دانلود کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی

  • از: کاوه احمدی علی آبادی
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی

هرمنوتیک‌ از نظریات‌ مطرح‌ سده‌های‌ اخیر است‌ که‌ در حوزه‌های‌ علم‌، ادبیات‌ و هنر، خالق‌ آثار متعددی‌ بوده‌ است‌. به‌خصوص‌ گستره‌ ادبیات‌ و نقد که‌ متأثر از تکثرات‌ تأویل های‌ آن هاست‌. اما  سابقهء باورهای منتسب به آن را باید در هرمتیسم جستجو کرد که به سال ها پیش از میلاد در مصر باستان بر می گردد. آن ها سال ها نه تنها به عنوان آثاری عرفانی، بلکه علاوه بر آن، در قالب حِرَف و همین طور جنبش هایی اجتماعی، فرهنگی، علمی و به خصوص دینی تأثیرگذار نشان دادند.

از سوی دیگر، تأویلگرایی نیز به هرمتیسم و مکتب هرمنوتیک محدود نمی شود و از گذشته تاکنون آرای بسیاری را به خود اختصاص داده است. از این روی ضروری است تا در راه تبیین چارچوب نظری بحث، به هرمنوتیک و تأویل گرایی در هر حوزه و تعاملات متقابل شان پرداخته شود. با این همه، در حوزهء روش‌شناسی‌ اندک‌ نظریه‌پردازانی‌ هستند که ‌موفق‌ به‌ تحقیقاتی‌ با روش‌ هرمنوتیک‌ شده‌ و بر اساس‌ آن‌ نظریاتی‌ ارایه‌ کرده‌ باشند.

در این‌ مقاله‌ درصددیم‌ تا نگاهی‌ گذرا به تأویلگرایان و ارزیابی ای دقیق تر از مکتب هرمنوتیک داشته باشیم که با گذری بر گذشته شان، علاوه بر حوزه های مختلف علم، فلسفه، هنر، ادبیات، حِرَف و جنبش ها، به چارچوب نظری، نظریات و ‌روش‌شناسی‌ شان بپردازیم.

 ۱۱۸ صفحه، ۲۲۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۹۵، قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه‌
پیشینه هرمنوتیک‌
هرمنوتیک به مثابهء حرفه
هرمنوتیک و جنبش های اجتماعی، دینی و علمی
هرمنوتیک به مثابه یک علم‌
برخی‌ نظریات‌ تأویلگرایان در فلسفه و علم
برخی نظریات هرمنوتیکی در فلسفه و علم
برخی‌ انتقادات‌ به‌ روش‌شناسی‌ هرمنوتیک‌

راهنمای دانلود کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی

برای دانلود کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی