معرفی و دانلود رایگان کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

عکس جلد کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

یعقوب قمری شریف آبادی در کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ، درصدد اثبات‌ این‌ مهم‌ است‌ که‌ چنانچه‌ وجود زن، این‌ موجودناشناخته‌ و زیباترین‌ جلوۀ‌ هستی، در پناه‌ حفظ‌ و صیانت‌ عارفانۀ‌ مرد قرار گیرد و در حریم‌ امن‌ معنوی‌ او از نسیم‌ مسرت‌بخش‌ مهر و محبت‌ بهره‌مند شود، چون‌ حوریه‌ای‌ بهشتی‌ سیرت‌ منوّر باطنی‌ یافته، حسن‌ دل‌انگیزش‌ بسان‌ طائر فردوس، فرشتۀ‌ نجات‌ مرد از دوزخ‌ مشتهیات‌ ملکی‌ به‌ جنت‌ لقا در فردوس‌ برین‌ می‌گردد.

نگارنده با استناد به آیات و روایات، به ویژه سوره‌های مریم و کوثر، در صدد بیان این مهم است که حقیقت وجود زن، نور مقدس رحیمی است که به سبب ظلمت قابیلیان تاریخ، به تیرگی گراییده و چنانچه در پرتو حفظ و صیانت انسان کاملی بسان زکریای نبی (ع) و علی مرتضی (ع) قرارگیرد، همانند مریم عذرا (س) و فاطمه زهرا (س) به طهارت و نورانیت ازلی خویش نائل می‌شود و به عنوان اسوه «طائران فردوس» نجات بخش راغبانش از دوزخ مشتهیات ملکی به سوی فروس قربین می‌گردد. اما چنانچه زن از صیانت و مراقبت انسان کامل محروم شود، از جمال و سیرت بهشتی و نورانیت ازلی خود مهجور گشته، همچون «ام جمیل» به عنوان نماد «ساحران دوزخ» هبوط دهنده دلباختگان خویش به سوی «غسلین» متعفن دوزخی می‌گردد.

در بخشی از زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ می‌خوانیم:

در معراج‌ چون‌ به‌ مقام‌ قاب‌ قوسین‌ رسیدم، اوّل‌ سخنی‌ که‌ حق‌تعالی‌ به‌ من‌ گفت‌، این‌ بود که‌ ای‌ محمد به‌ پایین‌ بنگر! من‌ نظر کردم، دیدم‌ همۀ‌ حجاب‌ها برداشته‌ شد. علی‌ را دیدم‌ که‌ سربرداشته‌ بود و به‌ من‌ می‌نگریست‌. چون‌ از آسمان‌ به‌ زیر آمدم، در صدد شدم‌ تاقصۀ‌ معراج‌ و آنچه‌ را که‌ دیده‌ و شنیده‌ بودم‌ با علی‌ بگویم، [اما] علی‌ بر من‌ سبقت‌ گرفت‌ و از همۀ‌ آنچه‌ که‌ دیده‌ و شنیده‌ بودم، مرا خبر داد.

