معرفی و دانلود کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1

عکس جلد کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1
قیمت:
۱۰۰۰۰ تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1

«تاریخ بیداری ایرانیان» کتابی است در مورد تاریخ نهضت مشروطیت ایران که توسط ناظم‌الاسلام کرمانی نوشته شده و بیشتر آن شامل خاطرات روزانه‌ی وی از ذیحجه 1322 تا رجب 1327 قمری می‌باشد.

در این کتاب وقایع و جریانات تاریخی معطوف به افراد، مورد بررسی قرار گرفته و لازم به ذکر است که توسط «علی‌اکبر سعیدی سیرجانی»، دانشمند مقتول ایرانی، تصحیج شده و همچنین «ادوارد براون»، مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران، این کتاب را از نظر سبک و جمله‌بندی و استناد بر تاریخ‌های عمومی افرادی چون رضاقلی‌خان هدایت و محمدتقی‌خان سپهر، برتر دانسته است.

از دیگر ویژگی‌های این اثر ارزشمند می‌توان اشاره کرد به اخبار و اطلاعات دست اولی که از مذاکرات و گفتگوهای سیاسی رهبران مشروطه‌ی تهران (به ویژه سید محمد طباطبایی) به دست آمده است.

ناظم‌الاسلام سال‌ها نظامت "مدرسه اسلام" را که طباطبایی مؤسس آن بود، بر عهده داشت و در جریان نهضت نیز یکی از نزدیکان و محارم طباطبایی بود. می‌گویند اطلاعاتی که ناظم‌الاسلام از نحوه‌ی تفکر سیاسی رهبران مشروطه ذکر می‌کند در واقع جهت حرکت جریان مشروطه را مشخص می‌سازد.

بخش اعظم کتاب به حالات و موضع‌گیری‌های میرزا تقی‌خان امیرنظام اتابک اول، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، میرزا ملکم خان، امیراعظم پرداخته و نیز واقعه‌ی رژی، تلگراف اول و ثانی میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه، واقعه‌ی مسجد شاه یا هجرت صغری، واقعه‌ی مشهد رضوی، عریضه‌ی آقای طباطبایی به مظفرالدین شاه، واقعه‌ی تحصن در سفارتخانه و عریضه‌ی ملت به مظفرالدین شاه با اسناد و تصاویری چند از شخصیت‌های موجود در کتاب همراه شده است.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه

