دانلود کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

در کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی نوشته‌ی بهزاد ثابتی پور کرمانی، معین صباحی گراغانی و علی رضایی، با هدف ارزیابی و تحلیل این دفاتر، سعی شده شناختی از آن‌ها ارائه گردد تا نواقص عملی‌شان بیان شده و به تبع آن، پیشهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شود.

در این کتاب به نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی پرداخته شده است و در جهت ارائه ضوابطی در تشخیص دعاوی قابل پیگیری توسط این دفاتر کاربرد دارد. جایگاه قانونی این دفاتر مطابق ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین براساس بند 11 سیاست‌های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران می‌باشد و به منظور تسریع در رسیدگی پرونده‌های ایثارگران تشکیل شده است.

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران که در این کتاب گاهاً به نام مختصر دفاتر حمایت بیان می‌شوند، به عنوان نهادی است که کارشناسانی را که مستقر در آن هستند، جهت وکالت از ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا به دادگاه و حضور در دادرسی معرفی می‌نماید. در این پژوهش به نوع رابطه حقوقی بین ایثارگران و خانواده‌های شهدا با کارشناسان دفاتر حمایت نیز پرداخته می‌شود.

به دلیل این که درخصوص دفاتر حمایت تاکنون هیچ گونه نگارش مفصلی اعم از کتاب، پایان‌نامه و حتی مقاله‌ای صورت نگرفته و به تبع آن در خصوص مبنای تأسیس و علت پیدایش اینگونه دفاتر نیز صحبتی به میان نیامده است، در این مبحث از تحقیق ابتدا به مبانی، منابع و اهداف دفاتر حمایت و سپس به سازمان و ساختار این دفاتر پرداخته خواهد شد.

در بخشی از کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی می‌خوانیم:

در باب ضرورت تعریف واژه‌ی اختیار باید گفت اختیار در معنی برگزیدن چیز نیک است. در حال حاضر جای آن را انتخاب گرفته است. در معانی دیگری نیز به کار رفته است آزادی عمل، قدرت انجام دادن کار به اراده خویش، حالتی است قائم به شخص که به واسطه‌ی آن صفت و حالت بعضی از آثار و افعال خود را بر بعضی دیگر ترجیح می‌دهد و برحسب دواعی خاصی که حاصل می‌گردد بعضی از کارها را بر بعضی دیگر رجحان می‌دهد.

در اصطلاح نیز واژه‌ی اختیار در چند معنی به کار رفته است. رویارویی اضطرار و اکراه در حقوق مدنی می‌گویند عاقد یا مقر باید عاقل و بالغ و مختار باشد. منظور از واژه اختیار در این تحقیق این است که قدرت و توانایی فرد در انتخاب اعمال یا عدم اعمال امری به صورت نامحدود نیست، بلکه این قدرت و توانایی توسط معیارهایی محدود شده است. بنابراین می‌توان گفت فرد در اعمال امور ممنوعیتی ندارد و برای اعمال یا عدم اعمال آن امور باید مصلحت و غبطه موکل رعایت نماید. واژه‌ی اختیار همان طور که گفته شد در معانی مختلفی به کار رفته است که از جمله آن حالتی است قائم به فاعل که به واسطهی آن حالت و صفت بعضی آثار و افعال خود را بر بعضی دیگر ترجیح می‌دهد و برحسب دواعی خاصی که حاصل می‌گردد بعضی از کارها را بر بعضی دیگر رجحان می‌دهد. ملاحظه میگردد همان طور که از این تعریف نیز بر می‌آید امور و کارهایی که شخص در انجام آن مختار است، البته نه به این معنی که توانایی نادیده انگاشتن آن‌ها را داشته باشد، بلکه در اعمال یا عدم اعمال آن‌ها باید به معیار مصلحت و غبطه‌ی موکل توجه گردد.

