معرفی و دانلود کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

عکس جلد کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری
قیمت:
۴۵۰۰۰۰ تومان - 81.99€
خرید کتاب صوتی
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های نویسنده معروف مسیحا برزگر، برای افرادی است که می‌خواهند زبان پرندگان را بیاموزند.

با منطق‌الطیر، همراه می‌شوید تا زبان پرندگان را بیاموزید، زبان پرواز. شما، زبان خزیدن بر خاک، یعنی زندگی روزمره را خوب بلدید اما، با شیوه‌ی پریدن و پرواز، بیگانه‌اید. زبان پرندگان، زبان وحدت و یگانگی‌ست. راز و رمز پریدن و پرواز، در نفی دوگانگی و جدایی، نهفته است.

توهم جدایی و ثنویت، دل را می‌میراند و شور و جنبش را از آن می‌گیرد. اما، یگانگی و وحدت، شما را به همه چیز و همه کس، گره می‌زند و شما در سرنوشت همه چیز و همه کس سهیم می‌شوید. تو پرنده‌ای؛ مرغ دست‌آموز خدا، با آوازی خوش و پرهای رنگین، با دلی مشتاق هواهای باز خدا که برای پریدن، به دو شاه بال عشق و آگاهی، نیاز داری. در این سلسله سخنرانی‌ها، همراه می‌شوید با مرغانِ شیفته‌ی دیدار با سیمرغ، که عازم قافِ معرفت‌اند.‌

عطار نیشابوری از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام‌آور تاریخ ادبیات ایران است. سخن او ساده و گیراست. کتاب منطق الطیر، مهم‌ترین و برجسته‌ترین مثنوی عطار و یکی از مشهورترین مثنوی‌های تمثیلی فارسی است.