فصل اول: شرح حال ناظم الاسلام کرمانی

فصل دوم: در حالات آقای آقا میرزا سیدمحمد طباطبایی

فصل سوم: در حالات میرزا تقی‌‌خان اتابک اول امیرنظام

فصل چهارم: در حالات سیدجمال‌‌الدین اسدآبادی معروف به افغانی

فصل پنجم: در بیان حالات ناصرالدین شاه

فصل ششم: در بیان حالات مظفرالدین شاه قاجار

فصل هفتم: در حالات میرزاسعیدخان وزیر امور خارجه

فصل هشتم: در حالات آقا شیخ علی

فصل نهم: در حالات اکفی الکفاة احمی الحماة بیدارکننده‌ی ایرانیان

فصل دهم: یادداشت جلد اول

فصل یازدهم: مقاله‌ی مفیده در خاتمه‌ی کتاب

فصل دوازدهم: در بیان حالات محمدعلی میرزا

بخش دوّم

واقعه مسجد شاه یا هجرت صغری

بستن بازار

علت مخالفت امام جمعه

مهاجرت علماء به حضرت عبدالعظیم

باز کردن بازار

بالا گرفتن کار امام جمعه

مأموریت امیربهادر در بازگرداندن علماء

مأموریت مدیر‌الذاکرین نزد عین‌‌الدوله

صورت مستدعیات اولیه مهاجرین

شعار دادن زن‌‌ها در اطراف کالسکه‌ی سلطنتی

صورت عریضه مهاجرین حضور شاه

صورت عریضه اتابک به‌‌شاه

صورت مقاصد آقایان

دستخط شاه در جواب عین‌‌الدوله

ایضاً دستخط شاه به‌‌ علماء اعلام

ایضاً دستخط اعلی‌حضرت مظفرالدین‌‌شاه

مراجعت آقایان به ‌‌دارالخلافه تهران

فهرست کارهای غیرقانونی علاءالدوله در حکومت تهران

تبعید سید جمال واعظ و مسافرت او به بلده طیبه قم

بازگشت سیدجمال واعظ به ‌‌تهران

راپورت مخفی

مذاکره مخفی

مکتوب احیاءالملک

کوشش عین‌‌الدوله در نفاق افکنی

صورت شبنامه

شورای دولتی باغ شاه

شبنامه‌ی مردم و مکتوب طباطبایی

خطابه‌ی مردم به‌‌ آقایان

صورت مکتوب آقای طباطبایی به عین‌‌الدوله

توضیح یا حاشیه‌‌ای بر این مکتوب

سبب هیجان اهالی فارس

واقعه مشهد رضوی

خطابه دوم به علماء

عریضه آقای طباطبایی به اعلی‌حضرت مظفرالدین‌‌شاه

شیراز جواب نمره 42 تاریخ 1324

اجتماع در منزل بهبهانی

تفال به قرآن

زندان

تکفیر آقای بهبهانی مظفرالدین‌‌شاه را

ارمن

کشته شدن پادشاه ارمنستان به ‌‌دست ملکه سریان

فتح ارمنستان به‌‌ دست اعراب

دولت روبینیین

فتح ارمنستان به‌‌ وسیله شاه‌‌عباس

نفی و قتل ارامنه عثمانی به ‌‌دستور سلطان عبدالحمید

بازداشت پرنس دادیان

عزیمت پرنس دادیان به‌‌ ایران

مناقشه بین ایران و عثمانی

واگذاری پستخانه به پرنس دادیان

استفتاء از آقای بهبهانی

رشوه دادن روس‌‌ها

دستگیری مجدالاسلام

چگونگی بازداشت مجدالاسلام

سبب گرفتاری مجدالاسلام

سبب گرفتاری میرزا آقا اصفهانی

سبب گرفتاری مدیر رشدیه

حبس کردن صحافباشی

مکتوب مجدالاسلام به ‌‌عنوان آقای طباطبایی

مکتوب میرزا آقا اصفهانی به آقای طباطبایی

مکتوب مجدالاسلام به‌‌ نگارنده‌ی تاریخ بیداری

مردان با فتوت

موعظه آقای طباطبایی

موعظه آقای طباطبایی در چهاردهم جمادی‌الاولی 1324 هجری

شورای سری عین‌‌الدوله

صورت لایحه‌ی ناصرالملک که به آقای طباطبایی نوشته است

هدف عین‌‌الدوله

تذکار انجمن مخفی به آقای طباطبایی

انجمن مخفی دوم

سواد تلگراف آقای طباطبایی به اعلی‌حضرت پادشاه ژاپن

تغییر روش عین‌‌الدوله

معرفی معین حضور

حالات آقای سیدمهدی طباطبایی که یکی از مؤسسین بزرگ مشروطیت است

حالات آقاشیخ یحیی مدیر روزنامه مجلس

بازداشت آقا سیدیحیی

آزادی آقا شیخ یحیی

بخش سوّم

نقشه‌‌های عین‌‌الدوله

مقتول شدن سیدعبدالحمید

اجتماع علماء در مسجد جامع

