معرفی و دانلود کتاب دین و اقتصاد

عکس جلد کتاب دین و اقتصاد
قیمت:
20000 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب دین و اقتصاد و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب دین و اقتصاد و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب دین و اقتصاد

کتاب دین و اقتصاد به قلم قباد حاجی زاده، سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی و همچنین ماهیت اقتصاد ادیان مختلف از جمله اسلام، مسیحیت و یهودیت را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

در چندین سال گذشته، اندیشمندان اقتصادی ادیان تحقیقات گسترده و بسیاری را در حوزه‌ی اقتصاد دینی یعنی تجزیه و تحلیل رفتارها، نهادها و سیاست‌های اقتصادی با توجه به حوزه‌ی دینی انجام داده‌اند که ماحصل آن گنجینه‌ای ارزشمند در اختیار جامعه‌ی علمی بوده است.

در این میان، مطالعه در مورد اندیشه اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت و اسلام نسبت به بقیه رواج بیشتری دارد، به صورتی که اندیشمندان الهیاتی و اقتصادی این سه دین توحیدی علاوه بر تشکیل انجمن‌های علمی و همچنین برگزاری کنفرانس‌های سالانه، مجلات علمی، کتب و مقالات بسیاری را نیز درباره اندیشه‌ی اقتصادی ادیان یاد شده به رشته‌ی تحریر رسانده‌اند.

سوال مهمی که برای این اندیشمندان پیش آمده این است که اقتصاد مطلوب و مورد نظر دین کدام است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش، باید دیدگاه‌ها و نظریات اقتصادی تمام ادیان بزرگ شرقی و غربی را بررسی کنید که این کار بسیار دشوار بوده و تنها گروه‌های بزرگ علمی توانایی پاسخ دادن به آن را دارند. قباد حاجی زاده در این کتاب در تلاش است تا بخشی از آن را واکاوی کرده و در اختیار شما قرار دهد.

در بخشی از کتاب دین و اقتصاد می‌خوانیم:

دیدگاه‌های اخلاقی کلیسا در قرون وسطی، بر اصولی متکی بود که از گذشته و طی دوره‌ی اولین مسیحیت گسترش یافته بود. کلیسای مسیحی، به عنوان متولی مذهب رسمی امپراطوری روم، بر مفهومی از نظم اجتماعی تأکید می‌ورزید که بر تقید مردم و مهارسازی نیروهای ناراضی اجتماعی که همواره نیروی بالقوه بودند، مبتنی بود.

به‌ مرور یک نظریه‌ی اجتماعی بنیادین و کارکردی ظهور کرد که نظم اجتماعی موجود را تقدیر الهی دانست. این نظریه بیهودگی تلاش‌ها را به منظور دگرگونی اجتماعی آشکار کرد. دیدگاه‌های بسیار محافظه‌کارانه آکوینی و در واقع بیشتر پدران مقدس کلیسای قرون وسطی به‌ منظور پافشاری بر این نکته بود که روابط اقتصادی و اجتماعی نظام فئودالی قرون وسطی، بازتابی از نظم طبیعی این روابط است و در واقع خداوند آن را مقدر ساخته است.

آنان در مورد اهمیت تقسیم کار و کوشش، براساس وظایف گوناگونی که برای طبقات مختلف در نظر گرفته شده است، پافشاری می‌کردند و اصرار داشتند که تمایزات اجتماعی و اقتصادی بین طبقات، لازمه‌ی اجرای چنین تقسیم‌کاری است. این وظیفه هر فرد بود که در انجام مسئولیت‌هایی که خداوند برای او مقرر کرده است، بدون تأمل سخت کوشا باشد و مقامی را که در آن متولد شده است بپذیرد و حقوق دیگران را در داشتن مال و انجام کارهایی که لازمه‌ی مقام آنان در زندگی است، پذیرا باشد. بدین ترتیب اخلاق مسیحی می‌توانست برای دفاع از بی‌عدالتی‌های بزرگی و بهره‌کشی شدیدی که ناشی از تمرکز ثروت و قدرت در دست کلیسا و نجبا بود به کار آید و چنین نیز بود

