دانلود کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت

  • از: پدرام حکیم زاده
  • ناشر: انتشارات شهر پدرام
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت

کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت اثر پدرام حکیم زاده، شامل اشعاری از سهراب سپهری یکی از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران، همراه با نقاشی‌هایی از رنه ماگریت، نقاش نامدار بلژیکی است.

کلمه و تصویر از دیرباز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در هنرهایی مانند نقاشی، گرافیک و سینما بیشتر از تصویر و در هنرهایی مانند شعر، رمان و نمایش بیشتر از کلمه استفاده می‌شود. از سوی دیگر در سرزمین‌های مختلف از نظر پیشینه‌ی هنری، هنرهای کلامی و در سرزمین‌های دیگر هنرهای تصویری رواج و ارزش بیشتری داشته است. در سرزمین‌های شرق و به ویژه ایران، شاعران با ذوق و قریحه، کلمه را با سعدی، فردوسی، حافظ و... به اوج رساندند. در سرزمین‌های غربی و به ویژه اروپا، نقاشان غربی با مکتب‌ها و سبک‌های مختلف، هنری، ارزش‌های تصویری متعالی را به جهان عرضه داشتند. از هم نشینی دو نوع وسیله بیانی از دو سرزمین با فرهنگ‌ها فاصله و از دو تاریخ با فاصله چند قرن، ارزش‌های هنری جدیدی خلق خواهد شد مانند تلاقی دو دریا (محمع البحرین) در تعبیر قرآنی آن و یا دو بی نهایت که انسان را به درک جدیدی از هستی می‌رسانند.

رنه ماگریت (Rene Magritte)، نقاش بلژیکی، یکی از برجسته‌ترین نمایندگان سوررئالیسم در نقاشی، و ابداع کنندهٔ جناس تصویری است.

ماگریت انگارهای شاعرانه‌اش را در قالب تصویرهایی عکس مانند عرضه می‌داشت. ولی اسلوب واقع‌نمایی را به قصد بازنمایی جنبهٔ قابل رویت چیزها بکار نمی‌گرفت، بلکه بدین وسیله بر حضور یا عمل رمزآمیز و ناشناختهٔ آن‌ها تأکید می‌کرد. از همین رو، در شیوه سوررئالیست او را نام رئالیسم جادویی نهادند. در پرده‌هایی چون آدمکش مورد تهدید (1926)، تمامی مشخصات نقاشی‌های بعدی ماگریت را می‌توان بازشناخت: گزارشگری بغرنج، القای چیزهای غیرعادی به مدد چیزهای معمول، تحریف مقیاس‌ها، کیفیت شهوانی، شگفت‌آفرینی، رازگونگی و بیگانگی. اگرچه او به مضمون‌های مختلف می‌پرداخت، شیوه‌اش را تغییر نداد. از همین شیوه در نقاشی دیواری نیز استفاده کرد.

 ۴۳ صفحه، ۷ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6250-13-9 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت

برای دانلود کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت