معرفی و دانلود کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی

عکس جلد کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی
قیمت:
۱۵۰۰۰ تومان - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی

هدف فرهاد ایران پور در کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی، آن است که عرصۀ تفکر تحلیلی به وسیلۀ ابزارهای اقتصاد خرد در حیطۀ حقوق خصوصی را فراهم کند.

این کتاب شامل پنج بخش است. بخش نخست آن مفاهیم و بنیان‌های علم اقتصاد خرد را بیان می‌کند و دفتر دوم به مطالعه و بررسی قاعده‌ها و اصول حاکم بر اقتصاد خرد می‌پردازد.

در بخش سوم کتاب، نقش کنش‌گران و تصمیم‌گیران، دخالت اراده آن‌ها و چگونگی شکل‌گیری اراده در نزد کنش‌گران اجتماعی بررسی می‌شود و دفتر چهارم آن با عنوان موضوع‌های حقوقی کالاها به رشته تحریر درآمده است. و در نهایت بخش پایانی کتاب دو صد قاعده در تحلیل اقتصادی را با خود به ارمغان می‌آورد.

فرهاد ایران پور به شما پیشنهاد می‌دهد که برخلاف روال معمول، مطالعه این کتاب را از بخش پایانی شروع کنید؛ بدین ترتیب خلاصه‌ای از آنچه که باید، همراهتان خواهد بود.

در بخشی از کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی می‌خوانیم:

مبنای تصمیم‌گیری در بازی‌های با تکرارِ محدود، همانا قاعده عرفی است که از آن به زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، یا آنچه عوض دارد، گله ندارد یاد می‌کند. به خاطر می‌آوریم که مبنای قاعده در بازی واحد (یک مرحله‌ای و بدون تکرار) بازی معمای زندانی است. بازی معمای زندانی به عنوان یک بازی یک مرحله‌ای و بدون تکرار در یک رابطه حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت استراتژی مسلط هر دو بازیکن خیانت (اعتراف) است، چه اینکه اگر هر کدام از زندانی‌ها اعتراف نکند، میزان مجازات او بیشتر شده و میزان مجازات شخص اعتراف کننده کمتر می‌شود و در واقع این اعتراف سبب می‌شود زندانی دیگر، دچار مشکل شده و منافع او تقلیل یابد؛ ولی منافع شخص اعتراف‌کننده افزایش می‌یابد.

520- وصف اصلی بازی معمای زندانی مبتنی بر این واقعیت بود که بازیکن‌ها از یکدیگر، هیچگونه شناختی نداشتند و با یکدیگر نیز هیچ نوع رابطه‌ای برقرار نکرده‌اند تا امکان تبادل اطلاعات فراهم آید. جالب آنکه از دید اخلاق عرفی، رفتار هر زندانی در اعتراف، چندان مورد مواخذه نیز قرار نمی‌گیرد.

بدیهی است اگر این دو زندانی با یکدیگر در ارتباط بوده و می‌توانستند توافقی کنند و یا اینکه اگر هر زندانی می‌توانست به زندانی دیگر اعتماد کند، در این صورت از سیاست عدم اعتراف پیروی می‌کردند و در نتیجه مجازات آن‌ها کمتر می‌شد. معمای زندانی، خود چهره‌ای از روابط حقوقی اجتماعی واحد و تکرار‌ناپذیر است.

521- وانگهی واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که روابط حقوقی و اقتصادی در جوامع امروزه، با توجه به ساختارهای موجود و به ویژه تخصص‌گرایی در روابط اجتماعی، بیشتر به صورت بازی‌های به صورت تکراری است. در بازی‌های تکراری با موقعیتی مواجه هستیم که هر بازیکن می‌تواند بر اساس رفتار و عملکرد بازیکن دیگر روش خود را تصحیح کند.

