معرفی و دانلود کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳

عکس جلد کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳
قیمت:
54000 تومان - 9.99€
خرید کتاب صوتی
۳۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳

کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳ شامل سخنرانی‌هایی از داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است.

هشت گفتار درباره موسیقی مجموعه‌ای شامل 4 کتاب صوتی است. این مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

درباره فلسفه موسیقی تاکنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته است. این مجموعه گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است.

فلسفه موسیقی از دید داریوش صفوت (Dariush Safvat)، نگرش طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. هم‌چنین از دید وی، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت عقل متلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا.

صفوت که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی، بیان می‌کند.

فهرست مطالب کتاب صوتی

نمونه 1
نمونه 2
نمونه 3
1 دقیقه
شناسنامه
2 دقیقه
روی جلد
1 دقیقه
موسیقی
1 دقیقه
پشت جلد
1 دقیقه
موسیقی
9 دقیقه
مقدمه‌ی ناشر
1 دقیقه
موسیقی
32 دقیقه
گوشه‌هایی از تاریخ موسیقی ایران
1 دقیقه
موسیقی
62 دقیقه
آشنایی با فرهنگ ایران
1 دقیقه
موسیقی
8 دقیقه
معمای تکرار در موسیقی ایرانی
15 دقیقه
تکرار در موسیقی
1 دقیقه
موسیقی
7 دقیقه
عنصر (حال) در موسیقی
1 دقیقه
موسیقی
5 دقیقه
موسیقی عرفانی
9 دقیقه
بدیهه پردازی
34 دقیقه
حال
6 دقیقه
هم‌آهنگی و توالی کیفیت حالات و نشات
7 دقیقه
لطافت
1 دقیقه
موسیقی
14 دقیقه
پرسش و پاسخ
1 دقیقه
موسیقی
3 دقیقه
آیا موسیقی علم است یا هنر؟
6 دقیقه
موسیقی وسیله است یا هدف؟
3 دقیقه
آیا موسیقی هدف مشخصی دارد و به سوی...؟
2 دقیقه
هدف واقعی موسیقی چیست؟
1 دقیقه
آیا سیر تکامل موسیقی باید دارای جهت و خط باشد...؟
4 دقیقه
آیا تحولات موسیقی در اعصار مختلف، نوعی بوده است...؟
3 دقیقه
آیا نظام حاکم بر موسیقی واحد است، یا متعدد؟
2 دقیقه
آیا نظام حاکم بر موسیقی، نظام قطعی و لایتخلف است، یا...؟
3 دقیقه
آیا قدرت خلاقیت در موسیقی نامحدود است یا محدود؟
7 دقیقه
رابطه بین ماده و صورت و نیز بین کمیت کیفیت در موسیقی چیست و چگونه است؟
3 دقیقه
آیا موسیقی را می‌توان به صورت یک کل واجد اجزاء در نظر گرفت؟
2 دقیقه
آیا رابطه‌ی این اجزاء در کل رابطه‌ای ارگانیک و آلی است یا مکانیکی و صناعی؟
4 دقیقه
این کل از چه زمانی به وجود آمده است و تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
2 دقیقه
آیا در موسیقی وحدت حکم فرماست، یا کثرت، یا هردو؟
2 دقیقه
آیا به وجود آمدن موسیقی ضروری بوده است، یا تصادفی؟
1 دقیقه
در به وجود آمدن موسیقی، امور ماوراءالطبیعه تا چه حد سهم داشته است؟
3 دقیقه
آیا تأثیر موسیقی بر انسان ذاتی و مطلق است، یا اعتباری و نسبی؟
1 دقیقه
مسئله ی آثار ذاتی و آثار اعتباری در موسیقی چگونه است؟
2 دقیقه
کدام اثرات موسیقی ذاتی و کدام نسبی و اعتباری است؟
4 دقیقه
مفاهیم کلی موسیقی از قبیل زیبایی، خلاقیت، نوآوری و بدیهه پردازی و امثال این‌ها ذاتی‌اند، یا اعتباری؟
6 دقیقه
حرکت موسیقی در مسیر تکامل، جوهری است یا عرضی؟
3 دقیقه
موسیقی در تکامل روح آدمی چه فایده‌ای دارد؟
