معرفی و دانلود کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

عکس جلد کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار
قیمت:
35000 تومان - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

هرچند بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که قبل از اسلام و در زمان هخامنشیان در ایران نیز قواعدی درباره تقسیم کار، مزد کارگران، به کارگماری کارگران بیگانه واخذ رسید در مقابل پرداخت مزد وجود داشته است، اما معمولاً تدوین قوانین کار را مصادف با شروع انقلاب صنعتی یعنی اواخر قرن 18 و اوایل قرن نوزدهم می‌دانند. زمانی که نظام سرمایه داری مرحله کارگاههای دستی را پشت سر گذاشت و وارد مرحله صنعت ماشینی شد. در این زمان گسترش روزافزون صنایع بزرگ سبب بی کاری پیشه وران و کارگران روستایی گردید تا جایی که کارگران روستایی به سوی شهرها هجوم آورده و در کارخانه‌ها و معادن مشغول بکار شدند. این کارگران بدلیل عدم وجود قوانین حمایتی مجبور بودند شرایط سخت و جان فرسا و دستورهای دشوار و ناروای کارفرمایان را تحمل نمایند، تا اینکه کم کم با تجمع  واعتصاب آن‌ها، جنبش‌های کارگری بوجود آمد و دولت‌ها مجبور به مداخله در روابط کار شدند و با وضع قوانینی به حمایت از کارگران پرداختند. بدین ترتیب کم کم حقوق کار شکل گرفت وقوانین مختلفی در زمینه‌های حقوق کار از جمله شرایط کار، قرادادهای کار، مراجع حل اختلاف، تشکل‌های کارگری، حفاظت فنی وبهداشت کار، جرائم ومجازات هاوغیره به تصویب رسید.
 

