دانلود کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست

  • ناشر: نشر عطران
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست

هدف کلی کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست، بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر برچالش‌های زیست محیطی خلیج فارس (مورد مطالعه کارکنان پارس جنوبی) است.

امروزه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی‌های زیست محیطی، ازدحام روزافزون جمعیت، رشد اقتصادی و میزان مصرف، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضلات انرژی در جهان و به خصوص بحران‌های زیست محیطی به خود مشغول داشته است.

از یک سو در جهان فعلی، پشتوانه اقتصادی و سیاسی کشورها بستگی به میزان بهره‌وری آن‌ها از منابع فسیلی دارد و تهی گشتن منابع فسیلی نه تنها تهدیدی برای اقتصاد کشورهای صادر کننده، بلکه نگرانی عمده‌ای را برای نظام اقتصادی ملل وارد کننده نیز ایجاد می‌کند. از سوی دیگر صاحبان منابع و ذخایر طبیعی به خوبی می‌دانند که برداشت امروز آن‌ها از منابعشان، مستلزم بهره‌وری کمتر در آینده و نهایتا تهی شدن منابع را در مدت زمانی کوتاه در پی خواهد داشت، از سوی دیگر روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد جمعیت، توسعه فنی، اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی رابطه مستقیمی با مصرف انرژی دارد.

این در حالی است که رشد مصرف انرژی و افزایش نیاز به آن از یک سو و محدودیت ذخایر و پایان‌پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این منابع از سوی دیگر، دلایل قابل توجهی است که ضرورت ایجاد تغییر در نگرش‌های مصرفی افراد را گوشزد می‌نماید.

روش تحقیق در این پژوهش به صورت پیمایشی است که جامعه مورد مطالعه در این کتاب 60850 نفر از کارکنان پارس جنوبی هستند که با کمک فرمول کوکراین حجم نمونه 381 نفر انتخاب شده که این جامعه آماری بصورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شده و با کمک نرم‌افزارهای AMOS و SPSS18 به پردازش داده‌ها پرداخته است.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

- بررسی رابطه بین رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و اعتماد اجتماعی کارکنان پارس جنوبی در آلوده کردن خلیج فارس
- بررسی رابطه بین رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و هنجارهای اجتماعی کارکنان پارس جنوبی در آلوده کردن خلیج فارس
- بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و شبکه‌های مشارکت مدنی زیست محیطی کارکنان پارس جنوبی در آلوده کردن خلیج فارس
- بررسی رابطه بین شبکه‌های مشارکت مدنی و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی کارکنان پارس جنوبی در آلوده کردن خلیج فارس

در بخشی از کتاب کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست می‌خوانیم:

همانطور که توسط سایر محققان نیز گزارش شده است اکسیژن خواهی شیمیایی، کدورت و کل جامدات معلق پساب تحت تاثیر همزمان فاکتور‌های مختلف ولتاژ، مدت زمان ماند و نوع الکترود، شدت جریان عبوری و pH و... در فرآیند الکتروشیمیایی واکنش قرار دارد که در این میان افزایش ولتاژ و زمان ماند سبب کاهش بیشتر اکسیژن خواهی شیمیایی، کدورت و کل جامدات معلق می‌شود.

لذا در این تحقیق تاثیر متغییر‌های PH ولتاژ، زمان ماند و نوع و فاصله و نحوه بستن الکترودها در کاهش کل جامدات معلق و اکسیژن خواهی شیمیابی و کدورت مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج بدست آمده در جداول و نمودار‌های به دست آمده به بحث و نتیجه گیری در این خصوص پرداخته می‌شود.

به طور کلی جنس آند و کاتد یک عامل بسیار موثر در بحث فرآیند انعقاد الکتریکی می‌باشد به طوری که می‌توان گفت قلب سیستم انعقاد الکتریکی جنس الکترود‌ها می‌باشد، برای تعیین تاثیر الکترود بر راندمان حذف، آزمایشات از لحاظ ولتاژ و زمان ماند در شرایط یکسان انجام شدند و با تغییر جنس صفحات تاثیر این عامل مورد ارزیابی قرار گرفت. با انجام این آزمایش مشخص شد که جنس الکترود مصرفی در راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و کل جامدات معلق موثر است به طوری که بیشترین راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و کل جامدات معلق متعلق به الکترود آلومینیوم آهن در زمان 60 دقیقه و با ولتاژ 3 ولت می‌باشد.

تحقیقات سایر محققان نیز نشان می‌دهد الکترود‌های آلومینیوم از راندمان حذف بالایی برخوردار است که به تشکیل کمپلکس هیدروکسید آلومینیوم که از طریق الکترولیز ایجاد می‌شود نسبت داده می‌شود.

 ۳۱۱ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-96288-7-2 

چاپ ۱۳۹۸: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰۰ ت - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بررسی عوامل جامعه شناختی...
تاثیر پدافند غیر عامل در دفاع زیستی
امکان‌سنجی تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی...
مهندسی و مدیریت محیط‌های زیست طبیعی...
استفاده از آب‌های نامتعارف در مدیریت بحران آب
متاثر از تغییر اقلیم جایگاه‌های سوخت...
ارزیابی توان خودپالایی رودخانه کارون...
بررسی میزان انتشار دی اکسید کربن...
اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت بنادر...
بررسی فعالیت آنزیم کاتکول 2. 3دی‌ اکسیژن...
گردشگری مسئولانه عامل جلوگیری از تخریب طبیعت
تاثیر احداث سدها و توسعه کشاورزی...
بررسی تغییرات محیط هیدرولوژیکی تالاب آق‌گل...
فرهنگ محیط زیستی
بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی...
مکان گزینی نامناسب محل‌های دفن زباله...
مروری بر کاربرد نانوذرات...
بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان
مدیریت آب خاکستری صنعتی...
مروری بر نقش مولفه‌های مدیریت HSE...
بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی...
ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیک فلزات سنگین...
شبیه‌ سازی نیترات و اکسیژن محلول رودخانه بالیخلی چای اردبیل...

راهنمای دانلود کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست

برای دانلود کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  کتاب مقالات برگزیده ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست