معرفی و دانلود کتاب مهندسی نرم‌افزار

عکس جلد کتاب مهندسی نرم‌افزار
قیمت:
۷۰۰۰ ۴۲۰۰ تومان ۴۰%
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب مهندسی نرم‌افزار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مهندسی نرم‌افزار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مهندسی نرم‌افزار

مطالب این کتاب مطابق با سرفصل درس مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار دانشگاه پیام نور تدوین شده است.

«فروشگاه‌های تجاری خوب و بد بسیاری را بازدید و رتبه مدیران آن‌ها را بررسی نموده‌ام. اغلب نگرانی‌هایی در مدیرانی که تلاش بیهوده ای در پروژه‌های ترسناک انجام می‌دادند، از زمآن‌های سر رسید غیر ممکن ابراز نارضایتی می‌کردند یا سیستم‌هایی تحویل می دادنند که غیر منطبق با نیاز مشتری بود و زمان زیادی برای نگهداری نیاز داشتند را مشاهده نمودم.»

ساخت نرم‌افزارهای رایانه‌ای مسئولیتی پیچیده است به خصوص اگر افراد زیادی برای مدت طولانی باهم کار کنند. این توضیح دلیل نیاز به مدیریت در پروژه‌های نرم‌افزاری را مشخص می‌نماید.

فهرست مطالب کتاب

مفاهیم مدیریت پروژه
1-1 حیطه عمل مدیریت
1-1-1 افراد
1-1-2 محصول
1-1-3 فرآیند
1-1-4 پروژه
1-2 افراد
1-2-1 ذینفعان
1-2-2 رهبران تیم
1-2-3 تیم نرم‌افزاری
1-2-4 تیم‌های چابک
1-2-5 موارد مربوط به هماهنگی و ارتباطات
1-3 محصول
1-3-1محدوده نرم‌افزار
1-3-2 تجزیه مسئله
1-4 فرآیند
1-4-1 مدل‌سازی محصول و فرآیند
1-4-2 تجزیه فرآیند
1-5 پروژه
1-6 اصلW5HH
1-7 اصول بحرانی
1-8 خلاصه
معیارهای پروژه و فرآیند
2-1 معیارها در محدوده پروژه و فرآیند
2-1-1 معیارهای فرآیند  بهبود فرآیند نرم‌افزار
2-1-2 معیارهای پروژه
2-2 اندازه‌گیری نرم‌افزار
2-2-1 معیارهای اندازه‌گرا
2-2-2 معیارهای عملکردگرا
2-2-3 مطابقت معیارهای نقطه کاری و تعداد خط برنامه
2-2-4 معیارهای شیءگرا
2-2-5 معیارهای مورد کاربردگرا
2-2-6 معیارهای پروژه برنامه‌های کاربردی وب
2-3 معیارهایی برای کیفیت نرم‌افزار
2-3-1 اندازه‌گیری کیفیت
2-3-2 کارایی رفع نقص
2-4 تجمیع معیارها در فرآیند نرم‌افزار
2-4-1 نکاتی در مورد معیارهای نرم‌افزار
2-4-2 ایجاد مبنا
2-4-3 ارزیابی، محاسبه و جمع‌آوری معیارها
2-5 معیارهایی برای سازمان‌های کوچک
2-6 ایجاد برنامه معیارهای نرم‌افزار
2-7 خلاصه
تخمین پروژه‌های نرم‌افزار
3-1 نگاهی به تخمین
3-2 فرآیند برنامه‌ریزی پروژه
3-3 محدوده نرم‌افزار و امکان‌سنجی
3-4 منابع
3-4-1 منابع انسانی
3-4-2 منابع نرم‌افزاری با قابلیت استفاده مجدد
3-4-3 منابع محیطی
3-5 تخمین پروژه نرم‌افزار
3-6 فن‌های تجزیه
3-6-1 تعیین اندازه نرم‌افزار
3-6-2 تخمین مبتنی بر مسئله
3-6-3 مثالی از تخمین با تعداد خط برنامه
3-6-4 مثالی از تخمین بر مبنای نقطه کار
3-6-5 تخمین بر مبنای فرآیند
3-6-7 مثالی از تخمین بر مبنای فرآیند
3-6-7 تخمین با مورد کاربرد
3-6-9 تطبیق تخمین‌ها
3-7 مدل‌های تخمین تجربی
3-7-1 ساختار مدل‌های تخمین
3-7-2 مدل COCOMO II
3-7-3 معادله نرم‌افزار
3-8 تخمین پروژه‌های شیءگرا
3-9 اختصاصی کردن  روش‌های تخمین
3-9-1 تخمین توسعه چابک
3-9-2 تخمین پروژه برنامه کاربردی وب
3-10 تصمیم ساخت/خرید
3-10-1 ایجاد درخت تصمیم
3-10-2 برون سپاری
3-11 خلاصه
زمان‌بندی پروژه‌
4-1 مفاهیم پایه
4-2 زمان‌بندی پروژه
4-2-1 اصول پایه
4-2-2 رابطه بین افراد و تلاش
4-2-3 توزیع تلاش
4-3 تعریف مجموعه وظایف پروژه نرم‌افزار
4-3-1 مثالی از مجموعه وظایف
4-3-2 پالایش اعمال مهندسی نرم‌افزار
4-4 تعریف شبکه وظیفه
4-5 زمان‌بندی
4-5-1 نمودار خط زمانی
4-5-2 زمان‌بندی و پیگیری
4-5-3 پیگیری پیشرفت پروژه شیءگرا
4-5-4 زمان‌بندی پروژه‌های برنامه کاربری وب
4-6 تحلیل ارزش به دست آمده
4-7 خلاصه
مدیریت ریسک
5-1 راهبُردهای ریسک غیرفعال در مقابل فعال
5-2 ریسک‌های نرم‌افزار
5-3 شناسایی ریسک
5-3-1 ارزیابی ریسک کلی پروژه
5-3-2 محرک‌ها و اجزاء ریسک
5-4 تصویر ریسک
5-4-1 توسعه جدول ریسک
5-4-2 ارزیابی اثر ریسک
5-5 پالایش ریسک
5-6 کاهش، نظارت و مدیریت ریسک‌
5-7 برنامه RMMM
5-8 خلاصه
نگهداری و مهندسی مجدد
6-1 نگهداری نرم‌افزار
6-2 حمایت پذیری نرم‌افزار
6-3 مهندسی مجدد
6-4 مهندسی مجدد فرآیند کسب کار
6-4-1 فرآیند کسب‌وکار
6-4-2 یک مدل مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار
6-5 مهندسی مجدد نرم‌افزار
6-5-1 مدل فرآیند مهندسی مجدد نرم‌افزار
6-5-2 فعالیت‌های مهندسی مجدد نرم‌افزار
6-6 مهندسی معکوس
6-6-1 مهندسی معکوس برای درک داده
6-6-2 مهندسی معکوس برای درک پردازش
6-6-3 مهندس معکوس رابط‌های کاربر
6-7 بازسازی
6-7-1 بازسازی کد برنامه
6-7-2 بازسازی داده
6-8 مهندسی پیشرو
6-8-1 مهندسی پیشرو برای معماری خادم/مخدوم
6-8-2 مهندسی پیشرو برای معماری شیء‌گرا
6-9 اقتصاد مهندسی مجدد
6-10 خلاصه
بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-1 بهبود فرآیند نرم‌افزار چیست؟
7-1-1 روش‌هایی برای بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-1-2 مدل‌های بلوغ
7-1-3 آیا فرآیند بهبود نرم‌افزار همگانی است؟
7-2 فرآیند بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-2-1 ارزیابی و تحلیل شکاف
7-2-2 آموزش و پرورش
7-2-3 انتخاب و توجیه
7-2-4 نصب و راه‌اندازی/ مهاجرت
7-2-5 ارزیابی
7-2-6 مدیریت ریسک بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-2-7 عامل‌های موفقیت بحرانی
7-3 مدل بلوغ توانایی یکپارچه  CMMI
7-4 افراد مدل بلوغ توانایی
7-5 چارچوب‌های دیگر بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-5 بازگشت سرمایه بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-7 گرایش‌های بهبود فرآیند نرم‌افزار
7-8 خلاصه
گرایش‌های نوظهور
8-1 تکامل فن‌آوری
8-2 ملاحظه گرایش‌های مهندسی نرم‌افزار
8-3 شناسایی گرایش‌های نرم
8-3-1 مدیریت پیچیدگی
8-3-2 نرم‌افزارهای دنیای باز
8-3-3 نیازمندی‌های پدیدار شده
8-3-4 ترکیب استعداد
8-3-5 قطعه‌های سازنده نرم‌افزار
8-3-6 تغییر ادراک ارزش
8-3-7 متن باز
8-4 مسیرهای فن آوری
8-4-1 گرایش‌های فرآیند
8-4-2 چالش‌های بزرگ
8-4-3 توسعه مشارکتی
8-4-4 مهندسی نیازمندی‌ها
8-4-5 توسعه نرم‌افزار مدل محور
8-4-6 طراحی پست‌مدرن
8-4-7 توسعه آزمون محور
8-5 گرایش‌های وابسته به ابزار
8-5-1 ابزارهای پاسخگو به گرایش‌های نرم
8-5-2 ابزارهایی که نشان‌دهنده گرایش‌های فن‌آوری‌اند
8-6 خلاصه
تفسیر نتایج
9-1 اهمیت بازدید نرم‌افزار
9-2 افراد و روشی که سیستم را می‌سازند
9-3 حالت‌های جدید نمایش اطلاعات
9-4 چشم‌انداز آینده
9-5 مسؤولیت مهندس نرم‌افزار
9-6 سخن پایانی

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مهندسی نرم‌افزار
نویسنده
مترجمحسین بلوچیان، سعید بلوچیان
سال انتشار۱۳۹۲
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۰۰
زبانفارسی
شابک978-600-6355-77-1
موضوع کتابکتاب‌های پیام نور، کتاب‌های مهندسی کامپیوتر
قیمت نسخه الکترونیک
۷۰۰۰ ۴۲۰۰ ت ۴۰%
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب مهندسی نرم‌افزار

محمد علیپور
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
این کتاب نسخه کامل نیست اما در حد پیام نور کافی هست از طرفی چاپ جدید این کتاب هم عرضه شده که حاوی بخش‌های جدیدی در خصوص شبکه‌های lte , 5g هست اگر تسلط کافی به زبان انگلیسی دارید پیشنهاد می‌کنم وان کتاب رو هم مطالعه کنید
مهسا کرمی
۱۳۹۹/۳/۱۵
کتاب کامل نیست و یه خلاصه تقریبا جامع از کتاب پرسمن رو پیش روتون دارید
مریم تیشه کار
۱۳۹۹/۸/۲۲
اصلا مطالبی که لازم داشتم داخلش نبود
پدرام خوئینی
۱۳۹۹/۹/۴
خیلی مطالب گفته نشده متاسفانه
مشاهده همه نظرات ۴

راهنمای مطالعه کتاب مهندسی نرم‌افزار

برای دریافت کتاب مهندسی نرم‌افزار و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.