دانلود کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه اقتصادی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه اقتصادی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه اقتصادی

با توجه به گسترش روز افزون جمعیت و افزایش تعداد و تنوع نیازهای جوامع انسانی برای استفاده از منابع طبیعی سیاره زمین لازم است سازگاری مناسبی بین نیازهای جوامع انسانی و محیط طبیعی صورت گیرد. در پی این بحث، راه کار توسعه پایدار توسط مجامع بین المللی برای دستیابی به توسعه ای متوازن بدون آسیب رساندن به محیط طبیعی و حفظ طبیعت برای نسل های آینده مطرح شده است. نیاز های جوامع انسانی با توجه به سطوح توسعه یافتگی و نیز خصوصیات محیط فرهنگی و محیط طبیعی که در آن زندگی می کنند بسیار متفاوت است. با توجه به فقر و مسایل بهداشتی و اجتماعی مردم کشور های درحال توسعه از جمله ایران نیاز به توسعه اقتصادی بطور پایدار شدیدا احساس می شود.

برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و نیز ایجاد رفاه مناسب برای مردم نیاز به در نظر گرفتن تمامی منابع و امکانات از یک سو و اهداف و برنامه ها از سوی دیگر توسط مجریان طرح های توسعه ضروری می نماید. می توان با اطمینان بیان داشت که هیچ یک از طرح های توسعه اقتصادی و برنامه های توسعه شرکت ها و موسسات بدون درنظر گرفتن جنبه ها مکانی و خصوصیات جغرافیایی از جمله ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جمعیت و قابلیت ها و محدودیت های محیط طبیعی موفق نخواهد بود. بنابراین، نیاز است در تمامی طرح های اقتصادی دولتی و خصوصی جنبه های جغرافیایی بدلیل درک امکانات و محدودیت های موجود در نظر گرفته شود. تحلیل های مکانی با نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به بهترین وجه ممکن با توجه به صحت و دقت داده های ورودی بهترین تصمیمات را که برای مدیریت حیاتی می باشند در اختیار مجریان و تصمیم گیرندگان چه در مرحله برنامه ریزی و چه در مرحله اجرا قرار دهد. کتاب حاضر نیز نمونه  هایی از ایده های به کار گیری قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه اقتصادی و موفقیت های آنها را ارائه می نماید.

 ۷۹ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-6857-55-8 

چاپ ۱۳۹۴: ۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰ ت - 0.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف GIS

تعریف GIS

ویژگی ها و کاربرد های GIS

دلایل اهمیت به کارگیری GIS در سیستم های سازمانی و شرکتی

فصل دوم: تاثیر GIS در توسعه اقتصادی

GIS برای توسعه اقتصادی

ایالت پیوبلو، کلرادو، اقتصاد خود را با GIS توسعه می دهد.

کسب و کارهای بزرگ مناسب

یک نتیجه مربوط به سلامت

اصلاح توسعه اقتصادی و مبارزه با خزش مکانی با استفاده از نقشه های موثر

تعطیلی های کارخانه منطقه متروی دیترویت و اخراج های عمده

GIS توسعه اقتصادی در آشیویل را تصحیح  می کند

فرمولی برای احیاء

یک فرمول ترکیبی

آوردن فرمولی برای زندگی

مقایسه چندین مکان برای تصمیم گیری سریع تر

سطح خدمات سفارش شده

راه اندازی ثبت اسناد ملکی براساس قطعات زمین

ترسیم نقشه نابرابری های شهری با GIS

منابع

راهنمای دانلود کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه اقتصادی

برای دانلود کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه اقتصادی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه اقتصادی