دانلود کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی

نتایج پژوهش ها، به ویژه درحوزه روان­شناسی سازمانی و نظامی، نشان داده است که ادراکات و ارزش ­گذاری های افراد از محیط، بیش ازخود محیط، بر پاسخ های نگرشی و رفتاری آنها تاثیر می­ گذارد. به عبارت دیگر عامل جوّ سازمانی نقشی اساسی درافزایش انگیزه، بهبود روحیه، مشارکت افراد، ازدیاد خلاقیت، اثربخشی، کارایی و درکل دانایی مداری نیروی انسانی دارد. با عنایت به این نتایج تدوین‌گران خط­ مشی­ های نیروهای نظامی نوین توجه ویژه­ای به این مفهوم مبذول داشته ­­اند.

کتاب حاضر نمونه­ ای عینی از این توجه است. اثری که در پیش رو دارید گزارش یک پژوهش گسترده و عمیق در راستای بررسی و شناسایی عوامل اصلی جوّ سازمانی نیروی هوایی ایالات متحده است. چارلز جورج کپس پژوهشگر و نگارنده این اثر با قلمی روان کارخود را در پنج فصل به این ترتیب ارائه نموده است: مقدمه، پیشینه، روش، نتایج، بحث و نتیجه ­گیری.

ساختار این کتاب به شکل گزارش یک پایان‌نامه است. بطوری که دانش پژوهان حوزه‌ها و رده‌های مختلف اعم از نظامی و غیرنظامی، می‌توانند از منابع، پرسشنامه‌ها، سبک اجرا و روش های تحلیل آن حداکثر استفاده را ببرند.

 ۱۰۷ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-6564-12-8 

چاپ ۱۳۹۲: ۷۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۵۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول:مقدمه
جوّ سازمانی و اثرات آن بر بافت نظامی
فصل دوم: بازنگری پیشینۀ پژوهش
مقدمه
چشم انداز تاریخی مفهوم جوّ
جوّ فردی (روانشناختی) و شاخص های آن
جوّ سازمانی (اسکادران) و شاخص های آن
جوّ متقاطع و شاخص های آن
فصل سوم: روش تحقیق
مکان گردآوری دادهها
روش جمع آوری داده ها: متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته ـ شاخص های عملکرد عملیاتی
نمونۀ پژوهش
نمونه درسطح فردی
نمونه درسطح اسکادران
سازمان متغیرها
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
روش تجزیه و تحلیل دادهها
فرضیه های سطح اسکادران
فرضیه های سطح متقاطع
فصل چهارم: نتایج
تحلیل عامل
آمارهای توصیفی، همبستگی ها و روایی سطح فردی و متقاطع
آمارهای توصیفی، همبستگی ها و روایی سطح اسکادران
تجزیه و تحلیل به وسیله فرضیه ها
جوّ فردی و شاخص های آن
جوّ اسکادران و شاخص های آن
جوّ متقاطع و شاخص های آن
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه
یافته های اصلی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات نظری
پیشنهادات کاربردی
REFERENCES
ضمیمــه

راهنمای دانلود کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی

برای دانلود کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)