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مبحث اول- مفاهیم‌ حقوق کیفری کار
گفتار اول- مفهوم کارگر، کارفرما، کارگاه
الف- مفهوم کارگر
ب) مفهوم کارفرما
ج) مفهوم کارگاه
گفتاردوم- مفاهیم تشکل های کارگری وکارفرمایی، حق السعی و مزد، خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف
الف) مفهوم تشکل های کارگری و کارفرمایی
ب) مفهوم حق السعی و مزد
ج)مفهوم  خدمات رفاهی
د) مفهوم مراجع حل اختلاف
گفتارسوم- مفاهیم مقامات ناظر بر اجرای قانون کار، حواث ناشی از کار،کارهای سخت وزیان آور،آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار
الف) مقامات ناظر بر اجرای قانون کار(بازرسان کار) و حوادث ناشی از کار
ب) مفهوم کارهای سخت و زیان آور
ج)مفهوم آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار
گفتار چهارم- جرایم ومجازات های قانون کار
مبحث دوم- قلمرو حقوق کیفری کار
مبحث سوم- تاریخچه و سیر تحول حقوق‌ کیفری کار
گفتار اول- تاریخچه و سیر تحول حقوق  کیفری کار در جهان
گفتار دوم- تاریخچه وسیر تحول حقوق  کیفری کار در ایران
فصل دوم
جرم ها و مجازات های قانون کار
مبحث اول- قواعد عمومی حاکم بر جرایم قانون کار
گفتار اول- عناصر تشکیل دهنده جرایم قانون کار
گفتار دوم- مشارکت ومعاونت در جرایم قانون کار
گفتار سوم - جهات تشدید، تخفیف، تبدیل وتعلیق مجازات ها در قانون کار
گفتار چهارم- مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار
گفتار پنجم- مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر در قانون کار
مبحث دوم- جرایم و مجازاتهای مربوط به کار اجباری وتشکل های کارگری و کارفرمایی
گفتاراول- کار اجباری ومجازاتهای آن
گفتار دوم- تشکل های کارگری و کارفرمایی وجرایم مربوطه
مبحث سوم جرایم و مجازات های مربوط به خدمات رفاهی، ورزشی و فرهنگی کارگران
گفتاراول- جرایم عدم ارائه خدمات رفاهی به کارگران
الف)  جرم عدم همکاری دراحداث مسکن کارگری
ب ) جرم ندادن غذا و خوابگاه مناسب به کارگران
ج) جرم عدم در اختیار گذاشتن سرویس رفت و برگشت
د )جرم عدم همکاری با تعاونی های کارگری
ه)جرم عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما
گفتار دوم – جرایم و مجازات های مربوط به سوادآموزی و ورزش کارگران
الف)جرم عدم همکاری با سوادآموزی کارگران
ب) جرم عدم همکاری در امور ورزشی کارگران
مبحث چهارم جرایم و مجازاتهای مربوط به شرایط کار
گفتار اول جرایم و مجازاتهای مربوط به حقوق و مزایای کارگران
الف)جرم پرداخت حقوق متفاوت در شرایط مساوی
ب)جرم عدم پرداخت حداقل دستمزد روزانه
ج)جرم برداشت غیر قانونی از حقوق کارگر
د) جرم عدم رعایت مقررات کار اضافی
گفتار دوم – جرایم و مجازاتهای مربوط به شرایط کار کودکان، نوجوانان و زنان
الف) جرایم مربوط به شرایط کار کودکان و نوجوانان
1-جرم بکارگماری کودک زیر 15 سال
2)جرایم مربوط به  اشتغال کارگر نوجوان (18-15 سال)
1-2) جرم عدم انجام آزمایشات بدو استخدام و سالیانه کارگر  نوجوان
2-2)جرم عدم رعایت ساعات کار کارگر نوجوان
3-2) جرم اشتغال در کارهای سخت وزیان آور، اضافه کاری و کار در شب وحمل بار بیش از حد مجاز با دست وبدون وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان
4-2) جرم اشتغال کارگر نوجوان در جاهایی که برای سلامت اخلاقی وی مضر باشد.
ب) جرایم مربوط با کار زنان
1)جرم اشتغال به کارهای سخت و زیان آور و حمل بار با دست بیش از حد مجاز
2)جرم ندادن فرصت شیر دهی
3) جرم عدم تغییرنوع کارکارگر باردار علیرغم گواهی پزشک تأمین اجتماعی
گفتار سوم -جرایم و مجازاتهای مرتبط با کارهای سخت و زیان آور
الف- عدم رعایت ساعات قانونی کار در کارهای سخت و زیان آور
مبحث پنجم - جرایم و مجازتهای مربوط به اشتغال اتباع بیگانه
مبحث ششم- جرایم و مجازاتهای عدم همکاری با بازرسان کار و ممانعت از اجرای بموقع آراء قطعی مراجع حل اختلاف و عدم تسلیم آمار و اطلاعات به ادارات کار
گفتار اول – جرم عدم همکاری با بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
گفتار دوم – جرم عدم اجرای آراء قطعی مراجع حل اختلاف
گفتارسوم-  جرم عدم تسلیم آمار و اطلاعات توسط کارفرمایان به ادارات کار
مبحث هفتم - جرایم و مجازاتهای مربوط به مقررات ایمنی و بهداشت کار
گفتار اول-جرم عدم ارسال نقشه ها وطرح ها در مرحله ساخت کارگاه جدید و یا توسعه کارگاه موجود
گفتار دوم-جرم عدم انجام آزمایشات لازم قبل از بهره برداری ماشین‌ آلات و وسایل جدید
گفتار سوم- جرم عدم اخذ تائیدیه لوازم حفاظت فنی و بهداشت کار درمرحله تولید یا واردات
گفتار چهارم-  جرایم مربوط به عدم تهیه و تحویل وسایل و امکانات لازم جهت اجرای مقررات ایمنی وبهداشت کار و آموزش‌ کاربرد آنها به کارگران و نظارت براجرای آنها
گفتار پنجم- حوادث ناشی از کار
الف- تعریف و اهمیت حادثه ناشی از کار
1)تعریف حادثه ناشی از کار
2)اهمیت حوادث ناشی از کار
ب)مسؤولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار
1)تقصیرکارفرما
2) وجود رابطه سببیت
3) عدم تقصیر کارگر
مبحث هشتم - سایر جرایم و مجازات های مرتبط با حقوق کار
گفتار اول- مجازات بکار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرشبافی(قانون تشدید مجازات بکار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال مصوب سال 1347)
گفتار دوم- مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار
گفتار سوم-مجازات کارفرمایانی که مشمولین غایب زمان جنگ را به کار میگیرند
گفتار چهارم-مجازات ممانعت از انجام وظیفه بازرسان تامین اجتماعی وعدم همکاری با آنها(ماده 102 ق. ت.ا)
مبحث نهم- آیین دادرسی در جرایم و مجازات های قانون کار
گفتار اول- جهات شروع به تعقیب کیفری
گفتار دوم – نحوه رسیدگی به جرایم قانون کار
گفتارسوم: نوع آراءصادره وچگونگی اعتراض
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات لوح محفوظ
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات112
زبانفارسی
شابک978-600-8000-03-7
موضوع کتابکتاب‌های حقوقی جزا و جرم شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
35000 ت - 4.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

میثم رضائی
۱۳۹۹/۵/۲۵
با سلام. ماده ۶۱ قانون کار جرم انگاری شده و در ماده ۱۷۶مجازات آن تعیبن گردیده که متاسفانه از نظر استاد دور مانده است و ایشان غفلت نموده‌اند و عدم تعیین مجازات را محل تامل دانسته اند!!!!
مشاهده همه نظرات 1

راهنمای مطالعه کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

برای دریافت کتاب بررسی جرائم و مجازات های قانون کار و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.