معرفی و دانلود PDF کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری

عکس جلد کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری
قیمت:
۴۵۰۰۰ تومان - 13.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری

کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری نوشته‌ی محمد نصر اصفهانی به بررسی تعریف فضاهای عمومی شهری به عنوان جایگاه رخداد فعالیت‌های ضروری و اجتماعی شهروندان و بستر تحقق حیات مدنی و... می‌پردازد.

درباره کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری:

هنر عمومی مفهوم جدیدی نیست، بلکه از زمان‌های دور وجود داشته است. این هنر، ریشه تاریخی در فرهنگ‌های ادوار مختلف دارد، اما استفاده و عملکرد این هنر با گذشت زمان تغییر کرده است. تعریف هنر عمومی از دیدگاه محققان امر پیچیده‌ای محسوب می‌شود و معمولاً این هنر به «اقدامات بصری هنرمندانه تهیه شده برای سایت‌های باز و در دسترس عموم» اطلاق می‌گردد. هنر عمومی در مفهوم عام، هنری است که در فضاهای عمومی واقع شده باشد یا رخ بدهد.

هنر عمومی به عنوان عاملی موثر و قوی می‌تواند باعث بهبود و ترقی بسترهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهری و فضاهای عمومی شود. همچنین می‌تواند با حضور خود در فضای عمومی، به عنوان عاملی جهت تقویت مراودات اجتماعی به تحکیم هویت بومی کمک کند و باعث ارتقاء کیفیت فضایی شود که به دنبال آن اصلاحات رفتاری، اجتماعی و محیطی را در بردارد. همچنین باعث افزایش حس زیبایی شناسی مردم می‌شود که همان آموزش هنر است و بهبود منظر شهری را به دنبال دارد. کاربردهای مختلف هنر عمومی در کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری به تفصیل شرح داده شده است.

کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری مناسب چه کسانی است؟

مطالعه این کتاب به پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه هنر، معماری، شهرسازی و عمران پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری می‌خوانیم:

نشانه شناسی شهری را می‌توان بررسی نشانه‌های مربوط به شهر نامید. کوین لینچ نشانه‌های شهری را عواملی معرفی می‌کند که بیرون آن‌ها به دیده ناظر می‌آید و مقیاس آن‌ها ممکن است بسیار متفاوت باشد. به گفته وی لازمه شناخت و استفاده از نشانه‌ها این است که عوامل بسیار به دیده ناظر موثرتر و برجسته تر جلوه گر شود. از خصوصیت مشخصه نشانه‌ها بی نظیر بودن آن‌ها است، عاملی که منحصر به فرد باشد و در ذهن خاطره‌ای بگذارد.

نشانه شناسی شهری را می‌توان مطالعه‌ای بر نشانه‌ها و نمادها تعریف کرد که یا به شهر تعلق دارند یا به صورتی مستقیم با شهر در ارتباطند. نشانه شناسی شهری درباره مفاهیم این نشانه‌ها، کارکرد آن‌ها، روابط آن‌ها را با یگدیگر و با کلیت شهر و سایر نشانه‌ها و دستگاه‌های نشانه‌ای و همچنین درباره روابط درونی این نشانه‌ها مطالعه می‌کند.