2 دقیقه
موسیقی برای معالجه‌ی فشارهای روانی و جسمانی ناشی از محیط کار و خانواده چه فایده‌ای دارد؟
1 دقیقه
برای تشخیص ناهنجاری‌های جوامع بشری، از موسیقی چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟
8 دقیقه
برای اصلاح این جوامع چگونه می‌توان از موسیقی مدد گرفت؟
3 دقیقه
کمبود موسیقی در یک جامعه چه کمبودهای بنیادینی ایجاد می‌کند؟
2 دقیقه
تاثیر موسیقی بر دانش‌های دیگر چیست؟
2 دقیقه
رابطه‌ی موسیقی با هنرهای دیگر چیست؟
2 دقیقه
رابطه‌ی موسیقی با نظام جهان هستی چیست؟
2 دقیقه
رابطه‌ی موسیقی و عالم ماوراءالطبیعه چگونه است؟
1 دقیقه
موسیقی چه کمکی به دانش خداشناسی می‌تواند بکند؟
1 دقیقه
موسیقی
4 دقیقه
پیش گفتار
1 دقیقه
موسیقی
17 دقیقه
دوره‌ی پیش از اسلام
17 دقیقه
الف) نام موسیقیدانان برحسب حروف الفبا
2 دقیقه
ب) نام الحان
11 دقیقه
سی لحن باربد
18 دقیقه
بقیه‌ی الحان زمان ساسانیان
1 دقیقه
موسیقی
8 دقیقه
دوره‌ی بعد از اسلام تا مشروطیت
47 دقیقه
الف) نام موسیقی‌دانان دوره‌ی اسلامی
3 دقیقه
ب) نام الحان دوره‌ی اسلامی
11 دقیقه
مقامات دوازده‌گانه
3 دقیقه
آوازهای شش‌گانه
2 دقیقه
شعبه‌های بیست و چهارگانه
7 دقیقه
گوشه‌های چهل و هشت‌گانه
1 دقیقه
موسیقی
5 دقیقه
دوره‌ی معاصر
2 دقیقه
الف) نام موسیقی‌دانان دوره‌ی معاصر
30 دقیقه
نسل اول موسیقی‌دانان دوره‌ی ناصری
27 دقیقه
نسل دوم موسیقی‌دانان دوره‌ی رضاشاه
1 دقیقه
نسل سوم موسیقی‌دانان بعد از جنگ جهانی دوم
8 دقیقه
ب) الحان موسیقی امروز ایرانی
2 دقیقه
دستگاه راست پنج‌گاه
3 دقیقه
دستگاه چهارگاه
3 دقیقه
دستگاه سه‌گاه
2 دقیقه
دستگاه همایون
2 دقیقه
دستگاه نوا
2 دقیقه
دستگاه ماهور
1 دقیقه
دستگاه شور
3 دقیقه
ملحقات شور
2 دقیقه
دستگاه شور و ملحقات آن
1 دقیقه
قسمت دوم شور
1 دقیقه
دستان عرب (سارنج)
1 دقیقه
افشار
1 دقیقه
گرایلی
1 دقیقه
قطار
1 دقیقه
بیات کرد
1 دقیقه
بیات ترک
1 دقیقه
دشتی
1 دقیقه
سایر ملحقات شور
2 دقیقه
دستگاه همایون
1 دقیقه
آواز بیات اصفهان
3 دقیقه
دستگاه ماهور
2 دقیقه
دستگاه سه‌گاه
1 دقیقه
ضمیمه‌ی سه‌گاه
3 دقیقه
دستگاه چهارگاه
2 دقیقه
دستگاه نوا
4 دقیقه
دستگاه راست پنج‌گاه
3 دقیقه
دستگاه شور و متعلقات آن
1 دقیقه
بیات کرد
1 دقیقه
ابوعطا
1 دقیقه
دشتی
1 دقیقه
افشاری
1 دقیقه
بیات ترک
3 دقیقه
دستگاه سه‌گاه
4 دقیقه
دستگاه چهارگاه
3 دقیقه
دستگاه ماهور
3 دقیقه
دستگاه همایون
2 دقیقه
بیات اصفهان
3 دقیقه
دستگاه راست پنج‌گاه
4 دقیقه
دستگاه نوا
1 دقیقه
موسیقی

مشخصات کتاب صوتی

نام کتابکتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳
نویسنده
گویندهفریبا فصیحی تاش
ناشر چاپینشر ارس
ناشر صوتیانتشارات جیحون
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابMP3
مدت۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب صوتی علمی و آموزشی، کتاب‌های فلسفه و منطق
قیمت نسخه صوتی
54000 ت - 9.99 یورو
خرید کتاب صوتی

نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳

سهیل توسلی فرشه
۱۴۰۲/۶/۱۶
عالی بود روح استاد داریوش صفوت شاد که چنین اثری را به یادگار گذاشته اند
مشاهده همه نظرات 1

راهنمای مطالعه کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳

برای دریافت کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳ و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.