ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۵۸ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۸۴ دقیقه
بخش شانزدهم
۱۱ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۶۶ دقیقه
بخش هفدهم
۳۶ دقیقه
مراقبه هفدهم
۶۲ دقیقه
بخش هجدهم
۴۱ دقیقه
مراقبه هجدهم
۹۴ دقیقه
بخش نوزدهم
۳۹ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۵۷ دقیقه
بخش بیستم
۳۶ دقیقه
مراقبه بیستم
۶۸ دقیقه
بخش بیست و یکم
۲۳ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۷۷ دقیقه
بخش بیست و دوم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و دوم
۷۰ دقیقه
بخش بیست و سوم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۶۴ دقیقه
بخش بیست و چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۸ دقیقه
بخش بیست و پنجم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۶۳ دقیقه
بخش بیست و ششم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۸۷ دقیقه
بخش بیست و هفتم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۹۰ دقیقه
بخش بیست و هشتم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۸۷ دقیقه
بخش بیست و نهم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۹۷ دقیقه
بخش سی
۳۴ دقیقه
مراقبه سی
۶۸ دقیقه
بخش سی و یکم
۳۷ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۸۰ دقیقه
بخش سی و دوم
۳۰ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۹۹ دقیقه
بخش سی و سوم
۴۰ دقیقه
مراقبه سی و سوم
۸۹ دقیقه
بخش سی و چهارم
۳۰ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۱۰۰ دقیقه
بخش سی و پنجم
۴۰ دقیقه
مراقبه سی و پنجم
۱۰۵ دقیقه
بخش سی و ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه سی و ششم
۱۰۴ دقیقه
بخش سی و هفتم
۲۹ دقیقه
مراقبه سی و هفتم
۸۹ دقیقه
بخش سی و هشتم
۳۹ دقیقه
مراقبه سی و هشتم
۶۵ دقیقه
بخش سی و نهم
۸۰ دقیقه
مراقبه سی و نهم
۷۳ دقیقه
بخش چهلم
۳۰ دقیقه
مراقبه چهلم
۱۰۲ دقیقه
بخش چهل و یکم
۲۷ دقیقه
مراقبه چهل و یکم
۸۸ دقیقه
بخش چهل و دوم
۳۹ دقیقه
مراقبه چهل و دوم
۸۷ دقیقه
بخش چهل و سوم
۳۵ دقیقه
مراقبه چهل و سوم
۱۱۰ دقیقه
بخش چهل و چهارم
۳۳ دقیقه
مراقبه چهل و چهارم
۷۹ دقیقه
بخش چهل و پنجم
۳۶ دقیقه
مراقبه چهل و پنجم
۸۱ دقیقه
بخش چهل و ششم
۲۹ دقیقه
مراقبه چهل و ششم
۸۹ دقیقه
بخش چهل و هفتم
۴۰ دقیقه
مراقبه چهل و هفتم
۷۸ دقیقه
بخش چهل و هشتم
۴۲ دقیقه
مراقبه چهل و هشتم
۸۱ دقیقه
بخش چهل و نهم
۳۸ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۸۱ دقیقه
بخش پنجاه
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجاه
۸۵ دقیقه
بخش پنجاه و یکم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و یکم
۹۸ دقیقه
بخش پنجاه و دوم
۳۴ دقیقه
مراقبه پنجاه و دوم
۸۵ دقیقه
بخش پنجاه و سوم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و سوم
۷۹ دقیقه
بخش پنجاه و چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه پنجاه و چهارم
۸۳ دقیقه
بخش پنجاه و پنجم
۴۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و پنجم
۷۰ دقیقه
بخش پنجاه و ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه پنجاه و ششم
۷۶ دقیقه
بخش پنجاه و هفتم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و هفتم
۸۳ دقیقه
بخش پنجاه و هشتم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و هشتم
۷۴ دقیقه
بخش پنجاه و نهم
۲۸ دقیقه
مراقبه پنجاه و نهم
۷۱ دقیقه
بخش شصتم
۲۹ دقیقه
مراقبه شصتم
۶۲ دقیقه
بخش شصت و یکم
۶۵ دقیقه
بخش شصت و دوم
۳۲ دقیقه
مراقبه شصت و دوم
۹۳ دقیقه
بخش شصت و سوم
۵۸ دقیقه
مراقبه شصت و سوم
۸۹ دقیقه
بخش شصت و چهارم
۲۹ دقیقه
مراقبه شصت و چهارم
۱۱۴ دقیقه
بخش شصت و پنجم
۳۳ دقیقه
مراقبه شصت و پنجم
۸ دقیقه
نیایش اول - بخش اول
۶ دقیقه
نیایش اول - بخش دوم
۲ دقیقه
نیایش اول - بخش سوم
۱۰ دقیقه
نیایش اول - بخش چهارم
۷ دقیقه
نیایش اول - بخش پنجم
۳ دقیقه
نیایش اول - بخش ششم
۱۰ دقیقه
نیایش اول - بخش هفتم
۴ دقیقه
نیایش اول - بخش هشتم
۲ دقیقه
نیایش دوم - بخش اول
۴ دقیقه
نیایش دوم - بخش دوم
۸ دقیقه
نیایش دوم - بخش سوم
۸ دقیقه
نیایش دوم - بخش چهارم
۳ دقیقه
نیایش دوم - بخش پنجم
۴ دقیقه
نیایش دوم - بخش ششم
۵ دقیقه
نیایش دوم - بخش هفتم
۶ دقیقه
نیایش دوم - بخش هشتم
۷ دقیقه
نیایش دوم - بخش نهم

راهنمای دانلود کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

برای دانلود کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری
Mehdi Tehrani
۱۳۹۷/۱۱/۳
اقای علیرضا برو راجعبه عطار زندگی و مرگش مطالعه کن تا ببینی تو سم هستی برای شیعه یا عطار
rezvan farahani
۱۳۹۸/۶/۷
سلام
بهترین کتابیِ که کامل شرح داده شده ساده و قابل فهم
ممنون از مسیحا برزگر عزیز
بهناز گرمابی
۱۳۹۹/۱/۲۳
چرا شبیه سخنرانیه حاج آقا رو منبر بود 😐
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲۴)