معرفی و دانلود کتاب مدیریت فرهنگی

عکس جلد کتاب مدیریت فرهنگی
قیمت:
24000 تومان - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت فرهنگی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت فرهنگی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مدیریت فرهنگی

کتاب مدیریت فرهنگی، نوشته جعفر رحمانی بر اساس نیاز جامعه هدف مدیران و کارشناسان فرهنگی، دانشجویان و طلاب و علاقه‌مندان به مسائل فرهنگی به گونه علمی تدوین شده است.

در کتاب مدیریت فرهنگی مخاطبان با سازمان و مدیریت فرهنگی، فلسفه و اهداف مدیریت فرهنگی، تفاوت سازمان‌های فرهنگی و سازمان‌های غیر فرهنگی، وظایف مدیران فرهنگی، روش‌های توانمندسازی سازمان‌های فرهنگی و مدیریت کارافرینانه در حوزه فرهنگ آشنا می‌گردند.

راز تأثیرگذاری و موفقیت سیستم‌های اجتماعی را می‌بایست در فرهنگ حاکم بر آنان جست وجو کرد. وجود فرهنگ اثربخش ناشی از مدیریت فرهنگی کارآمد است. امروزه بهره‌گیری از مدیریت فرهنگی به عنوان یک سلاح استراتژیک و تأثیرگذار، جایگزین روش‌های سخت و سنتی گردیده است. سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی برای ارتقای انسجام درونی (فردی، سازمانی و اجتماعی) و افزایش توان سازمان و جامعه در تطابق با محیط بیرونی نیازمند تسلط بر دانش، مهارت و رویکرد مطلوب در عرصه مدیریت فرهنگی هستند تا بتوانند با ایجاد، تثبیت و گسترش ارزش‌ها و سیاست‌های خاص خود از طریق برنامه‌ها و خدمات فرهنگی متناسب و جذاب مؤثر باشند.

بهره‌گیری از دانش مدیریت فرهنگی با توجه به فرهنگ غنی اسلامی‌- ایرانی و ظرفیت بالای نخبگان، مارا قادر خواهد ساخت تا بر مشکلات موجود در حوزه فرهنگ (عدم کارآیی و اثربخشی برنامه‌های فرهنگی، ناهماهنگی، عدم انسجام برنامه‌ها، ناتوانی در برنامه‌ریزی و....) با موفقیت فائق آییم.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: سازمان‌ و مدیریت فرهنگی
مقدمه
جایگاه سازمان‌های فرهنگی
فلسفه مدیریت فرهنگی
1. سیاست‌گذاری فرهنگی
2. برنامه‌ریزی فرهنگی
3. آموزش فرهنگی
4. اطلاع‌رسانی فرهنگی
5. پژوهش فرهنگی
6. حقوق فرهنگی
7. اقتصاد فرهنگ
اهداف مدیریت فرهنگی
تعریف مدیریت فرهنگی
سازمان
تعریف سازمان
سازمان مردم‌نهاد NGO
ویژگی سازمان‌های مردم‌نهاد
1. مدیریت تنوع
2. مدیریت مشارکتی
تعریف سازمان فرهنگی
مقایسه سازمان‌های فرهنگی و غیرفرهنگی
انواع سازمان فرهنگی
1. سازمان‌های سیاست‌گذار
2. سازمان‌های عملیاتی
سطوح مدیریت فرهنگی
1. سطح راهبردی
2. سطح عملیاتی
فصل دوم: فرهنگ
تعریف فرهنگ
نقاط کلی و مشترک در تعاریف فرهنگ
ابعاد فرهنگ
1. بعد مادی فرهنگ
2. بعد غیر‌مادی فرهنگ
ویژگی‌های فرهنگ
طبقه‌بندی‌ اول‌: ویژگی‌های‌ فرهنگ
طبقه‌بندی‌ دوم‌: ویژگی‌های‌ فرهنگ‌
2. فرهنگ حاکم بر جامعه «متغیر» است
3.‌پذیرش فرهنگ هم «اجباری» و هم «اختیاری» است
فرهنگ و ساخت اجتماعی
فرهنگ، قدرت و انسجام اجتماعی
پویایی و زوال فرهنگ
کارکرد فرهنگ
1. نقش‌ فرهنگ‌ در زندگی‌ فردی‌
2. نقش‌ فرهنگ‌ در زندگی‌ اجتماعی‌
کارآمدی فرهنگ
فرهنگ و ارزش
فرهنگ‌ از دیدگاه‌ اندیشمندان‌ اسلامی‌
فرهنگ در قرآن
سطوح و لایه‌های فرهنگ
لایه اول: نماد و مصنوعات
لایه دوم: ارزش‌ها
لایه سوم: مفروضات اساسی
با توجه به نکات بالا
وجود آداب و رسوم اقوام مختلف جامعه موجود در نقاط مختلف جغرافیایی کشور
فصل سوم: وظایف مدیران فرهنگی
وظایف مدیریت
برنامه‌ریزی
انواع برنامه‌ریزی
فرایند برنامه‌ریزی فرهنگی
1. شناخت مسئله، فرصت و بحران
الف) شناخت جامعه هدف
ب) شناخت موقعیت
ج) شناخت منابع و امکانات
2. تعیین وضعیت مطلوب
الف) هدف‌های سازمانی جهت را مشخص می‌کنند
ب) هدف‌ها تلاش‌های ما را متمرکز می‌کنند
ج) هدف‌ها برنامه‌ها و تصمیم‌ها را هدایت می‌کنند
د) هدف‌ها ارزیابی پیشرفت را ممکن می‌سازند
ویژگی‌های اهداف سازمانی
1. قابلیت دستیابی
2. کمیت‌پذیر بودن
3. نقطه‌ای و ویژه بودن
4. زمان‌مداری
روش‌های هدف‌گذاری
1. هدف‌گذاری بر‌اساس روند
2. هدف‌گذاری بر‌اساس رخداد
3. هدف‌گذاری بر‌اساس سناریو
عوامل تعیین‌کننده هدف‌های سازمانی
1. مخاطبان (مشتریان)
2. تکنولوژی
منابع
ارزش‌های حاکم بر مدیران
اقدامات دیگران
اجبار
مراتب اهداف
آرمان
چشم‌انداز
اهداف کلان
اهداف بلندمدت
اهداف میان‌مدت
اهداف سالیانه
سلسله مراتب اهداف
آرمان (Ideal)
چشم‌انداز (vision)
اهداف کلان (Goals)
اهداف بلندمدت
اهداف میان‌مدت
اهداف سالیانه
هدف‌گذاری در امور فرهنگی
شناسایی راهکارها
1. استراتژی
2. برنامه
3. فعالیت
روش
عوامل مؤثر در شکست برنامه
سازماندهی
ساختار سازمانی
اصول و مبانی حاکم بر طراحی ساختار در سازمان‌های فرهنگی
عوامل مؤثر در تعیین نوع ساختار
1. پیچیدگی‌
تفکیک‌ افقی‌
تفکیک‌ عمودی
تفکیک‌ جغرافیایی‌
2. رسمیت‌
3. تمرکز
4. راهبرد
5. اندازه‌ سازمان‌
6. فناوری‌
7. محیط‌
8. قدرت‌ ـ کنترل‌
فرایند سازماندهی
انواع ساختارهای سازمانی
1. ساختارهای سنتی
2. ساختار شبکه‌ای
ساختارهای شبکه‌ای چهار ویژگی عمده‌ دارند
3. ساختار ستاره‌ای‌شکل یا خوشه ستاره‌ای
4. ساختار تار‌عنکبوتی
5. ساختار پارندی
6. ساختارهای مجازی
7. ساختار تخیلی
ویژگی‌های سازمان‌های تخیلی عبارت است از
8. ساختار خوشه‌ای
9. مدیریت بر مبنای فرایند
10. ساختار فرایندی
ساختار سازمان‌های فرهنگی
رهبری
تعریف رهبری
تفاوت مدیریت و رهبری
وظایف مدیر در نقش رهبری سازمان
نقش‌های ارتباطی یا متقابل شخصی
نقش‌های اطلاعاتی
نقش‌های تصمیم‌گیری
رهبری در مجموعه‌های فرهنگی
کنترل
1. اهمیت ارزیابی
2. ارزیابی عملکرد
روش‌های ارزیابی برنامه
1. ارزیابی مدیریتی (ارزیابی مبتنی بر هدف)
2. ارزیابی برنامه‌ای (ارزیابی مبتنی بر فرایند)