نشانه شناسی شهری از نوعی بارگذاری معنایی بر همه پدیده‌های شهری حرکت می‌کند که به صورت گسترده‌ای از فرآیند تفاوت یابی استفاده می‌کند. اریک لارسن معتقد است که شهر پیش از آنکه از چیزها تشکیل شده باشد از تفاوت‌ها تشکیل شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول
چیستی هنر
هنر عمومی
حضور هنر در فضاهای عمومی
آغاز رسمی فعالیت هنر عمومی
دهه میلادی، اوج انتقادات
مناقشه Titled Arcو سرگذشت هنر عمومی
آغاز دهه میلادی و شکلگیری رویکردی جدید
هنر شهری
فضای باز شهری
جایگاه هنر شهری در منظر شهری
چه چیزی را میتوان به عنوان هنر عمومی ادراک کرد؟
ظهور هنر در فضای عمومی
ارزیابی هنر عمومی
سیر تحول و تکامل مفهوم هنر عمومی
هنر عمومی و فضاهای شهری
تاثیرات هنرهای عمومی در فضاهای شهری
تأثیرات هنر عمومی به عنوان بخشی از مبلمان شهری
هنر عمومی و شهروندان
زیبایی و زیباسازی در شهر
نشانه گرایی و نمادگرایی
نشانه‌های شهری و انتقال پیام
المان شهری
نقش‌ها و کارکردهای المان شهری
فرهنگ و فضاهای شهری
تاریخ و هویت در المان‌های شهری
نمونه‌هایی از المان شهریانواع المان
المان نمایشی (هنری) 
المان بیانی (یادمان) 
المان عملکردی (مبلمان شهری) 
نقش مجسمه‌ها و المان‌ها در ارتقاء کیفیت فضای عمومی شهرها
جایگاه مجسمه‌ها و المان‌ها در پژوهش‌های شهری
مفهوم یادمان شهری
ارزش‌ها در طراحی مجسمه‌های شهری
اثرگذاری المان‌ها بر درک انسان از محیط شهری
مفهوم المان شهری و حس مکان
المان‌ها و هویت شهری
ویژگی‌های المان یا نماد شهری
عملکردهای المان شهری
تعاریف نشانه شناسی از دیدگاه بزرگان
تفاوت نشانه و نماد
نشانه شناسی شهری
ضرورت وجود المان‌های شهری در فضاهای شهری
پروژه فرش آبی
تبلیغات شهری
ضرورت طراحی محیطی
اهمیت مبلمان در سیمای شهری
فصل دوم
مجسمه‌های شهری
مجسمهسازی در فضاهای شهری
مجسمه در ادبیات منظر شهری
هنر شهری، نقش‌ها و کارکرهای مجسمه
مسائل و معضلات مجسمه‌های شهری در ایران نقاشی دیواری
مسائل و معضلات نقاشی دیواری در ایران
قابلیت‌های هنر در فضاهای عمومی
معماری و فضای موسیقی
ریتم عامل، مشترک معماری و موسیقی
تناسبات در معماری و موسیقی
اعداد مقدس
فرهنگ و اقلیم
تقارن
سلسله مراتب در موسیقی، معماری و بافت شهری
سایه روشن
تاریخچه مختصر موسیقی
موسیقی چیست؟
نگاهی به موسیقی ایران
نگاهی به موسیقی غرب
فصل سوم
نقش هنر عمومی در ایجاد فضاهای شهری موفق
زبان هنری
ماده و تکنیک/صورت و معنا
مفهوم خوانایی
خوانایی در شهر
عناصر کالبدی شهر خوانا
راهکارهای تقویت خوانایی در کالبد شهری
گره
راه
لبه
محله
نشانه شناسی و مفاهیم مرتبط با آن
نشانه شناسی در طراحی شهری و نقش آن ها
تعریف هویت
انواع و مراتب هویت انسان
هویت آثار انسانی
مفهوم هویت در شهرسازی از نظر محققین
هویت شهر و شهرسازی هویتی
هویت محل‌های و ابعاد آن
هویت فردی
رویکرد معمارانه و شهرسازانه به هویت
هویت شهری
هویت محل های
خوانایی
مباحث نظری مربوط به هویت محله ای
عوامل هویت بخش شهری
هویت کالبدی-فضایی
هویت بصری
هویت شناختی
متغیرهای ادراک و شناخت محیط
عوامل مؤثر در ادراک ساختمان‌های بلند
پدیدارشناسی مکان
پدیده مکان
مکان در نظریات نوربری شُولتز
گونه شناسی مکان از دیدگاه نوبری شُولتز
مکانشناسی از دیدگاه نوربری شُولتز
ریختشناسی مکان از دیدگاه نوربری شُولتز
ریختشناسی، فضا و قلمرو از دیدگاه نوربری شُولتز
ریختشناسی، فضا و محصوریت از دیدگاه نوربری شُولتز
