دانلود کتاب هنر و القای ایدئولوژی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب هنر و القای ایدئولوژی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب هنر و القای ایدئولوژی

واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی

واقعیاتی در تاریخ وجود دارد که گذشت زمان، از اهمیت یا تلخی آن کم نمی‌کند. اتحاد شوروی نیز یکی از‌ این واقعیات تاریخ معاصر است که به عنوان یک نظام سیاسی تمامیت‌خواه‌ ایدئولوژیک، قادر به تاثیرگذاری گسترده در مناسبات سیاست و روابط بین‌المللی شد.‌ این رژیم صاحب سبک، به عنوان یکی از فعال‌ترین واحدهای سیاسی تاریخ در مقوله تبلیغات سیاسی مدرن، از‌ این شگرد برای انتقال تصورات و هدایت مخاطبان داخلی و خارجی به سمت اهداف مطلوب خود بهره گرفت.

اثر حاضر به عنوان پژوهشی که قصد دارد میزان موفقیت ابعاد گوناگون تبلیغاتی سیاسی ‌ این رژیم را در مجاب‌سازی افکار عمومی، به ویژه قشر فعال در رسانه، هنر و ادبیات، بسنجد، به طیفی از بسترهای حامل و شاهد اجرای تبلیغات سیاسی در شوروی می‌پردازد که شامل نظام آموزشی و گروه‌های جوانان، پوستر، سینما، پویانمایی، کاریکاتور، ادبیات، نمایش و همچنین سایر حوزه‌های هنری شامل نقاشی و پیکرتراشی می‌شوند. هرچند حوزه‌های دیگری نظیر مطبوعات، رادیو و تلویزیون نیز وجود داشت که از مهم‌ترین ابزار و واسطه ای انجام امور تبلیغاتی به شمار می‌رفتند.

 ۴۸۸ صفحه، ۱۵ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8004-21-9 

چاپ ۱۳۹۴، قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: به سوی تدوین چارچوب نظری
فصل سوم: سیر تاریخی تبلیغات سیاسی
فصل چهارم: تاریخ سیاسی شوروی
فصل پنجم: تبلیغات سیاسی در شوروی
فصل ششم: آموزش و سازماندهی تشکیلاتی محصلان
فصل هفتم: پوستر
فصل هشتم: کاریکاتور
فصل نهم: سینما
فصل دهم: پویانمایی
فصل یازدهم: ادبیات و نمایش
فصل دوازدهم: نقاشی و پیکرتراشی
نتیجه‌گیری نهایی
ضمائم
منابع
پیوست تصویری

راهنمای دانلود کتاب هنر و القای ایدئولوژی

برای دانلود کتاب هنر و القای ایدئولوژی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  هنر و القای ایدئولوژی