دانلود کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

  • از: محمود طغرایی
  • ناشر: انتشارات پشتیبان
  • ۳ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

کتاب چکیده مقالات مرحله استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران -خراسان رضوی، به تالیف محمود طغرایی، دربردارنده ۹۶ چکیده نوشتار از پژوهشگران این حوزه است.

اساس خلقت هستی در گردش و ایجاد است و بی شک در این گردش و ایجاد راز و رمزی نهفته است که آن را عاشقان و عارفان دانند و معماری نیز جلوهای است از گردش و ایجاد خداوندی.

هر چند انسان در ابتدا معمار نبود ولی آن را به عنوان ودیعه‌ای الهی در فطرت خویش داشت و چنین شد تا براساس فطرت خدایی خویش آن را از استادان معماری و بقا بیاموزد چنان که از پرستو در سقف غار، از زنبور در کندو، از مروارید در صدف، از موریانه و مورچگان در شهرسازی و ... آموخت.

در کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، معماری رشته‌ای از هنر نیز تلقی می‌شود تا رشته اتصال انسان با خدا قرار گیرد و لذا در طول تاریخ بشری معماری جلوهای است از اندیشه و تفکر او. باز تعریفی است از سبک زندگی انسان، سازندهایی است نه تنها برای سازگاری انسان با زیست بوم در اقلیم بلکه بهره شایسته و متقابل این دو از همدیگر، تا به شایستگی از فطرت وجودی و روحی خویش بهره ببرد و سازگاری کارکرد انسانی معماری را با فطرت الهی خویش رقم زند و موجبات انبساط روحی و آرامش خاطر انسانی‌اش را فراهم آورد: شاید بدین سبب است که آن دسته از معماری انسانی که سازگار با روح و فطرت و در تعادل با محیط زیستش بوده، موجبات آرامش و تعالی را نیز فراهم می نموده است.

اما افسوس که انسان در این سیر همیشه طریق صواب را طی نکرده، یا دست ساخته‌های خود را به دست فراموشی و خرابی سپرده است و یا گاهی در معماری متاخر از بنیان‌های فطری خویش فاصله گرفته و جدا مانده است که نیاز و شاید راهبردهای اساسی امروز ما نیز بازگشت به این دو عرصه باشد: انسان و فطرت۔

 ۹۷ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-8415-70-1 

چاپ ۱۳۹۵: ۱۳۲۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

برای دانلود کتاب چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  چکیده مقالات چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
علیرضا معنوی
۱۳۹۷/۸/۱۶
فوق العاده
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)