معرفی و دانلود کتاب موهبت درمان

عکس جلد کتاب موهبت درمان
قیمت:
۳۸۰۰۰ تومان - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب موهبت درمان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب موهبت درمان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب موهبت درمان

کتاب موهبت درمان، به دانشجویان اندرز مى‌دهد که به جاى فرقه‌گرایى، به تکثرگرایى درمانى که در آن، مداخلات مؤثر، از میان گرایش‌هاى گوناگون درمانى استخراج مى‌شود، متوسل شوند. در عین حال، چهارچوب کارى اروین د. یالوم، بیشتر از همه، درمان‌هاى اگزیستانسیال و بین فردى است و اغلب توصیه‌ها را از این دو نگرش بیرون مى‌آورد.

کتاب موهبت درمان (The Gif Of The Therapy) دربردارنده یادداشت‌هایی از وی درباره مفهوم و رویکرد روان‌درمانی خاصی به نام روان‌درمانی اگزیستانسیال است.

اروین د. یالوم (Irvin D. Yalom) دربارۀ این کتاب می‌گوید:
توصیه‌ها و اندرزهاى موجود در این کتاب، از یادداشت‌هاى من در چهل و پنج سال کار بالینى استخراج شده و ترکیبى غریب از نظرات و فنونى است که از آن‌ها در کار استفاده کرده‌ام. این اندیشه‌ها، خودسرانه، شخصى، و گاهى چنان بکر هستند که بعید مى‌دانم خوانندگان این کتاب موهبت درمان، بتوانند مشابه آن‌ها را در جاى دیگرى بیابند. در نتیجه، این کتاب را نه یک کتاب راهنما، بلکه ضمیمه‌اى براى تکمیل یک برنامه جامع آموزشى مى‌دانم. در انتخاب این هشتاد و پنج فصل، بیشتر از ترتیب، و پیروى از قاعده‌اى ویژه، کوشیده‌ام بر اتفاق و اشتیاق تمرکز کنم. کار را با فهرستى دویست شماره‌اى آغاز کردم و از آن میان، آنچه را که برانگیزاننده اشتیاقى کمتر بود، کنار نهادم.

عامل دیگرى نیز در گزینش این هشتاد و پنج یادداشت دخالت داشت. داستان‌هایى که اخیرا نوشته‌ام، حاوى توصیف‌هاى زیادى راجع به روش‌هاى گوناگون درمانى مفید در کار بالینى من بوده‌اند، ولى چون مبناى نوشتارى کتاب‌ها، طنزآلود است، تعداد زیادى از خوانندگان نمى‌دانند تا چه اندازه درتوصیف روش‌هاى درمانى جدى بوده‌ام. «موهبت درمان» فرصتى ایجاد کرد تا این موضوع را آشکار سازم.

این یادداشت‌ها، مجموعه‌اى از مداخلات درمانى و عبارات مطلوب من است که بسیار کم بر نظریه‌پردازى و بسیار زیاد بر فنون عملى تمرکز دارد. خوانندگان مایل به مطالعه پیش‌زمینه‌هاى نظرى، مى‌توانند «روان‌درمانى اگزیستانسیال» و «روان‌درمانى گروهى نظرى و کاربردى» را که کتاب‌هاى مرجع محسوب مى‌شوند، بخوانند.

تحصیل در رشته‌هاى پزشکى و روانپزشکى موجب شد اصطلاح بیمار را به جاى مراجع یا مشترى به کار ببرم. واژه بیمار براى عده‌اى مفهوم درمانگرى کناره‌گیر، فاقد علاقه، فاقد تعهد، و از همه مهم‌تر، مستبد دارد. با مطالعه کتاب موهبت درمان، خواهید دید که هدفى جز ترغیب به ایجاد و حفظ رابطه‌اى درمانى مبتنى بر تعهد، صراحت، و برابرى انسان‌ها نداشته‌ام.

تعداد زیادى از کتاب‌ها، از جمله آثار من، نکته‌هایى محدود را به عنوان ماده اولیه به کار برده‌اند و براى پیوند دادن این نکته‌ها به هم، به میزان قابل توجهى بتن نیاز است. در این کتاب، نکته‌ها را به صورت نامحدود برگزیده‌ام و در عوض، بتن پیونددهنده را حذف کرده‌ام تا شکلى داستان‌مانند به آن بدهم.

