معرفی و دانلود کتاب هنر سنتز دارو

برای دانلود قانونی کتاب هنر سنتز دارو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب هنر سنتز دارو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب هنر سنتز دارو

کتاب دارویی حاضر، گزارشی از روش‌های سنتز و کاربرد داروهای ده سال اخیر تولید شده و وارد بازار دارو شده را ارائه می‌دهد. در کنار این موارد، مولفان کتاب سعی در بیان روش‌های موجود و فنون استفاده شده در رسیدن به یک داروی استاندارد دارند. فصل‌های موجود در این کتاب، جمع آوری بخشی از تجربه‌های محققان و دانشمندان شیمی دارویی است که به اهتمام و ویرایش جی جک لی و داگلاس اس جانسون به چاپ رسیده است. با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های منابع علمی، امکان خطا و اشتباه نیز در این ترجمه وجود دارد، اما مترجمان سعی کرده‌اند تا یک اثر کم‌نقص ارائه دهند.
اما دلیلی که ما را بر آن داشت تا این کتاب را ترجمه نماییم، سادگی، شیوایی و در عین حال پربار بودن این کتاب بود که آن را از دیگر کتاب‌ها متمایز می‌کند. بیان مطلب این کتاب به گونه‌ای است که برای تمام مقاطع دانشگاهی و کسانی که علاقه‌مند در این زمینه هستند، مناسب می‌باشد. مواد اولیه‌ای که برای سنتز مواد دارویی در این کتاب ذکر شده است از مواد ارزان قیمت و تجاری قابل دسترسی هستند، که این یکی از دلایلی است که فهم واکنش‌ها را برای خوانندگان آسان می‌کند.

ابزارهای شیمی دارویی در چند دهه اخیر تغییر کرده است و هم اکنون نیز در حال تغییر می‌باشد. اکثر دانشمندان شیمی دارویی یاد گرفته‌اند که چگونه با آزمون و خطا، هنگام وارد شدن این داروها به صنعت دارو، از این ابزارها استفاده کنند. که این امر ذاتاً چندین سال وقت‌گیر است. با افزایش تلاش‌های صنعت برای تولید مدل دارویی بی عیب و نقص به منظور برآورده کردن انتظارات مورد نیاز برای تحویل داروی جدید٬ شیمی‌دان‌های دارویی را بر آن داشته است که سعی در تعریف دوباره نقش خود در فرآیند کشف دارو کنند. اما واضح است که این مدل دارویی جدید از لحاظ شیمی دارویی و سنتزی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. داروهایی که در این جلد از کتاب آمده است در ابتدا از لحاظ سنتزی قابل انجام است.

شیمی دارویی شامل طراحی و سنتز ترکیبات جدید، سپس بررسی نتایج تست‌های بیولوژیکی و تولید فرضیه جدید در نحوه اثر آن به منظور باز کردن راه برای ترکیبات دیگر می‌باشد. این بخش در مورد نقش سنتز و شیمی دارویی در فرآیند کشف دارو بحث می‌کند که در بخش‌های بعدی به سنتزهای داروهای تجاری پرداخته است.

فهرست مطالب کتاب

فصل 1
1-1- مقدمه
1-2- موانع موجود در فرآیند سنتز دارو
1-3- ابزار شیمی دارویی
1-3-1- مدل سازی مجازی
1-3-2- طراحی دارو مبتنی برساختار (Structure Based Drug Design (SBDD))
1-4- نقش شیمی سنتزی در کشف دارو
1-5- منابع
فصل 2
2-1- مقدمه
2-2- ملاحظات لازم برای بالا بردن مقیاس مواد فاز یک و بچ های تاکس (tox)
2-3- ملاحظاتی در مورد مواد فاز 2 و مافوق آن
2-3-1- انتخاب واکنش‌دهنده‌ها
2-3-2- انتخاب حلال
2-3-3- عملکرد واحد
2-3-4- توسعه آسان، کار پایانی مؤثر و جداسازی‌ها
2-3-5- اهمیت حالات فیزیکی
2-3-6- روش طراحی و بهینه‌سازی فرآیند برای کم کردن COG
2-4- خلاصه
2-5- منابع
فصل 3
3-1- مقدمه
3-2- سنتز اگزمستان
3-3- سنتز آناستروزول
3-4- سنتز لتروزول
3-5- منابع
فصل 4
4-1- مقدمه
4-2- مکانیسم عمل
4-3- حالت‌های پایداری
4-4- ارتباط بین فعالیت و ساختار (SAR) و ارتباط بین سمیت و ساختار (STR) (دومالاگا، 1994؛ دومالاگا و هاگن، 2003؛ وان بامبک و همکاران، 2005)
4-5- فارماکوسینتیک‌ها
4-6- رویکردهای سنتزی
4-6-1- لووفلوکسازین
4-6-2- موکسی‌فلوکسازین
4-6-3- ژمی‌فلوکسازین
4-7- گارنوکسازین (T-3811): یک کاندیدای محتمل کلینیکی
4-8- منابع
فصل 5
5-1- مقدمه
5-2- سنتز ایتراکونازول (اسپورانوکس)
5-3- سنتز فلوکونازول (دیفلوکان)
5-4- سنتز ووریکونازول (VFEND)
5-5- سنتز فسفلوکونازول (پرودیف)
5-6- منابع
فصل 6
6-1- مقدمه
6-2- سنتز نویراپین
6-3- سنتز دلاویردین مزیلات
6-4- منابع
فصل 7
7-1- مقدمه
7-1-1- رلنزا
7-1-2- تامیفلو
7-2- سنتز اسلتامیویر فسفات (تامیفلو)
7-3- سنتز زانامیویر (رلنزا)
7-4- منابع
فصل 8
8-1- مقدمه
8-1-1- انسولین
8-1-2- داروهای سولفونیل اوره
8-1-3- مگلیتینیدها
8-1-4- بی‌گوانیدها
8-1-5- مهارکننده‌های آلفا-گلوکوسیداز
8-1-6- تیازولیدین‌دیون‌ها
8-2- سنتز رزیگلیتازون (Rosiglitazone)
8-3- سنتز پیوگلیتازون
8-4- سنتز موراگلیتازار (Muraglitazar)
8-5- منابع
فصل 9
9-1- مقدمه
9-2- لوزارتان پتاسیم
9-2-1- مقدمه‌ای بر لوزارتان پتاسیم
9-2-2- سنتز لوزارتان پتاسیم
9-3- والزارتان
9-3-1- مقدمه‌ای بر والزارتان
9-3-2- سنتز والزارتان
9-4- سنتز ایربزارتان
9-4-1- مقدمه‌ای بر ایربزارتان
9-4-2- سنتز ایربزارتان
9-5- کاندزارتان سیلکستایل
9-5-1- مقدمه‌ای بر کاندزارتان سیلکستایل
9-5-2- سنتز کاندزارتان سیلکستایل
9-6- اولمزارتان مدوکسومیل
9-6-1- مقدمه‌ای بر اولمزارتان مدوکسومیل
9-6-2- سنتز اولمزارتان مدوکسومیل
9-7- اپروزارتان مزیلات
9-7-1- مقدمه‌ای بر اپروزارتان مزیلات
9-7-2- سنتز اپروزارتان مزیلات
9-8- تلمیزارتان
9-8-1- مقدمهای بر تلمیزارتان
9-8-2- سنتز تلمیزارتان
9-9- منابع
فصل 10
10-1- مقدمه
10-2- سنتز انالپریل مالئات(وازوتک)
10-3- سنتز لیزینوپریل
10-4- سنتز کویناپریل
10-5- سنتز بنازپریل
10-6- سنتز رامیپریل
10-7- سنتز سدیم فوزینوپریل (مونوپریل)
10-8- منابع
فصل 11
11-1- مقدمه
11-2- سنتز نیفدیپین (ADALAT)
11-3- سنتز فلودیپین (Plendil)
11-4- سنتز آملودیپین بسیلات (NORVASC)
11-5- سنتز آزلنیپیدین (CALBLOCK)
11-6- منابع
فصل 12
12-1- مقدمه
12-2- سنتز فلوواستاتین (لسکول)
12-3- سنتز روزوواستاتین (کرستور)
12-4- سنتز پیتاواستاتین (لیوالو)
12-5- منابع
فصل 13
13-1- مقدمه
13-2- مسیر کشف ازتیمیب
13-3- سنتز ازتیمیب (زتیا)
13-4- منابع
فصل 14
14-1- مقدمه
14-2- سنتز ونلافاکسین هیدروکلریدرید
14-3- سنتز میلناسیپران
14-4- سنتز دولوکستین
14-5- منابع
فصل 15
15-1- مقدمه
15-2- سنتز زولپیدم
15-3- سنتز زالپلون
15-4- سنتز اسزوپلیکون
15-5- سنتز ایندیپلون
15-6- منابع
فصل 16
16-1- مقدمه
16-2- سنتز گاباپنتین
16-3- سنتز پرگابالین
16-4- منابع
فصل 17
17-1- مقدمه
17-2- محرک‌ها در برابر غیرمحرکها
17-3- سنتز آمفتامین
17-4- خواص فارماکوسینتیک آمفتامین l و d
17-5- سنتز کایرال آمفتامین
17-6- سنتز متیل فنیدات
17-7- فرمولاسیون متیل فنیدات
17-8- سنتز کایرال متیل‌فنیدات
17-9- سنتز آتوموکستین
17-10- منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب هنر سنتز دارو
نویسنده،
مترجمنادر نوروزی پسیان، علی زبردستی، سهیل جعفری، اسماعیل دوستخواه
سال انتشار۱۳۹۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات464
زبانفارسی
شابک978-600-6648-44-6
موضوع کتابدارو، کتاب‌های شیمی
قیمت نسخه الکترونیک
10000 ت - 1.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب هنر سنتز دارو