کوشش اعضای انجمن مخفی

شورش مردم

تیراندازی در مسجد جامع

عریضه عضدالسلطان حضور پدر تاجدارش مظفرالدین‌‌شاه

صورت دستخط شاهنشاه مظفرالدین‌‌شاه

متفرق شدن مردم به‌‌ سفارش بهبهانی

سخنرانی آقای بهبهانی

تلاش مجدد عین‌‌الدوله

حالات جناب آقای آقاشیخ محمدرضا مجتهد قمی

سخت‌‌گیری دولت

حالات علاءالملک وزیر علوم

مأموریت آقاسیدعلی آقایزدی

اختفای ملک‌‌المتکلمین

مهاجرت کبری

آقایانی که بعد ملحق شدند

مکتوب آقای بهبهانی به‌‌سفارت انگلیس

انتقام عین‌‌الدوله

واقعه تحصن ملت به سفارتخانه انگلیس

رفتن تجار به سفارتخانه انگلیس

عریضه‌ی ملت حضور اعلی‌حضرت بندگان شاهنشاه مظفرالدین‌‌شاه خلداللّه‌‌ ملکه

قانون عدلیه

فصل اول ـ تکالیف و حدود وزارت عدلیه

فصل دوم ـ ترتیب اداره وزارت عدلیه

مجلس وزیر عدلیه

کابینه وزارت عدلیه

دفتر منگنه و یادداشت

دفتر ثبت و ضبط اسناد

دفتر تعیین حقوق

مجلس محاکمات داخله

مجلس تفتیش و استنطاق

مجلس استیناف

دایره اخذ حقوق

دایره مأمور احکام اجرا

سواد دستخط همایونی

مشیرالدوله

اقدام نورالدوله

شبنامه

عزل نظام‌‌الملک

رفتن امیرالضرب نزد متحصنین

صورت تلگراف

عریضه‌ی تلگرافی حضرات علماء اعلام و حجج الاسلام تبریز حضور شاه خلداللّه‌‌ ملکه

شورش اهالی قم

دستخط تلگرافی اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه در جواب علمای تبریز خطاب به حضرت ولیعهد

تلگراف ولیعهد از تبریز: حضرت مهر ظهور اعلی‌حضرت ‌‌ مظفرالدین شاه خلداللّه‌‌ ملکه

جواب تلگراف ولیعهد از طرف اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه قاجار

از صاحبقرانیه به تبریز ـ دستخط مبارک

کمک یک زن ناشناس و شایعه عزل عین‌‌الدوله

عزل عین‌‌الدوله و نصب مشیرالدوله

تلگراف مهاجرین به متحصنین سفارت

تلگراف آقا شیخ محمود از تهران به قم به آقایان مهاجرین

تلگراف نظام‌الدوله به آقایان مهاجرین

تلگراف شعاع‌السلطنه به قم

تلگراف مشیرالدوله رییس الوزراء به آقایان

دستخط تلگرافی اعلی‌حضرت اقدس ـ مظفرالدین شاه قاجار به ‌‌عنوان مهاجرین

عریضه تلگرافی آقایان مهاجرین از قم حضرت اعلی‌حضرت ‌‌ مظفرالدین شاه

رد دست‌‌خط شاه

تلگراف اعلی‌حضرت شاهنشاه به قم به ‌‌عنوان مستشارالملک

تلگراف از اصفهان به قم

از تبریز به قم

ایضاً از تبریز

تلگراف مهاجرین به تبریز

تلگراف از عتبات عالیات

تلگراف از اصفهان

ایضاً تلگراف از اصفهان

دستخط تلگرافی اعلی‌حضرت ‌‌ مظفرالدین شاه قاجار به‌‌عنوان عضدالملک

دستخط اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه به صدراعظم مشیرالدوله که در ذیل تلگراف به قم  مخابره شده است به تاریخ 14 جمادی‌‌الاخری

دستخط

تلگراف مشیرالدوله صدراعظم دام اقباله به آقایان مهاجرین دامت برکاتهم

سواد دستخط اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه خلدالله ملکه مظفرالدین شاه که به در و دیوار چسبانیده شده بود و مردم آن‌‌ها را کندند

تلگراف از تهران به قم

ایضاً از تهران به قم

از اصفهان به قم

ایضاً از اصفهان

از کلات به قم

ایضاً از کلات به قم

از بروجرد

از شیراز به قم

دستخط اعلی‌حضرت شاهنشاه مظفرالدین شاه قاجار

سواد مکتوب

نقل از مکتوب یکی از تجار تبریز

دستخط ولیعهد

تلگراف از مراغه به مهاجرین

دستخط اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه که در سفارتخانه قرائت شد