بر اساس همین قابلیت باید به این واقعیت اذعان داشت که قاعده بازی در بازی‌های تکراری می‌تواند متفاوت از روش بازی در معمای زندانی باشد. پس بر این اساس به بررسی بازی‌های تکراری با تکرار محدود و بازی‌های تکراری با تکرار نامحدود بپردازیم.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
کتاب اول: مفاهیم و بنیان‌های علم اقتصاد خرد
دفتر اول: مفاهیم و اندیشه‌ها
بخش اول: مفاهیم اولیه
دفتر دوم: مقدمه‌ای بر قاعده‌ها و اصول حاکم بر اقتصادخرد
بخش اول: اصول حاکم بر علم اقتصاد خرد
بخش دوم: تقاضا
فصل اول: قاعده ناظر به شکل‌گیری تقاضا
فصل دوم: قاعده‌های ناظر به کالای موضوع تقاضا
بخش سوم: قاعده‌های حاکم بر عرضه
بخش چهارم: قاعده‌های حاکم بر تعادل عرضه و تقاضا
فصل اول: تعادل در تحلیل جزئی
مبحث اول: قاعده نقطه تعادل
مبحث دوم: قاعده‌های ناظر به کارایی
فصل دوم: تعادل عمومی؛ وضعیت اقتصاد رفاه
مبحث اول: شرط رسیدن به بهینه پارتو در تولید
مبحث دوم: شرط رسیدن به بهینه پارتویی در مبادله
مبحث سوم: شرط رسیدن به بهینه پارتویی به طور همزمان در تولید و مبادله
بخش پنجم: قاعده‌های ناظر به کشش
فصل اول: کشش قیمتی تقاضا
مبحث اول: درجه ضروری بودن کالا
مبحث دوم: درجه جانشینی کالا
مبحث سوم:تاثیر زمان در کالا
مبحث چهارم: مخارج مربوط به کالا
فصل دوم: کشش درآمدی تقاضا
فصل سوم: کشش قیمتی عرضه
بخش ششم: نظریه‌ رفتار مصرف‌کننده
فصل اول: تقاضا و مطلوبیت
مبحث اول: قاعده‌های ناظر به مطلوبیت
مبحث دوم: قاعده نقطه سیری یا نقطه اشباع
فصل دوم: قاعده‌های حاکم بر تقاضا و منحنی‌های بی‌تفاوتی
فصل سوم: تعادل مصرف‌کننده
فصل چهارم: قاعده تعادل عمومی مبادله
فصل پنجم: قاعده ناظر به تعادل عمومی تولید
بخش هفتم: قاعده‌های ناظر به نظریه‌ رفتار تولیدکننده
فصل اول: قاعده‌های حاکم بر تولید، فرایند تولید و عوامل تولید
فصل دوم: قاعده‌های ناظر به هزینه‌های تولید
بخش نهم: بازار‌ها
فصل اول: بازار رقابت کامل
فصل دوم: بازار انحصار کامل
فصل سوم: بازار رقابت انحصاری
فصل چهارم: بازار چند‌جانبه
کتاب دوم: بازار، بستر روابط حقوقی- اجتماعی؛ رویکردی مساختار گرا و کارکرد گرا
دفتر اول: بازار و قاعده‌های بنیادین حاکم بر آن
بخش اول: رابطه بین عرضه و تقاضا
بخش دوم: مفهوم طیفی بازار
دفتر دوم: بازارهای کامل (رقابت کامل و انحصار کامل)
بخش اول: بازار رقابت کامل، بازار آرمانی در روابط اجتماعی، بازار مبتنی بر تعادل عرضه و تقاضا
فصل اول: مشخصه‌های بازار رقابت کامل
مبحث اول: عدم اقتدار در بازار
مبحث دوم: عدم اجبار در بازار رقابت کامل
مبحث سوم: توان کامل تعامل در بازار رقابت کامل
فصل دوم: آثار قواعد و تبعات بازار رقابت کامل
بخش دوم: بازار انحصار کامل
فصل اول: اوصاف بازار انحصار کامل