فهرست مطالب کتاب صوتی

نمونه 1
نمونه 2
نمونه 3
۸۱ دقیقه
بخش اول
۶ دقیقه
مراقبه اول
۶۸ دقیقه
بخش دوم
۱۵ دقیقه
مراقبه دوم
۵۸ دقیقه
بخش سوم
۱۴ دقیقه
مراقبه سوم
۸۰ دقیقه
بخش چهارم
۱۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۶۷ دقیقه
بخش پنجم
۱۰ دقیقه
مراقبه پنجم
۸۳ دقیقه
بخش ششم
۱۵ دقیقه
مراقبه ششم
۸۴ دقیقه
بخش هفتم
۱۵ دقیقه
مراقبه هفتم
۸۴ دقیقه
بخش هشتم
۱۴ دقیقه
مراقبه هشتم
۸۸ دقیقه
بخش نهم
۱۹ دقیقه
مراقبه نهم
۳۸ دقیقه
بخش دهم
۱۰۵ دقیقه
بخش یازدهم
۱۰ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۲ دقیقه
بخش دوازدهم
۵۷ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۹ دقیقه
بخش سیزدهم
۱۷ دقیقه
مراقبه سیزدهم
۵۳ دقیقه
بخش چهاردهم
۱۵ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۵۸ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۸۴ دقیقه
بخش شانزدهم
۱۱ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۶۶ دقیقه
بخش هفدهم
۳۶ دقیقه
مراقبه هفدهم
۶۲ دقیقه
بخش هجدهم
۴۱ دقیقه
مراقبه هجدهم
۹۴ دقیقه
بخش نوزدهم
۳۹ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۵۷ دقیقه
بخش بیستم
۳۶ دقیقه
مراقبه بیستم
۶۸ دقیقه
بخش بیست و یکم
۲۳ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۷۷ دقیقه
بخش بیست و دوم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و دوم
۷۰ دقیقه
بخش بیست و سوم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۶۴ دقیقه
بخش بیست و چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۸ دقیقه
بخش بیست و پنجم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۶۳ دقیقه
بخش بیست و ششم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۸۷ دقیقه
بخش بیست و هفتم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۹۰ دقیقه
بخش بیست و هشتم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۸۷ دقیقه
بخش بیست و نهم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۹۷ دقیقه
بخش سی
۳۴ دقیقه
مراقبه سی
۶۸ دقیقه
بخش سی و یکم
۳۷ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۸۰ دقیقه
بخش سی و دوم
۳۰ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۹۹ دقیقه
بخش سی و سوم
۴۰ دقیقه
مراقبه سی و سوم
۸۹ دقیقه
بخش سی و چهارم
۳۰ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۱۰۰ دقیقه
بخش سی و پنجم
۴۰ دقیقه
مراقبه سی و پنجم
۱۰۵ دقیقه
بخش سی و ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه سی و ششم
۱۰۴ دقیقه
بخش سی و هفتم
۲۹ دقیقه
مراقبه سی و هفتم
۸۹ دقیقه
بخش سی و هشتم
۳۹ دقیقه
مراقبه سی و هشتم
۶۵ دقیقه
بخش سی و نهم
۸۰ دقیقه
مراقبه سی و نهم
۷۳ دقیقه
بخش چهلم
۳۰ دقیقه
مراقبه چهلم
۱۰۲ دقیقه
بخش چهل و یکم
۲۷ دقیقه
مراقبه چهل و یکم
۸۸ دقیقه
بخش چهل و دوم
۳۹ دقیقه
مراقبه چهل و دوم
۸۷ دقیقه
بخش چهل و سوم
۳۵ دقیقه
مراقبه چهل و سوم
۱۱۰ دقیقه
بخش چهل و چهارم
۳۳ دقیقه
مراقبه چهل و چهارم
۷۹ دقیقه
بخش چهل و پنجم
۳۶ دقیقه
مراقبه چهل و پنجم
۸۱ دقیقه
بخش چهل و ششم
۲۹ دقیقه
مراقبه چهل و ششم
۸۹ دقیقه
بخش چهل و هفتم
۴۰ دقیقه
مراقبه چهل و هفتم
۷۸ دقیقه
بخش چهل و هشتم
۴۲ دقیقه
مراقبه چهل و هشتم
۸۱ دقیقه
بخش چهل و نهم
۳۸ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۸۱ دقیقه
بخش پنجاه
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجاه
۸۵ دقیقه
بخش پنجاه و یکم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و یکم
۹۸ دقیقه
بخش پنجاه و دوم
۳۴ دقیقه
مراقبه پنجاه و دوم
۸۵ دقیقه
بخش پنجاه و سوم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و سوم
۷۹ دقیقه
بخش پنجاه و چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه پنجاه و چهارم
۸۳ دقیقه
بخش پنجاه و پنجم
۴۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و پنجم
۷۰ دقیقه
بخش پنجاه و ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه پنجاه و ششم
۷۶ دقیقه
بخش پنجاه و هفتم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و هفتم
۸۳ دقیقه
بخش پنجاه و هشتم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و هشتم
۷۴ دقیقه
بخش پنجاه و نهم
۲۸ دقیقه
مراقبه پنجاه و نهم
۷۱ دقیقه
بخش شصتم
۲۹ دقیقه
مراقبه شصتم
۶۲ دقیقه
بخش شصت و یکم
۶۵ دقیقه
بخش شصت و دوم
۳۲ دقیقه
مراقبه شصت و دوم
۹۳ دقیقه
بخش شصت و سوم
۵۸ دقیقه
مراقبه شصت و سوم
۸۹ دقیقه
بخش شصت و چهارم
۲۹ دقیقه
مراقبه شصت و چهارم
۱۱۴ دقیقه
بخش شصت و پنجم
۳۳ دقیقه
مراقبه شصت و پنجم
۸ دقیقه
نیایش اول - بخش اول
۶ دقیقه
نیایش اول - بخش دوم
۲ دقیقه
نیایش اول - بخش سوم
۱۰ دقیقه
نیایش اول - بخش چهارم
۷ دقیقه
نیایش اول - بخش پنجم
۳ دقیقه
نیایش اول - بخش ششم
۱۰ دقیقه
نیایش اول - بخش هفتم
۴ دقیقه
نیایش اول - بخش هشتم
۲ دقیقه
نیایش دوم - بخش اول
۴ دقیقه
نیایش دوم - بخش دوم
۸ دقیقه
نیایش دوم - بخش سوم
۸ دقیقه
نیایش دوم - بخش چهارم
۳ دقیقه
نیایش دوم - بخش پنجم
۴ دقیقه
نیایش دوم - بخش ششم
۵ دقیقه
نیایش دوم - بخش هفتم
۶ دقیقه
نیایش دوم - بخش هشتم
۷ دقیقه
نیایش دوم - بخش نهم

مشخصات کتاب صوتی

نام کتابکتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری
نویسنده
گویندهمسیحا برزگر
ناشر صوتیانتشارات خانه معنا
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابMP3
مدت۱۲۰ ساعت و ۲۱ دقیقه
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب صوتی شعر، ادبیات و زندگینامه، کتاب‌های شعر پارسی
قیمت نسخه صوتی
۴۵۰۰۰۰ ت - 81.99 یورو
خرید کتاب صوتی

نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

salar momeni
۱۳۹۸/۲/۱
با عرض سلام. عطار از شعرای سنی ایران است. و همچنین به تصوف علاقه‌ی وافری داشته است و آقا علیرضا تا حدودی صحیح می‌فرمایند. سم که نیست ولی همش درست هم نیست وگرنه به این وادی‌ها کسانی غیر عطار هم پرداخته‌اند. ولی حرف‌های عطار در برخی جاها درباره‌ی هدهد و همچنین تمام وادی هفتم غلط است تماما و با تشیع و حتی تا حدودی تسنن تناقض دارد. گفته شده هدهد به قرعه الهی به عنوان پیشوا انتخاب می‌شود. مثل خلفای راشدین که ما خلاف این را معتقدیم. زیرا خدا در این بتره حکیم است و خود بهتر می‌داند ولایتش را کجا قرار دهد نه قضای او به دست بنده‌ی او. ثانیا آن سی مرغی که سیمرغ‌اند هم غلط است. آیا خدا روز محشر خودش را ماخذه می‌کند؟ پس وجود ما سیمرغ را تشکیل نمی‌دهد. صحبت خای ملاصدرا را در این باره و همچنین مکتب اشراقیه توصیه می‌کنم. ایشان وادی سلوک را به ۱۰ بخش تقسیم کرده‌اند که صحیح تر است. مطالعه فرمایید.
باتشکر
Hemmat .N
۱۴۰۰/۸/۷
منطق الطیر عطار نیشابوری یک شاهکار عرفانی، ادبی است که نقش مهمی در زبان عرفانی سرایندگان سده‌های بعد داشته است.
بدون دلیل نیست که جناب مولانا می‌فرمایند:
عطار روح بود و سنایی دو چشم آن
ما از پی سنایی و عطار آمدیم!
و حقیقتا این کتاب بسیار ارزشمندی است که شنیدنی است و آنرا باید باید گوش جان شنید
Mehdi Tehrani
۱۳۹۷/۱۱/۳
اقای علیرضا برو راجعبه عطار زندگی و مرگش مطالعه کن تا ببینی تو سم هستی برای شیعه یا عطار
صدیقه فتحی
۱۴۰۰/۱۲/۲۸
در حقیقت این فایل کتاب نیست بلکه توضیحی بر کتاب منطق الطیر عطار هست
من خودم قبلا نمایش رادیویی بسیار زیبای " سی مرغ تا سیمرغ " را گوش کرده‌ام که این امر درک این سخنان را آسان تر می‌کند.
آقای مسیحا برزگر در سخنان خود برای درک بهتر موضوع وارد حواشی می‌شود ولی بعدها خیلی از موضوعات با همین داستان‌ها و حواشی یادتان خواهد ماند
حسین حقیقت جو
۱۴۰۰/۹/۱۸
دریای بی کرانی است که من چندبار گوش دادم و هر بار صید جدید دارم از استاد سپاس گزارم کلام آن مسیحایی است که دلهای مرده را زنده و راهی آسمان میکند مرضها را شفا و دیدگان را پر از نور میکند. نظر من اینه که بیش از هزار بار فایل‌ها را گوش کنید تا تمام درها بروی شما گشاده شود.
rezvan farahani
۱۳۹۸/۶/۷
سلام
بهترین کتابیِ که کامل شرح داده شده ساده و قابل فهم
ممنون از مسیحا برزگر عزیز
مهرداد کاتوزیان
۱۴۰۱/۱/۲۷
مطالب مطرح شده در حد یک کتاب نیست بلکه در حد یک دور همی و ذکر مطالب معنوی بر پایه هر دری سخنی است، و نهایتا دور شدن از داستان اصلی و تفسیر مرتبط با آن می‌باشد...
Mehri Parvaz
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
برای کسانیکه اهل دل هستن بشدت پیشنهاد میشه مسیحا برزگر هم با اون صدای دلنشین و تفسیر عالیشون، زیبایی کتاب رو صد چندان کردند یکی از عالیترین تفسیرهاست واقعا لذت بردم
kiarash iran
۱۳۹۹/۸/۳۰
من بیشتر دنبال روخوانی و تفسیر جزئی کتاب بودم نه سخنرانی و تفسیر طولانی که اگر چنین بود خود استاد باید کتاب به خط خودش مینوشت ما اینجا اثری از منطق الطیر نمیبینیم کاش میشد پول واریز روپس گرفت
مرتضی ستونه
۱۳۹۸/۵/۱۳
کتاب فوق العاده اجرای اقای مسیحا برزگر و محتویات عالی هست خوشحالم که با ایشون اشنا شدم و قصد دارم همه کتاب‌هایی که ایشون اجرا کردن رو گوش کنم ممنون از کتابراه بابت این کتاب ها
salar momeni
۱۳۹۸/۲/۱
البته این را هم اضافه کنم به علیرضای عزیز. اگر مطالعاتی هم داشته اید نباید به عقاید سایرین توهینی شود.
این از اصول تشیع و بحث با دیگران است:)
خودت بهتر میدونی...
کامبیز محمودی
۱۴۰۰/۵/۲۰
بسیار بسیار کتاب مفیدیست
اکیدا پیشنهاد میکنم این کتاب صوتی رو با صدای استاد مسیحا برزگر حتما گوش دهید
ممنون از کتابراه
Mostafa Miri
۱۴۰۰/۳/۱۷
کتاب کمی تکرارش زیاد است. وقتی خریدم انتظار داشتم از عطار بیشتر بدانم تا از مسیحا برزگر. از ترک ۱۸ به بعد گوش ندادم. مرا با خودش نبرد
معصومه صیفوری
۱۳۹۹/۲/۳
قلم مسیحا برزگر را دوست دارم، تمام کتابهاش رو دارم و کلی هدیه دادم. فعلا فایل نمونه رو گوش دادم، زیبا بود و تشویق شدم کل‌اش رو گوش بدم
مریم مزروعی
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اگر به دنبال منطق‌الطیرخوانی و شرح دیوان هستید این کتاب صوتی بکارتون نمیاد. به منبر بیشتر شبیه بود تا شرح کتاب.
مشاهده همه نظرات ۴۷

راهنمای مطالعه کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

برای دریافت کتاب صوتی زبان پرندگان: شرح منطق الطیر عطار نیشابوری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.