فهرست مطالب کتاب

دیباچه
1. برطرف ساختن موانع، براى رشد
2. اجتناب از تشخیص زودهنگام
3. درمانگر و بیمار به عنوان همسفر
4. درگیر و همراه کردن بیمار
5. حامى بودن
6. همدلى: از پنجره بیمار به بیرون نگریستن
7. آموزش دادن همدلى
8. اهمیت دادن به بیمار
9. به اشتباهات خود اعتراف کنید
10. ابداع روش درمانى تازه براى هر بیمار
11. درمان با رفتار، نه با گفتار
12. درمان را از خودتان شروع کنید
13. هر درمانگر، تعداد زیادى بیمار دارد اما هر بیمار، فقط یک درمانگر دارد
14. تا مى‌توانید از «اینجا و اکنون» استفاده کنید
15. دلایل استفاده پیوسته از «اینجا و اکنون»
16. در استفاده از «اینجا و اکنون» گوشهاى خود را تیز کنید
17. یافتن معادلهایى براى «اینجا و اکنون»
18. کار روى موضوعات در اینجا و اکنون
19. اینجا و اکنون، نیروبخش درمان
20. استفاده از احساسات شخصى به عنوان داده
21. دقت در اظهار نظر راجع به «اینجا و اکنون»
22. همه گندم هاى متعلق به آسیاب «اینجا و اکنون»
23. بررسى «اینجا و اکنون» در هر جلسه
24. چه دروغهایى گفته مى‌شود؟
25. صفحه سفید؟ فراموش کنید و واقع‌بین باشید
26. سه نوع خودافشاگرى درمانگر
27. شفافیت در ساختار درمان
28. بصیرت داشتن در افشاى احساسات مربوط به «اینجا و اکنون»
29. احتیاط در افشاى زندگى خصوصى درمانگر
30. هشدار در افشاى زندگى خصوصى
31. و شفاف‌سازى درمانگر
32. مقاومت بیماران در برابر افشاگرى درمانگر
33. اجتناب از درمان دروغی
34. رساندن بیمار به وراى هدف تحقق‌یافته براى درمانگر
35. یارى گرفتن از بیمار
36. ترغیب بیمار به خودافشاگرى
37. بازخورد در روان‌درمانى
38. تدارک مؤثر و آرام بازخورد
39. ایجاد امکان بیشتر براى پذیرش بازخورد با استفاده از «بخشها»
40. بازخورد: زمانى که آهن سرد است، ضربه بزنید
41. گفتگو راجع به مرگ
42. مرگ، و ارزش یافتن زندگى
43. حرف زدن راجع به مرگ
44. حرف زدن راجع به معناى زندگى
45. آزادى
46. کمک به بیمار براى مسؤولیت‌پذیرى
47. هرگز نباید براى بیمار تصمیم‌گیرى کرد
48. تصمیم: راهى به سوى بنیان اگزیستانسیالیستى
49. تمرکز بر مقاومت در برابر تصمیم‌گیرى
50. تسهیل آگاهى با ارائه اندرز
51. سایر ابزارهاى تسهیل تصمیم‌گیرى
52. اداره درمان همچون جلسه‌اى پیوسته
53. یادداشت‌بردارى از هر جلسه
54. ترغیب بازنگرى خویشتن
55. هنگامى که بیمار مى‌گرید
56. در فاصله زمانى میان بیماران به خود فرصت بدهید
57. بیان صریح دشواری ها با بیمار
58. عیادت هاى خانگى داشته باشید
59. جدى نگرفتن تفسیرها
60. تمهیدات شتاب‌دهنده درمان
61. درمان، تمرین براى زندگى
62. استفاده اهرمى از شکایت اولیه بیمار
63. تماس صمیمانه با بیمار
64. اجتناب از رفتار ناپسند با بیماران
65. سالگردها و سایر مراسم ویژه
66. توجه بر اضطراب درمان
67. اضطراب را از من دور کن، دکتر!
68. جلاد عشق
69. گرفتن پیشینه
70. پیشینه برنامه روزانه بیمار
71. سطح ادغام زندگى بیمار با افراد دیگر
72. مصاحبه با سایر افراد مهم
73. بررسى درمان هاى گذشته
74. اشتراک در سایه‌ها
75. فروید هم همیشه اشتباه نمى‌کند
76. درمان رفتارشناختى (CBT) آن‌گونه که انتظار مى‌رفت نبود. از غول درمان معتبر تجربى (EVT) نترسید
77. استفاده از خوابها
78. کنار نهادن تعبیر کامل یک خواب
79. استفاده عملى از خواب: غارت کنید و غنیمت بگیرید
80. مهارت در کار با خواب
81. آگاهى از زندگى بیمار با استفاده از خواب
82. تمرکز بر نخستین خواب
83. دقت در خواب هاى مربوط به درمانگر
84. تمرکز بر مخاطرات شغلى
85. ارزش نهادن به امتیازات شغلى

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب موهبت درمان
نویسنده
مترجمکیومرث پارسای
ناشر چاپیانتشارات جامی
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۷۲
زبانفارسی
شابک978-600-7436-57-8
موضوع کتابکتاب‌های روانشناسی بزرگسالان
قیمت نسخه الکترونیک
۳۸۰۰۰ ت - 6.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب موهبت درمان

فرزیا شیرزادکبریا
۱۳۹۷/۹/۲۵
کتاب فوق العاده‌ای است.
ولی همچنان که دوستان گفتند. کاش کتاب صوتی بود.
سپاس فراوان
Sedigheh Madadi
۱۳۹۷/۷/۲۸
کاش صوتیش رو بزارید درمان شوپنهاور رو هم لطفا صوتی شو بزارید
باقر شاهپیری
۱۳۹۶/۸/۱
یالوم همیشه عالیست
Zeh Zeh
۱۳۹۹/۸/۲۹
عالی و صمیمانه برای غیردرمانگران هم مفید است
کاربر karbandi
۱۳۹۷/۹/۳۰
مثله بقیه کتاب‌های یالوم فوق العادس
سحرناز احمر
۱۳۹۷/۱۲/۲
یالوم عالی هست
سجاد نجیب
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
بسیار عالی وجامع
مشاهده همه نظرات ۷

راهنمای مطالعه کتاب موهبت درمان

برای دریافت کتاب موهبت درمان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.