مراجعت شیخ فضل‌‌الله به‌‌کهریزک

مذاکره نمایندگان با صدراعظم و امضاء فرمان مشروطیت توسط شاه

صورت سواد دستخطی که به امضاء نرسانیدند

باز شدن بازار و جشن چراغانی

صورت شبنامه مجلس ملیه اسلامی

بازگشت مهاجرین از قم

استقبال از مهاجرین

حکم صدراعظم

تشکیل اولین مجلس در مدرسه نظامیه

صورت لایحه‌ی مشیرالدوله صدراعظم

صورت لایحه‌ی ملت که سلطان‌المتکلمین آقا شیخ مهدی از طرف ملت قرائت نمود

شرفیابی به حضور شاه

تلگراف از باجگیران قفقازیه

جواب

تلگراف از عشق آباد

جواب تلگراف عشق آباد

انجمن مخفی ثانوی

صورت عهدنامه‌ی بریکاد

تکفیر سپهدار

تلگراف از مشهد

از کرمان

ایضاً از کرمان

از همدان

از کلات

از همدان

از کلات

از شیراز

عنوان پاکت

شبنامه

تدوین نظامنامه انتخابات

تحصن مجدد تجار در سفارتخانه انگلیس

مکتوب فداییان قفقاز

دستخط اعلی‌حضرت شاهنشاه مظفرالدین شاه که در جواب لایحه علماء اعلام صادر فرمودند

صدور دستخط شاه

نظامنامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی

دستخط همایونی در تصدیق و امضاء نظامنامه

فصل اول قواعد انتخابات

فصل دوم ـ ترتیب انتخابات و کشیدن قرعه و شرایط آن

انتباه‌‌نامه اجتماعیون عامیون ایران

شبنامه

نطق اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه در روز شنبه 25 رجب 1324

تلگراف از بوشهر (از خط کمپانی ـ ترجمه)

تلگراف از رشت

ایضاً تلگراف از رشت

منع گمرک یا تجدید گمرک

دستخط همایون شاهنشاهی

ورقه‌ی انتخاب که صاحب این ورقه حق رأی در باب انتخاب دارد

واقعه‌ی تبریز

قرآن مهر کردن اهالی تبریز

تلگراف از تبریز

تلگراف از کرمان

بقیه‌ی واقعه‌ی تبریز

سواد دستخط مبارک اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه قاجار معطی مشروطیت

سواد حکم ولیعهد محمدعلی میرزا

از سفارت انگلیس به قونسلگری تبریز

دستخط ولیعهد به ژنرال قونسل انگلیس

نطق اعلی‌حضرت ‌‌ شاهنشاه مظفرالدین شاه قاجار بر شاهزادگان و امراء سلسله قاجاریه

صورت اعلان حکومت تهران

نظار و اعضاء مجلس نظارت

مبعوثین ملت

اسامی انتخاب شدگان تهران

بارعام دادن مظفرالدین شاه

خطابه اعلی‌حضرت شاهنشاه مظفرالدین شاه قاجار

از تبریز به‌‌تهران (تلگراف ولیعهد)

تلگراف از تهران به تبریز

چرا سلام و تشکیل مجلس در هیجدهم شعبان برپا شد؟

فهرست وقایع سلطنت مظفرالدین شاه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات پر
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۸۱۶
زبانفارسی
شابک978-600-8137-16-0
موضوع کتابکتاب‌های تاریخ ایران
قیمت نسخه الکترونیک
۱۰۰۰۰ ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1

Hemmat .N
۱۳۹۵/۸/۶
کتاب: تاریخ بیداری ایرانیان [ناظم الاسلام کرمانی] یکی از بهترین و موثق‌ترین کتاب‌ها در تاریخ عصر قاجار و ایام نهضت مشروطیت و در شرح حال رجال مشروطه و شناخت آنان است. این کتاب، حساس‌ترین ایام تاریخ ایران را از سال‌های 1283 شمسی تا 1289 یعنی 5 سال پس از پیروزی مشروطه را بصورت روز نگار ثبت و ضبط کرده است. این کتاب در نوع خود کم نظیر استر.
احسان عیدی
۱۳۹۷/۵/۲
عصر قاجار را بسیار روان توضیح داده.... از مطالعه این کتاب لذت بردم
مهدی تبریزی5758
۱۳۹۵/۹/۱۰
کارتون عالیه
حمیدرضا خواجوی مقدم
۱۳۹۵/۱۰/۱۰
متنش سخت و خسته کننده هست
مشاهده همه نظرات ۴

راهنمای مطالعه کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1

برای دریافت کتاب تاریخ بیداری ایرانیان - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.