ریخت شناسی، فضا و مرکزیت از دیدگاه نوربری... 
ریخت شناسی، کاراکتِر و ادراک و شناسایی
جمعبندی نوربری شولتز
زیبایی، امر زیبا
فصل چهارم
زیبایی شناسی و اسلام
عوامل موثر در خلق و ظهور زیبایی
متغیرهای زیبایی شناختی در فضای شهری
فرآیند ادراک
زیبایی شناسی و شهر
دسته بندی زیبایی شناسی محیطی
شهر زیبا
عوامل موثر بر زیبایی شهر
عوامل و نشانه‌های هویتی شهر
بحران هویت
انسان و محیط شهری
حس تعلق به مکان
عوامل موثر در ایجاد نورپردازی مناسب برای نما
رابطه نورپردازی با حس تعلق
مفهوم منظر شهر
ابعاد ادراکی فضای شبانه
پتانسیل‌های ارتقای منظر شبانه شهر تهران
سابقه روشنایی
مدیریت روشنایی شهر
اهداف آتی روشنایی شهر
آب و حیات انسان
ارتباط آب با مخاطب عام
آب به عنوان عنصر ادراکی
اشکال مدرن آب در پارک‌های شهری
مدیریت و نگهداری فضاهای آبی
تعریف بام سبز
پیشینه بام سبز
انواع بام سبز
بام سبز گسترده
بام سبز متراکم
مدولار یا جعبه گیاه
فواید معماری و فواید شهری بام سبز
فواید معماری تمهیدات بام سبز در CCD
یکسانسازی فضاها
باغ مجسمه
پیشینه توپیارىجایگاه امروز؛ توپیارى به مثابه هنرشهرى!
ملاحظات فراموش شده طبیعت در منظر شهرى
زمینه گرایی در طراحی
زمینه گرایی و معماری منظر
بازآفرینی
کیفیت
فصل پنجم
فضای عمومی شهری
کیفیت فضای عمومی شهری
معیارهای فضای عمومی شهری و رضایتمندی از محیط
حس رضایتمندی
ضرورت امنیت محیطی
مفهوم امنیت اجتماعی در ارتباط با... 
پیشینه نظری پیشگیری از جرایم و ارتقای امنیت از طریق طراحی محیطی
مؤلفه‌های کالبدی موثر در احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری
امنیت و درمان ناامنی در فضا
امنیت فضاهای عمومی
جنسیت و احساس امنیت
امنیت در فضاهای عمومی مراکز شهر
ارتباط فضای اجتماعی و فضای کالبدی در ایجاد احساس امنیت
روابط اجتماعی مؤثر در افزایش حضور زنان در فضای شهری
فضاهای عمومی زنانه
بدن زنانه و احساس ناامنی
طراحی کالبدی و فضاهای جنسیتی
نظارت اجتماعی
رویت پذیری
مردان در برابر مردان
جداسازی فضاهای عمومی زنانه
هنر عامه ویژگی‌های هنر عامه
مفهوم سبک در رویکرد اجتماعی به هنر
هنر شهری
جایگاه هنر شهری در فرآیند توسعه شهری
خاستگاه هنر شهری
هنر شهری و عملکرد سازمانهای متولی
از زیباسازی تا زیباشناسی
نمونه‌های از عطف فرهنگی رابطه هنر و شهر
شبهای سپید
ادراک محیط
شاخص‌های ادراک محیطی و کیفیت فضای شهری
حرکت و ادراک محیط شهری
سرزندگی
ایمنی و امنیت
زیباییشناسی در طراحی شهری
شهر و خاطره
کیفیت، سرزندگی و پایداری شهری
پیشینه مفهوم سرزندگی
سرزندگی و فعالیت‌های شهری
سرزندگی و زیستپذیری
فضای شهری سرزنده
پارک‌های عمومی
زنان و فضاهای عمومی شهری
محدودیت‌های زنان در استفاده از فضاهای عمومی شهری
نیازهای زنان در فضاهای عمومی شهری
فضاهای عمومی ویژه زنان
تجربه زنان ایرانی از حضور در فضای عمومی
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب هنر عمومی در فضاهای شهری
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات شهرسازی
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۲۷۲
زبانفارسی
شابک978-622-96861-6-4
موضوع کتابکتاب‌های معماری، کتاب‌های مهندسی عمران
قیمت نسخه الکترونیک
۴۵۰۰۰ ت - 13.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری

برای دریافت کتاب هنر عمومی در فضاهای شهری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.