فصل دوم: اثرات بد انحصار
فصل سوم: تبعیض در قیمت
فصل چهارم: رفتارهای قانونی ضد انحصاری
دفتر سوم: بازارهای واقعی
بخش اول: بازار رقابت انحصاری
فصل اول: کالای ناهمگن
مبحث اول: مدل مکانی محصولات ناهمگن با تمایز اندک
مبحث دوم: مدل مکانی محصولات ناهمگن با تمایز زیاد
فصل دوم: کنترل محدود قیمت
فصل سوم: تبلیغات
بخش دوم: انحصار چند‌جانبه یا بازار چند‌قطبی
دفتر چهارم: عوامل نقص بازار و نقص کارایی بازار و رویکرد قانون‌گذاران
بخش اول: عوامل نقص (شکست) بازار
فصل اول: انحصار
فصل دوم: عامل اثرات بیرونی
فصل سوم:کالاهای عمومی
فصل چهارم: عدم تقارن اطلاعات
بخش دوم: نقص کارایی بازار
فصل اول: مخاطره اخلاقی
مبحث اول: راهکار مشارکتی
مبحث دوم: راهکار اعتباری
فصل دوم: مشکل تعارض منافع در نمایندگی
فصل سوم : انتخاب نامناسب
بخش سوم: روش برخورد قانون با عوامل نقص بازار و نقص کارایی در بازار
فصل اول: روش دخالت پسینی
فصل دوم: روش دخالت پیشینی
نتیجه‌گیری
کتاب سوم: تصمیم‌گیری کنش‌گران، اراده‌ها
دفتر اول: عقلانیت فردی
بخش اول: مفهوم بیرونی- رفتاری عقلانیت
بخش دوم: عقلانیت فردی- اجتماعی و تقدم اولویت‌ها
بخش سوم: عقلانیت فردی- اجتماعی و شخصیت حقوقی
دفتر دوم: اشخاص در وضعیت منفرد
بخش اول: قطعیت؛ علم به موضوع و یا تقارن اطلاعات
فصل اول: تعریف
فصل دوم: عقد بیع و عقد ضمان دو رویکرد متفاوت
بخش دوم: عدم قطعیت، احتمالات
فصل اول: عدم قطعیت در روابط اجتماعی- حقوقی
فصل دوم: مصداق‌های حقوقی
مبحث اول: حیازت مباحات
مبحث دوم: اعمال حقوقی
فصل سوم: مطلوبیت انتظاری و منطق احتمالات
مبحث اول: مبانی مطلوبیت انتظاری
مبحث دوم: انواع احتمال (عدم قطعیت) و کنش‌گر اجتماعی و منطقی بودن مطلوبیت مورد انتظار
فصل چهارم: عدم پذیرش احتمالات در عقود معاوضی و بطلان عقد
مبحث اول: اصل تساوی اولیه قدرت طرفین
مبحث دوم: انحصار و عدم کارایی تخصیصی پارتویی
مبحث سوم: ضمانت اجرای اکراه، بطلان یا عدم نفوذ
مبحث چهارم: اضطرار
بخش دوم: تعادل اولیه بودها‌/ ارزش‌های مالی
فصل اول: عدم وجود موضوع و عدم امکان انجام تعهد: تعادل اولیه در بودها
مبحث اول: عدم وجود موضوع
مبحث دوم: عدم امکان انجام تعهد: احتمال نزدیک به صفر
فصل دوم: اصل تعادل پا‌یه‌ای ارزش‌های اقتصادی
مبحث اول: ارزش مالی
مبحث دوم: تعادل اولیه در ارزش‌های مالی
مبحث سوم: تحلیل اقتصادی بر اساس ارزش مبادلاتی در زمان انعقاد عقد
بخش سوم: عدم تعادل عوضین و مرحله اجرای قرارداد
فصل اول: ارزش زمانی پول
فصل دوم: پذیرش تعدیل
مبحث اول: پذیرش تعدیل قضایی
مبحث دوم: عدم پذیرش تعدیل قضایی
بخش چهارم: اراده و تصمیم‌گیری
فصل اول: اصل تقارن اطلاعات در طول مذاکرات و تحلیل بیزی نش
فصل دوم: نرخ نهایی جانشینی