اسماعیل دوستخواه
۱۳۹۸/۸/۶
از ظاهر اسم چیزی که گفتین معلومه که ربطی به این کتاب نداره. در ضمن این کتاب ترجمه هست ینی ما نقشی نداریم در تدوین و محتوای کتاب. فقط ترجمه کرده ایم. قبل از خرید کتاب میتونستین به ویرایش انگلیسی کتاب به طور آنلاین و رایگان در گوگل بووک مراجعه میکردید و از محتواش مطمئن میشدید. بهرحال هزینه‌ای خاصی هم ندادید و از ایعاد دیگر شیمی دارویی لذت ببرید: )
ایمان علویون
۱۳۹۵/۱۰/۷
دکتر علویون: کتاب آقای دکتر نوروزی لسیار کتاب مفیدی است. با تشکر از زحمات ایشان. ایشان جزو معدود اساتید با سواد دوره کارشناسی بنده بودند. امیدوارم همیشه موفق باشند.
سیمین غلامی
۱۳۹۸/۵/۳۱
من به دنبال شیوه‌های نوین و کاربرد کامپیوتر در طراحی دارو بودم که در این کتاب از آن خبر نبود. شاید اشتباه خودم بود.
jamshid dehgani
۱۳۹۹/۱/۱۶
فوق العاده بود واقعا لذت بردم مطالعه این کتاب رو توصیه میکنم به شدت
مجتبی کریمی افشار
۱۳۹۹/۴/۱۳
بسیار عالی و کاربردی
raman rasouli
۱۳۹۸/۸/۷
عالیه پیشنهاد میکنم مطالعه کنین
moonia D
۱۳۹۷/۱/۲۵
کتابی خوب در زمینه شیمی دارویی
جواد امینی
۱۴۰۰/۵/۱۶
خیلی مفید و بدرد بخور بود
میلاد لامع
۱۳۹۹/۷/۱۵
هنوزنخوندم امیدوارم خوب باشه
siavash sarmasti
۱۳۹۹/۶/۲۴
بسیار مفید و کاربردی بود
پوریا احمدزاده
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
عالی بود!!!
Milad Behroozi
۱۳۹۵/۷/۵
خیلی جالب نیست
Z H
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
کتابی مفیدوکاربردی
مشاهده همه نظرات 13

راهنمای مطالعه کتاب هنر سنتز دارو

برای دریافت کتاب هنر سنتز دارو و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.