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اوّل: یهودیت
فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهودیت
کشاورزی در عصر کتاب مقدس
بررسی اقتصادی حیات یهودیان در دوران صلح با رومیان
دوره‌ی قرون وسطی
اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی
بازرگانان یهودی در جهان مدیترانه قرون وسطی
پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان
یهودیت در قرون 17 و 18 و 19 و 20
یهودیت آمستردام در طی دوران مرکانتایسم (سودا گرایی)
یهودیان در اندیشه‌های اقتصادی بریتانیا
فصل دوم: مبانی و ماهیت اقتصادی یهودیت
مبانی اقتصاد یهودی
قوانین و اقتصاد یهود و دیدگاه آن دین به مالکیت
ثروت و دارایی‌ها
پول، بانکداری و بهره
بازرگانی، تجارت منصفانه و مقررات دولتی
تخصیص منابع به نهادهای اقتصادی در اقتصاد یهودی
ماهیت اقتصاد یهودی
بخش دوم: مسیحیت
فصل اول: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی مسیحیت
اندیشه‌های اقتصادی مربوط به کتاب مقدس، قدّیسان و دانشمندان اولیه مسیحی
رویکرد کتاب مقدس به اقتصاد
اندیشه‌ی اقتصادی قدّیسان و دانشمندان اولیه مسیحی
فئودالیسم و اندیشه‌یمدرسی‌ها در قرون وسطی
قرون 16 و 17 و 18 اندیشه اجتماعی قرون وسطییی (علل ظهور پروتستانتیزم)
پروتستاتیزم و تأیید سرمایه‌داری
قرون 19 و 20
فصل دوم: مبانی و ماهیت اقتصادی مسیحی
مبانی اقتصاد مسیحی
دیدگاه کتاب مقدس درباره ثروت و مالکیت
فقر و ثروت در کتاب مقدس
برخی نکات پیرامون فقر و ثروت در کتاب مقدس
دو موضع درباره‌ی فقر
الهیات رهایی بخش یا الهیات سیاسی درباب فقر و علم
نظریات صاحب نظران مسیحی درباره ثروت و مالکیت
خلقت و سرپرستی
مالکیت از منظر صاحب نظران مسیحی
نظریات اندیشمندان مسیحی درباره‌ی کار
ماهیت و اهمیت کار انسان
مخالفت با نا دیده گرفتن منافع و هویت فرد در کار (از خود بیگانگی317 در کار)
حق و تکلیف نسبت به کار
فقر و عدالت از دیدگاه صاحب‌نظران مسیحی
عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی
تعریف عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی
انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی
دولت و بازار در نگاه اندیشمندان مسیحی
ماهیت اقتصاد مسیحی
بخش سوم: اسلام
فصل اول: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی اسلام361
اندیشه اقتصادی اسلام از اوایل ظهور اسلام تا اواخر قرن 19
آیات و روایات با جهت‌گیری اقتصادی
موضوعات اقتصادی در متون فقهی و فلسفی
اندیشه اقتصادی اسلام در قرن 20
فصل دوم: مبانی و ماهیت اقتصاد اسلامی
مبانی اقتصاد اسلامی
مالکیت در اقتصاد اسلامی
نظر اسلام درباره مال و ثروت
مفهوم و اهمیت مالکیت خدا و جانشینی انسان در قرآن
حق و تکلیف در مالکیت
دیدگاه‌های مشترک صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی در مورد مالکیت
اختلاف نظر در مورد قلمروهای مالکیت در اسلام
کار در اقتصاد اسلامی
اهمیت و نقش کار در اسلام
رابطه میان کار و مالکیت در اسلام
هدف از کار
کار و استراحت
عدالت در اقتصاد اسلامی
تعریف عدالت و قسط
انواع عدالت
عدالت اقتصادی
نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی
نظریات توزیع قبل و بعد از تولید
نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامی
مالیه‌ی عمومی در اقتصاد اسلامی
جایگاه بازار و اخلاقیات بازار در اقتصاد اسلامی
تأمین نظام مالی در اقتصاد اسلامی
محدوده‌ی دخالت دولت در اقتصاد اسلامی
ماهیت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامی
ماهیت اقتصاد اسلامی
نظر گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی مسلمان در مورد عدم وجود اقتصاد اسلامی و عدم نیاز به آن
نظریات پژوهشگران مختلف در مورد وجود اقتصاد اسلامی
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب دین و اقتصاد
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات فرزانگان دانشگاه
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات176
زبانفارسی
شابک978-622-6538-68-8
موضوع کتابکتاب‌های اقتصاد
قیمت نسخه الکترونیک
20000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب دین و اقتصاد

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب دین و اقتصاد

برای دریافت کتاب دین و اقتصاد و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.