فصل سوم: اشتباه و عدم تقارن اطلاعات
مبحث اول: انواع اشتباه (عدم تقارن اطلاعات یک‌طرفه (شخصی) و دو‌طرفه (مشترک)
فصل چهارم: ضمانت اجرای عدم تقارن اطلاعات و اشتباه ناشی از آن
مبحث اول: نظام حقوقی سنتی از اشتباه تا تخلف وصف و تخلف شرط
مبحث دوم: نظام حقوقی حمایت از مصرف‌کننده و فرض اولیه عدم تقارن اطلاعات
دفتر سوم: روابط جمعی و نظریه بازی‌ها
بخش مقدماتی: بازار انحصار چند‌جانبه، جایگاه نظریه بازی‌ها
بخش اول: مبانی نظریه بازی‌ها
فصل اول: عنصر شناسی بازی‌ها
فصل دوم: ارکان بازی‌ها
فصل سوم: انواع بازی‌ها
مبحث اول: بازی‌های رقابتی
مبحث دوم: بازی‌های مشارکتی (بازی‌های همکارانه)
کتاب چهارم: کالاها یا موضوع‌های حقوقی
دفتر اول: ماهیت کالاها: کالای خصوصی و عمومی: مالکیت
بخش اول: کالای عمومی
فصل اول : مصرف کالای عمومی و نهاد سواری مجانی
مبحث اول: استثنا‌پذیری قانونی و حقوقی، و حقوق بر آفرینش‌های فکری
مبحث دوم: استثناپذیری مادی و واقعی
فصل دوم: تولید کالای عمومی، (نهاد رای‌گیری و نهادهای عمومی)
مبحث اول: نهاد رای‌گیری، زمینه تولید کالای عمومی
مبحث دوم: تابع رفاه اجتماعی
بخش دوم:کالاهای خصوصی، مشخصه‌های آن و نظام حمایتی مالکیت
فصل اول: بنیان‌های حقوق مالکیت از دیدگاه تحلیل اقتصادی؛ نظریه کوز و نظریه هابز
مبحث اول: تحلیل مالکیت در یک رویکرد همکارانه با تکیه بر نظریه کوز
مبحث دوم: تحلیل حقوق مالکیت با رویکرد غیرهمکارانه (نظریه هابز)
فصل دوم: ساختار حقوق مالکیت
مبحث اول: ایجاد حق مالکیت خصوصی مفروز
مبحث دوم: مالکیت مشاع
مبحث سوم: مالکیت عمومی
فصل سوم: آثار حق مالکیت و قاعده لاضرر
مبحث اول: تحلیل اقتصادی رفتار یک انسان متعارف
مبحث دوم: ضرر و زیان و هزینه بیرونی
مبحث سوم: مبنای کاربرد رویکرد پیشینی و رویکرد پسینی
فصل چهارم: اثبات مالکیت
مبحث اول: ثبت مالکیت
مبحث دوم: اماره تصرف
دفتر دوم: کالای بد، ضرر به غیر و مسئولیت مدنی
فصل اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر
مبحث اول : تقصیر، تعدی از سطح بهینه احتیاط
مبحث دوم: فعالیت شخص زیان زننده یا سببیت
مبحث سوم: جبران خسارت
فصل دوم: مسئولیت مطلق
مبحث اول: معیارهای حاکم بر مسئولیت مطلق
مبحث دوم: اهداف مسئولیت مطلق
نتیجه
دو صد قاعده در تحلیل رفتاری (در تعریف و تبیین قاعده‌های ناشی از تحلیل اقتصادی)
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات دنیای اقتصاد
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۳۷۳
زبانفارسی
شابک978-600-497-041-9
موضوع کتابکتاب‌های اقتصاد
قیمت نسخه الکترونیک
۱۵۰۰۰ ت - 3.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی

برای دریافت کتاب مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.