معرفی و دانلود کتاب نبرد هوایی

عکس جلد کتاب نبرد هوایی
قیمت:
۱۳۲۰۰ تومان - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب نبرد هوایی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب نبرد هوایی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب نبرد هوایی

در کتاب نبرد هوایی، به تالیف ناصر جنانی و سعید سلیمی، بر روی جنبه‌های رزمایش عملیاتی و راهبردی نبرد هوایی در صحنه عملیات و عملیات‌های جهانی تمرکز می‌شود و تنها به عملیات‌های نظامی غیر‌جنگی نمی‌پردازد اما راهنمایی‌های تعلیمی آن می‌تواند هر کجا مناسب باشد به عملیات‌های نظامی غیر‌جنگی بپردازد.

کتاب نبرد هوایی (Air Warfare Air Force) به‌ عنوان سند رهنامه نیروی هوایی، برای تمامی کارکنان نیروی هوایی نظامی و شهری (شامل واحدها و اعضای فرماندهی نیروی احتیاط نیروی هوایی و گارد ملی هوایی) قابل اجرا است. رهنامه این سند معتبر و موثق است اما یک دستورالعمل نیست. بنابر‌این فرماندهان نه تنها باید محتوای آن را در نظر بگیرند بلکه باید موقعیت‌های خاص را در هنگام انجام مأموریت مد‌نظر قرار دهند. این سند از درک اساسی یک فرمانده تنها که مسئولیت طراحی و اجرای نبرد هوافضا در صحنه عملیات را دارد پشتیبانی می‌کند. این فرمانده تنها در رهنامه ستاد مشترک به عنوان فرمانده یگان هوایی نیروی (ستاد) مشترک رمزگذاری شده است.

به علاوه، در کتاب نبرد هوایی تنها به مبحث ترابری هوایی پرداخته نمی‌شود، اما قسمت‌های زیادی از آن به ترابری هوایی به‌عنوان بخشی از یک عملیات هوایی کامل می‌پردازد. سایر سندهای رهنامه راهنمایی‌های ویژه‌ای در مورد عملیات‌های نظامی غیر‌جنگی و عملیات‌های ترابری هوایی ارائه می‌دهند.

امروزه توان هوافضا برای موفقیت در میدان جنگ نوین امری ضروری است. سند رهنامه 1-2 نیروی هوایی با نام نبرد هوایی مبنایی را برای درک، طراحی و اجرای نبرد هوایی فراهم می‌آورد. چرا که امروزه توان هوافضا برای موفقیت در میدان جنگ نوین امری ضروری است. عملیات طوفان صحرا (DESERT STORM) در سال 1999 این مفهوم را به اثبات رساند که در یک عملیات جنگی استفاده همزمان از توان هوافضا بر‌علیه مراکز ثقل عملیاتی و راهبردی عملا نیروهای نظامی متخاصم را از کار می‌اندازد.

از زمانی که برادران رایت برای اولین بار در کیتی هاوک (kitty Hawk) پرواز کردند، هواپیما به عنوان یک ابزار نظامی و توان ملی شکل گرفت. امروزه توان هوافضا برای موفقیت در میدان جنگ نوین امری ضروری است. در بسیاری از موارد این توان مفیدترین شکل توان نظامی، توان نظامی برگزیده، یا هر دو خواهد بود. پیشرفت‌های آینده در زمینه حرکت به‌صورت پنهانی، دقت و کشندگی، توان هوافضا را به صورت فزاینده‌ای در تمام صحنه‌های عملیات و تمام سطوح نبرد در عملیات‌های مختلف مؤثرتر خواهد کرد. کارکنان نیروی هوایی نه تنها باید توان هوافضا را درک نمایند بلکه باید بتوانند اصول نبرد هوایی را بیان کنند.

عملیات طوفان صحرا (DESERT STORM) در سال 1999 این مفهوم را به اثبات رساند که در یک عملیات جنگی استفاده همزمان از توان هوافضا بر علیه مراکز ثقل عملیاتی و راهبردی عملا نیروهای نظامی متخاصم را از کار می‌اندازد. توان هوافضا به‌عنوان یک شکل برجسته از قوای نظامی شکل گرفت. در درجه اول این توان بسیار تعیین کننده بود چرا که با کمترین میزان تلفات برای نیروهای خودی دشمن را در تمامی سطوح جنگ فلجمی کرد. نبرد هوایی با استفاده از توان هوافضا و طرح عملیات‌های هوایی (ستاد) مشترک همچنان ابزاری ضروری و فراگیر در عملیات‌های نظامی آینده خواهد بود. سند رهنامه 1-2 نیروی هوایی با نام نبرد هوایی مبنایی را برای درک، طراحی و اجرای نبرد هوایی فراهم می‌آورد. نیروی هوایی ایالات متحده واژه هوافضا را برای توصیف محیطی که درون آن نیروهایش عملیات می‌کنند برگزیده است و این واژه را برای مفاهیم وسیع و ماندگار به‌کار برده است که در تمامی محیط‌ها به‌کار می‌روند. دو واژه مجزای هوا و فضا زمانی که به توصیف وظایف، مأموریت‌ها، و خط مشی‌های ویژه‌ای می‌پردازند که صرفا در محیط هوا یا فضا به‌کار می‌روند همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سند رهنامه نیروی هوایی دستورالعمل خط مشی 13-10 نیروی هوایی در مورد رهنامه هوا و فضا را تکمیل می‌کند. همچنین سند رهنامه 1-2 نیروی هوایی رهنامه عملیاتی برای نبرد هوایی را معین می‌کند. این سند راهنمایی‌های اولیه برای اجرای عملیات‌های هوایی به عنوان بخشی از نبرد هوافضا را فراهم می‌کند. این رهنامه به ویژه شامل اعتقادات و اصولی است که سازماندهی، فرماندهی و کنترل، استخدام و حمایت از نیروهای هوایی در اجرای عملیات‌های زمان جنگ را هدایت می‌کند. روابط بین اهداف، نیروها، محیط‌ها و اقداماتی که قابلیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را افزایش می‌دهد در این سند بررسی می‌شود. این رهنامه بر روی ترتیب رویدادها و کاربرد نیروها و منابعی تمرکز می‌کند که باعث تضمین توان هوافضا برای مشارکت مفید در اهداف ملی و نظامی است. اهمیت روابط فرماندهی، اطلاعات، فضا، پشتیبانی و سایر موارد مؤثر در طراحی و اجرای نبرد هوایی در کتاب نبرد هوایی ایالات متحده، بررسی می‌شود.

توان هوایی هم به عنوان عامل بازدارنده جنگ و هم در صورت بروز جنگ به عنوان نیروی ویران کننده برای نابودی توانایی دشمن و تضعیف کامل اراده او برای برپایی جنگ نقش برجسته‌ای دارد.

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار
هدف
کاربرد
حیطه عمل
فصل اول: اصول نبرد هوایی
راهبرد
عملیات فرماندهی نیروی مشترک
عملیات‌های هوایی و راهبرد هوافضا
راهبرد نیروی نامتقارن
کارکردها، تأثیرات، و مأموریت‌ها
عملیات ضد فعالیت هوایی دشمن
عملیات تهاجمی ضد فعالیت هوایی دشمن
عملیات تدافعی ضد فعالیت هوایی دشمن
عملیات ضد فعالیت فضایی دشمن
عملیات تهاجمی ضد فعالیت فضایی دشمن
عملیات تدافعی ضد فعالیت فضایی دشمن
عملیات ضد فعالیت زمینی دشمن
عملیات ضد فعالیت دریایی دشمن
حمله راهبردی
فرماندهی و کنترل
ترابری هوایی
سوخت‌گیری هوایی
ترابری فضایی
بکارگیری عملیات‌های ویژه
اطلاعات، مراقبت و شناسایی
جستجو و نجات رزمی
جهت‌یابی و موقعیت‌یابی
سرویس‌های هواشناسی
یکپارچگی فرماندهی
فرمانده یگان هوایی نیروی مشترک
انتصاب فرمانده یگان هوایی نیروی مشترک
مسؤلیت‌ها و اختیارات فرمانده یگان هوایی نیروی مشترک
توانمندی‌های هوایی نیروی مشترک
نمونه‌هایی از نبرد هوایی
نبرد چریکی
ورود اضطراری
متوقف‌کردن قاطعانه
نزاع جهانی
فصل دوم: طراحی نبرد هوایی
طراحی مشترک کلی
طرح عملیات‌های هوایی مشترک
طراحی عملیات‌های هوایی مشترک
فرآیند طراحی عملیات‌های هوایی مشترک
مرحله‌بندی (‌فازبندی‌)
فاکتورهای طراحی طرح عملیات‌های هوایی مشترک
ابزارهای طراحی عملیات‌های هوایی مشترک
درک راهبردی
برآورد هوایی موقعیت
فصل سوم: اجرای نبرد هوایی
تقسیم‌بندی
توسعه هدف
تخصیص منابع و بکارگیری جنگ افزارها
طرح حمله هوایی اصلی
بکارگیری جنگ افزارها
توسعه فرمان وظایف هوایی
سامانه کنترل هوایی صحنه نبرد
مرکز عملیات‌های هوایی مشترک
سایر مراکز و عناصر رابط
عناصر زمینی
ارکان (عناصر) هوابرد
فصل چهارم: تمرین و آموزش برای نبرد هوایی
فاکتورهای تمرین
تمرین مدیریت نبرد
تمرین خدمه هواپیما
مشق‌های نظامی و شبیه‌سازی صحنه جنگ
آموزش
آموزش مستمر حرفه‌ای
آموزش نظامی حرفه‌ای
آموزش بعد از کارشناسی (کارشناسی ارشد)
پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
پیوست A: درک راهبردی
پیوست B: برآورد هوایی موقعیت
پیوست C: نمونه‌ای از فرمت (قالب) طرح عملیات‌های هوایی مشترک
پیوست D: نمونه لیست هدف اولویت‌بندی شده یکپارچه مشترک
پیوست E: نمونه طرح حمله هوایی اصلی
پیوست G: ابزارهای بیشتر (‌اضافی‌) طراحی
واژه نامه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب نبرد هوایی
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات پشتیبان
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۸۰
زبانفارسی
شابک978-600-8415-22-0
موضوع کتابکتاب‌های علوم نظامی
قیمت نسخه الکترونیک
۱۳۲۰۰ ت - 2.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب نبرد هوایی

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب نبرد هوایی

برای دریافت کتاب نبرد هوایی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.