 ۱۶۸ صفحه، ۳۷۹ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-229-080-1 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۷۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
مبحث اول - تعاریف و مفاهیم
گفتار اول - تعاریف
بند اول - ایثارگران
بند دوم - دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
بند سوم - کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران
بند چهارم - دادرسی
گفتار دوم- مفاهیم مرتبط
بند اول - وکالت
بند دوم - نمایندگی حقوقی
گفتار سوم - ماهیت حقوقی روابط دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران، با کارشناسان، دادگاه و ایثارگران
بند اول - ماهیت حقوقی رابطه‌ی دفاتر حمایت حقوقی و قضایی با کارشناسان
بند دوم - ماهیت حقوقی رابطه‌ی دفاتر حمایت حقوقی و قضایی به ایثارگران
بند چهارم - ماهیت حقوقی رابطه‌ی کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی با دادگاه‌ها
گفتار چهارم - دفاتر حمایت از منظر ریاست محترم قوه قضائیه (حضرت آیه الله هاشمی شاهرودی (رحمه‌اله)
مبحث دوم - جایگاه، عملکرد و منابع دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
گفتار اول - مبانی، منابع و اهداف تشکیل دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران
بند اول - مبانی دفاتر حمایت
بند دوم - منابع دفاتر حمایت
بند سوم - اهداف تشکیل دفاتر حمایت
گفتار دوم - ساختار و تشکیلات
بند اول - کلیات و افراد مشمول
بند دوم - نحوه فعالیت دفاتر
بند سوم - محل استقرار و نحوه ارتباط
گفتار سوم – سازمان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
بند اول – جایگاه قانونی دفاتر
بند دوم- شرایط کارشناسان دفاتر
بند سوم – قلمرو دعاوی در خصوص کارشناسان دفاتر حمایت
فصل دوم: نقش، ماهیت و مسئولیت‌های کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
مبحث اول – تبیین ماهیت و قلمرو کارشناسان دفاتر حمایت
گفتار اول – مفهوم نمایندگی و اقسام آن
بند اول - عناصر نمایندگی
بند دوم – انواع نمایندگی
گفتار دوم – مفهوم وکالت و اقسام آن
بند اول – عناصر وکالت
بند دوم – انواع وکالت
گفتار سوم – ماهیت وکالت کارشناسان دفاتر در مراجع
بند اول – نحوه احراز سمت و ایراد سمت
بند دوم – تعدد کارشناسان دفاتر و فرد متقاضی در مراجع
بند سوم – معرفی توأم کارشناس این دفاتر با وکیل دادگستری
بند چهارم – نحوه ابطال تمبر دادرسی توسط کارشناسان این دفاتر
بند پنجم – محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله کارشناس دفاتر
بند ششم – طرق مرتفع شدن رابطه کارشناس با موکل (فرد مشمول)
بند اول- نحوه تشکیل پرونده
بند دوم- نحوه پیگیری
مبحث سوم – اختیارات و تعهدات کارشناسان دفاتر
گفتار اول - اختیارات کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران
بند اول- انجام اقدامات لازم و آگاهی از آخرین وضعیت پرونده‌ی متقاضی
بند دوم- انجام مکاتبات لازم و تنظیم و ارسال دادخواست و لوایح به عنوان وکیل متقاضی
بند سوم- شرکت در دادرسی و با سایر جلسات متشکل در رابطه با پرونده
بند چهارم- انجام هر گونه اقدام ضروری در جهت حسن اجرای وظایف محوله
گفتار دوم - بررسی ماده 35 ق. آ. د. م و ماده 36 ق. آ. د. م
بند اول- موارد مجاز به اخذ وکالت
بند دوم – موارد ممنوع به اخذ وکالت
گفتار سوم- تعهدات کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
بند اول- ارائه مشاوره حقوقی
بند دوم- قبول وکالت در پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه از طرف آن‌ها
بند سوم- ارشاد قضایی
بند چهارم - انجام اقدامات لازم جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه
بند پنجم- انجام کلیه وظایف مقرر در ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج در مورد افراد موضوع
بند ششم- کمک به مراجع قضایی در تشخیص اعسار افراد معسر موضوع این آیین نامه از قبیل ارائه مدارک حقوق و اسناد اموال و املاک آنها
بند هفتم- انجام اقدامات لازم برای استفاده‌ی افراد موضوع این آیین نامه از امتیازات و تسهیلات قانونی
بند هشتم- تعهد به حفظ اسرار موکل
بند نهم- تعهد به رعایت مصلحت موکل
گفتار چهارم- تعهدات افراد مشمول دفاتر حمایت حقوقی و قضایی
مبحث چهارم- مسئولیتهای کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران
گفتار اول- مسئولیت انتظامی کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
گفتار دوم- مسئولیت مدنی کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
گفتار سوم- مسئولیت کیفری کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران
فصل سوم: برگزیده‌ای از ارای دادگاه
مبحث اول – گزیده‌ای از آراء اخذ شده توسط کارشناسان دفاتر حمایت
بند اول – آرای حقوقی
فصل چهارم: پیشنهادات و خلاصه مطالب
مبحث اول - پیشنهادات
مبحث دوم - خلاصه مطالب
منابع و مآخذ
ضمائم
ضمیمه شماره 1
ضمیمه شماره 2
ضمیمه شماره 3

راهنمای دانلود کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

برای دانلود کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی