دانلود کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه

کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه، بررسی کاملی از نظام و حکمرانی نوآوری در سطوح ملی انجام داده و بر اساس مشاهدات صورت گرفته، چارچوبی کلی و کلان برای حکمرانی نوآوری به شما پیشنهاد می‌کند.

کشورهای کره جنوبی و ترکیه در مدتی کوتاه توانستند گام‌های مؤثری در جهت توسعه فناوری و خلق نوآوری بردارند به ‌طوری‌ که کشور کره جنوبی که در سال 1962 میلادی از نظر درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی با کشورهای جنوب صحرای آفریقا مقایسه می‌شد، امروز از میانگین درآمد سرانه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیشی گرفته است و در مسیر رشدی مشابه با ایالات ‌متحده قرار دارد.

ترکیه نیز یک اقتصاد بزرگ نوظهور محسوب می‌شود و به ‌سرعت از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و نیروی کار بدون مهارت به یک اقتصاد صنعتی تبدیل‌ شده است. ترکیه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در اروپا بوده و یکی از رهبران کشتی‌سازی دنیا به حساب می‌آید. ترکیه همچنین یک تولید کننده مهم لوازم‌ خانگی و لوازم الکترونیکی بوده و چشم‌انداز آن دستیابی به سطح بالایی از ثبات، عدالت و رقابت‌پذیری جهانی در میان کشورهای اروپایی است.

بر همین اساس، بررسی و تحلیل حکمرانی نوآوری این دو کشور می‌تواند در جهت بهبود حکمرانی نوآوری در سایر کشورها مفید باشد. با توجه به این موضوع، تبیین مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی نوآوری در کشورهای درحال ‌توسعه به ‌طور عام، و بررسی کشورهای کره جنوبی و ترکیه به طور خاص، مورد توجه کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه است.

امید است تا با این کتاب گامی در جهت افزایش نوآوری در کشور برداشته شود و تأثیر هرچند اندک در شکل‌دهی به حکمرانی نوآوری در کشور داشته باشیم.

در بخشی از کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه می‌خوانیم:

بسیاری از شکست‌هایی که نظام‌های نوآوری مستعد آن هستند نتیجه‌ی شکست در حکمرانی می‌باشد. می‌توان گفت کارایی و اثربخشی عملکرد نظام نوآوری تا حد زیادی به حکمرانی آن وابسته است. دیترویت و پوشی (2015) در پژوهش خود اثربخشی سیاست‌های مؤثر بر نوآوری را به میزان قابل توجهی متکی بر حکمرانی این سیاست‌ها می‌داند.

لارانیا (2012) نیز بیان می‌کند که سیاست‌گذاران به چالش‌های گسترده، پیچیده، پویا و چندبخشی حوزه سیاست‌گذاری نوآوری با استفاده از حکمرانی پاسخ می‌دهند. مطابق نظر کولمن و ماتامورس (2017)، احتمال موفقیت و شکست سیاست‌های اتخاذ شده در کشورها تا حد زیادی به شناخت نقش چارچوب نهادی و حکمرانی آن‌ها وابسته است.

به‌ بیان ‌دیگر می‌توان گفت سیاست‌هایی موفق خواهند بود که با توجه به چارچوب نهادی و حکمرانی هر کشور تدوین‌ شده باشند. مفهوم حکمرانی هم برای شرکت‌ها و هم برای محیط اقتصادی به ‌کاربرده می‌شود. حکمرانی واژه‌ای چندوجهی است که مفاهیم گسترده‌ای از آن استنباط می‌شود و از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثال یوآرا و همکاران (2014) حکمرانی را از منظر عوامل نهادی و غیر نهادی در توسعه و بیان جایگاه رهبری مورد بررسی قرار می‌دهند و آدراتسج (2015) حکمرانی را از منظر مدیریت راهبردی مورد بررسی قرار داده و آن را به شکل یک تلاش هماهنگ برای مدیریت کردن بازیگران مختلف بیان می‌نماید.

 ۱۹۲ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6885-09-6 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: نقش‌آفرینی دولت در نظام نوآوری
1-1. مقدمه
1-2. نوآوری
1-3. نظام نوآوری
1-4. بازیگران نظام نوآوری
1-5. نظام ملی نوآوری و کارکرد سیاست‌گذاری
1-6. دولت و نظام نوآوری
1-7. جمع‌بندی
فصل دوم: حکمرانی نوآوری و شاخص‌های ارزیابی
2-1. مقدمه
2-2. حکمرانی و کارکردهای آن
2-3. حکمرانی خوب
2-4. حکمرانی نوآوری
2-5. شاخص‌های حکمرانی نوآوری در سطح کلان
2-6. جمع‌بندی
فصل سوم: چارچوب بررسی حکمرانی نوآوری در کشورهای در حال توسعه
3-1. مقدمه
3-2. تعیین کارکردهای اصلی حکمرانی
3-3. تعیین ابعاد اصلی نظام ملی نوآوری
3-4. طراحی چارچوب بررسی حکمرانی نوآوری در کشورهای در حال توسعه
3-5. جمع‌بندی
فصل چهارم: حکمرانی نوآوری در کره جنوبی
4-1. مقدمه
4-2. تحول سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری
4-3. نظام ملی و پیشران‌های نوآوری در کره جنوبی
4-4. ساختار حکمرانی نوآوری در کره جنوبی
4-5. نقش‌آفرینی دولت (حکمرانی) کره جنوبی در نظام نوآوری
4-6. تأثیر نقش‌آفرینی دولت کره جنوبی در نظام نوآوری
4-8. جمع‌بندی
فصل پنجم: حکمرانی نوآوری در ترکیه
5-1. مقدمه
5-2. سیر تحول سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری ترکیه
5-3. نظام ملی و پیشران‌های نوآوری در ترکیه
5-4. ساختار حکمرانی نوآوری ترکیه
5-5. نقش‌آفرینی دولت (حکمرانی) ترکیه در نظام نوآوری
5-6. تأثیر نقش‌آفرینی دولت ترکیه در نظام نوآوری
5-7. چارچوب حکمرانی نوآوری ترکیه و نقاط برجسته آن
5-8. جمع‌بندی
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه

برای دانلود کتاب مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مروری بر حکمرانی نوآوری در کره ‌جنوبی و ترکیه