دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15

نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15، منتشر شد. توالی در روایت؛ بسط مدل پل ریکور برای روایت و پیشرفت تحصیلی کودکان دو زبانه در مقایسه با کودکان تک زبانه با استفاده از ریتم در موسیقی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از نشریه می‌خوانید.

پل ریکور در میان متفکرانی که به روایت و روایتمندی اندیشیده‌اند از دو نظر شاخص‌تر است. یکی اینکه او روشی فلسفی را انتخاب می‌کند و عمیق‌تر این موضوع را بررسی می‌کند و دوم اینکه او در نهایت مدلی برای روایت و میمسیس پیشنهاد می‌دهد که از جهاتی جدید و روشن‌گر است. روش فلسفی او پدیدارشناختی و هرمنوتیکی است و شامل دورهای بی‌پایان حول موضوع اصلی یعنی روایت و رابطه بین روایت و زمان‌مندی است. مدل او برای میمسیس دارای سه مرحله است شامل پیش درک، درک و برخورد ما با دنیای متن. مدلی هم که برای روایت ارائه می‌دهد "هماهنگی ناهماهنگ" می‌تواند تقریبا تمام انواع روایت از تراژدی تا داستان‌های مدرن را شامل شود. در این مقاله ما سعی خواهیم کرد ضمن مروری مختصر بر پیشینه مطالعات انجام شده بر روی روایت، آراء ریکور را در این زمینه بررسی کنیم و با روشی آپروتیکال مثل خود ریکور در کنار مرور افکار او به طرح نکاتی جدید بپردازیم. همچنین مسئله‌ای را طرح خواهیم کرد که خود ریکور کمتر به آن پرداخته است، یعنی بحث توالی در روایت است. به نظر می‌آید برای نزدیک شدن به مفهوم و معنای روایت، توالی به عنوان اساسی‌ترین شاخصه روایت می‌تواند موثر باشد خصوصا اگر توالی را در ارتباط با سه حیطه اصلی تجربه بررسی کنیم یعنی زبان، رابطه علی و معلولی، و زمانمندی.

 ۷۴ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6298 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

توالی در روایت؛ بسط مدل پل ریکور برای روایت
پیشرفت تحصیلی کودکان دو زبانه در مقایسه با کودکان تک زبانه با استفاده از ریتم در موسیقی
تأملی درباره چیستی هنر از نگاه هیدگر
درآمدی بر کارآفرینی بومی هنر نمدمالی و نمدکاری شهرکرد
راهبردهای نظری و عملی قرآن در پیشگیری و کنترل جرم
بررسی آثار و وضعیت ازدواج کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران

راهنمای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15

برای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 15