3. ارزیابی نتیجه‌ای (ارزیابی مبتنی بر پیامد)
فرایند ارزیابی در سازمان‌های فرهنگی
ویژگی‌های یک شاخص مطلوب
مدل ارزیابی برنامه فرهنگی
ارزیابی امور فرهنگی
فصل چهارم: چابک‌سازی سازمان‌های فرهنگی
چابک‌سازی
سیر ظهور و پیدایی مفهوم چابکی
سازمان‌های فرهنگی و چابک‌سازی
قابلیت‌های کلیدی در سازمان‌های فرهنگی
فصل پنجم: توانمند‌سازی سازمان‌های فرهنگی
مدیران فرهنگی
1. مدیران ساختاری (ابزاری)
2. مدیران ارزشی
منابع انسانی
1. تعامل مستمر با محیط
2. شناسایی و تمرکز بر مزیت رقابتی
توانمندسازی مدیران فرهنگی
1. بُعد دانش
عوامل اقتصادی
عوامل فناوری
عوامل سیاسی ـ حقوقی
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
2. بُعد مهارت
تفکر استراتژیک
مهارت در تجزیه و تحلیل راهبردی مسائل فرهنگی
مهارت مدیریت تنوع فرهنگی
مهارت هوش فرهنگی
بعد شناختی
بعد فیزیکی
بعد احساسی ـ انگیزشی
مهارت هوش تجاری
مهارت کارآفرینی فرهنگی
مهارت مدیریت جهانی شدن فرهنگی
الف) دیدگاه همگونی فرهنگی
ب) دیدگاه خاص‌گرایی فرهنگی
ج) دیدگاه آمیزش و تحول فرهنگی
مهارت در شبکه‌سازی
1. مفهوم شبکه
2. مؤلفه‌های شبکه
الف) مدیریت شبکه
ب) اعضای شبکه
ج) تعاملات شبکه
مهارت کارکردن با دیگران (تیم‌سازی)
مهارت در ایجاد اخلاق حرفه‌ای در سازمان
بُعد نگرش
عناصر نگرش
فصل ششم: فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی نیرومند
منشأ فرهنگ سازمانی
1. بنیان‌گذاران سازمان
2. محیط
3. ماهیت یا طبیعت کار
عوامل اصلی در تعیین قوت فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی
الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی
ـ التزام به عمل
ـ بهادادن به ارباب‌رجوع و مشتری
ـ خودگردانی و کار‌آفرینی
ـ محوریت نیروی انسانی
ـ فعالیت و اقدام در امور مرتبط با تجربه و مهارت
فصل هفتم: سازمان‌های‌فرهنگی به مثابه سازمان‌های یادگیرنده
سازمان‌های فرهنگی به مثابه سازمان‌های یادگیرنده
جایگاه دانش و اطلاعات
سازمان فرهنگی، سازمان یادگیرنده
ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده
1. مشتری‌گرا هستند
2. خلاق و نوآورنده هستند
3. به وضع مطلوب نگرش دائمی دارند
یادگیری سازمانی
یادگیری فردی
یادگیری تیمی
یادگیری سازمانی
انواع یادگیری
1. یادگیری از راه عمل
2. یادگیری یک‌حلقه‌ای
3. یادگیری دو‌حلقه‌ای
4. یادگیری سه‌حلقه‌ای
عوامل مؤثر در ایجاد سازمان یادگیرنده
وجود اهداف، سیاست‌ها و راهبرد مشخص
فرهنگ سازمانی مطلوب و متناسب
ساختار سازمانی
فناوری اطلاعات
فصل هشتم: مدیریت کسب‌و‌کار فرهنگی
مدیریت کسب‌و‌کار فرهنگی
مراحل شکل‌گیری یک مؤسسه فرهنگی
مرحله اول: وجود یک کارآفرین
مرحله دوم: تشخیص فرصت
مرحله سوم: تمرکز روی فرصت مورد نظر
مرحله چهارم: ورود به صحنه
مدیریت بحران در مؤسسات و نهادهای فرهنگی
1. بحران ظهور
الف) ناتوانی در شناخت درست محیط
ب) ناتوانی در شناخت درست نیاز
ج) فقدان مدیریت راهبردی
یکم. مأموریت
دوم. چشم‌انداز
سوم. اصول و ارزش‌های راهنما
چهارم. اهداف کلان
د) محور بودن تقلید در برنامه‌ها
2. بحران رشد
الف) تیم‌سازی
ب) مدیریت شبکه
ج) انواع شبکه‌سازی در مدیریت فرهنگی
3. بحران تثبیت
کتابنامه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مدیریت فرهنگی
نویسنده
ناشر چاپی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات256
زبانفارسی
شابک978-964-195-337-1
موضوع کتابکتاب‌های علوم اجتماعی
قیمت نسخه الکترونیک
24000 ت - 2.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب مدیریت فرهنگی

رضا نظری
۱۳۹۷/۸/۱۹
باسلام و وقت بخیر
بعنوان دانشجوی فرهنگ و هنر از دانشکده جهانگردی کرمان‌ از سایت شما بسیار سپاسگذارم....
جالب اینکه قیمتهای کتاب باعث تشویق خرید کتاب میشود...
آفرین خدا بر شما
محمد گرمابی
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
سلام
خداخیرتون بده
علی اصغر خواجه وندی
۱۴۰۰/۳/۳
ممنون ازسایت خوبتون
مشاهده همه نظرات 3

راهنمای مطالعه کتاب مدیریت فرهنگی

برای دریافت کتاب مدیریت فرهنگی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.