فهرست مطالب کتاب

گلبانگ‌ مهتاب‌
طلیعه‌
پیشگفتار
تجلی‌ نور محمدی، نخستین‌ وجه‌ الهی‌
گفتار اوّل‌: عظمت‌ محمدی‌ در عالم‌ غیب‌ و شهود
خلقت‌ نور
خلقت‌ روح‌
خلقت‌ عقل‌
خلقت‌ قلم‌
گفتار دوم‌: مراتب‌ عقل‌ در رسالت‌ و ولایت‌ محمدی‌
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ اوّل‌: تجلی‌ نور طیّبه‌ علی‌ و فاطمه‌(ع‌) در ملأ اعلا
مفتاح‌ اوّل‌: توصیف‌ نور مقدس‌ علی‌(ع‌) در ملأ اعلا
مفتاح‌ دوم‌: توصیف‌ نور مطهر فاطمه‌(س‌) در ملأ اعلا
مفتاح‌ سوم‌: نکاح‌ دو نور منزه‌ علی‌(ع‌) و فاطمه‌(س‌) در رفیع‌اعلا
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ دوم‌: ظهور شجره‌ طیّبه‌ آدم‌ و حوّا در بهشت‌ اسما
مفتاح‌ اول‌: توصیف‌ حضرت‌ آدم‌(ع‌) در بهشت‌ اسما
مفتاح‌ دوم‌: توصیف‌ وجود مطهر حوّا(س‌) در بهشت‌ اسما
مفتاح‌ سوم‌: نکاح‌ دو وجود مکرم‌ آدم‌ و حوا(ع‌) در بهشت‌
نتیجه‌ مبحث‌
باب‌ سوم‌: نقش‌ علی‌ ولی‌ّالله‌(ع‌) در صیانت‌ فاطمه‌ زهرا(س‌)
مفتاح‌ اوّل‌: نکاح‌ علی‌ و فاطمه‌(ع‌) در عالم‌ ظاهر
مفتاح‌ دوم‌: نقش‌ علی‌ مرتضی‌(ع‌) در صیانت‌ از فاطمه‌ زهرا(س‌)
مفتاح‌ سوم‌: هفت‌ ستاره‌ فروزنده‌ عشق‌ و طهارت‌
1. هاجر(س‌)در پرتو طلعت‌ توحیدی‌ ابراهیم‌(ع‌)
2. مریم‌(س‌) در پناه‌ تعالیم‌ آسمانی‌ زکریا(ع‌)
3. فاطمۀ‌ بنت‌اسد(س‌) در سایه‌سار فتوت‌ ابوطالب‌(ع‌)
4. آمنه‌(س‌) در حصن‌ رحمانی‌ عبدالله‌(ع‌)
5. خدیجه‌(س‌) در حریم‌ عشق‌ آسمانی‌ محمد(ص‌)
6. شهر بانو(س‌) در سایۀ‌ عشق‌ و دلدادگی‌ به‌ حسین‌بن‌علی‌(ع‌)
7. نرجس‌ خاتون‌(س‌) در حصار ولایی‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌(ع‌)
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ چهارم‌: نقش‌ آدم‌ صفی‌اللّه‌ در صیانت‌ از حوّا امۀ‌الله‌
مفتاح‌ اوّل‌: غفلت‌ آدم‌(ع‌) در مراقبت‌ از حوّا(س‌)
مفتاح‌ دوم‌: توبه‌ آدم‌ صفی‌الله‌(ع‌) در پرتو اذکار رحمانی‌
مفتاح‌ سوم‌: اسرار و لطایفی‌ از داستان‌ آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌)
نتیجه‌ مبحث‌
باب‌ پنجم‌: سلالۀ‌ نورانی‌ و ظلمانی‌ آدم‌ و حوّا(ع‌)
مفتاح‌ اوّل‌: ذرّیۀ‌ قابیلی‌ حوای‌ بهشتی‌
مفتاح‌ دوم‌: ذریۀ‌ هابیلی‌ حوای‌ بهشتی‌(س‌)
نتیجۀ‌ ابواب‌ پیشین‌
باب‌ ششم‌: اسوۀ‌ طائران‌ فردوس‌ و نماد ساحران‌ دوزخ‌
مفتاح‌ اوّل‌: اکسیر مقدس‌ عشق‌
مفتاح‌ دوم‌: زن، مغناطیس‌ عشق‌
مفتاح‌ سوم‌: زن‌ در مرآت‌ ملک‌ و ملکوت‌
فاطمه‌ زهرا(س‌) اسوۀ‌ طائران‌ فردوس‌
ام‌ جمیل، نماد ساحران‌ دوزخ‌
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ هفتم‌: عوالم‌ هفت‌گانۀ‌ فرشته‌ عشق‌
مفتاح‌ اوّل‌: جمال‌ باطنی‌ انسان‌ کامل‌
مفتاح‌ دوم‌: مراتب‌ فرشتۀ‌ جمیل‌ عشق‌
1. عالم‌ جمادی‌
2. عالم‌ نباتی‌
3. عالم‌ حیوانی‌
4. عالم‌ انسانی‌
5. عالم‌ روحانی‌
6. عالم‌ نورانی‌
7. عالم‌ رحمانی‌
نتیجۀ‌ کتاب‌
حسن‌ ختام‌
شکرانۀ‌ حضور
فروغ‌ انتظار و حدیث‌ وصلت‌ عشق‌
ثمرات‌ معنوی‌ عشق‌
لطایف‌ عارفانه‌

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات منیر
سال انتشار۱۳۸۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات291
زبانفارسی
شابک978-964-7965-42-7
موضوع کتابکتاب‌های کلام و عقاید
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

eurus hhh
۱۴۰۱/۶/۲۲
باورم نمیشه اصلا همچین کتابی وجود داره ۲۰۰ صفحه چرت نوشته نویسنده خداقوت خب اینطوری که هر انسان بی فرهنگ و بیسوادی میتونه کتاب بنویسه کدوم ناشر اجازه چاپ داده دیگه واقعا باورم نمیشه فقط شما کلمات قلمبه سلمبه میبینید نه معناو مفهومی بیشتر شبیه چاپلوسی بود در هرصورت وقت گرانبهاتونو تلف نکنید
کاربر n
۱۳۹۶/۷/۱۷
زن نه طائر فردوس نه ساحر دوزخ!! نه مقدس است نه تابو. فقط و فقط انسانیست همانند مرد. کاش مردان سرزمین من اینقدر سعی نمیکردند زن را در تخیلاتشون چیزی غیر از یک انسان معمولی تصور کنند!!!!انسانی معمولی با فراز و نشیبهایش در زندگی هنانند مرد.
خانم شهرابی فراهانی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سلام بااینکه جدیدا با این نرم افزار آشناشده‌ام خوشحتلم که میتوانم کتابخانه‌ای به این بزرگی و بااین همه مطالب متنوع داشته باشم

فقط از شما میخواهم نرم افزارتان را با دانلود مقالات تکمیل نمایید تا امکان استفاده از دیگر نرم افزارهای مشابه را به دلخواه حذف نماییم
مهدیس حسینی
۱۳۹۹/۱/۲۲
این کتاب حاوی کلمات قصار و گنده گویی بیجاست نویسنده خواسته با این کلمات بگه از درک معنوی زیادی برخوردار هست ولی به نظر من کسی که همچین تراوشاتی دارد بیشتر به دنبال خودنمایی از جهت معنوی است واقعا حیف از اسامی ائمه در این کتاب مزخرف
Hossein Hosseini
۱۳۹۹/۹/۱۸
واقعا این کتاب‌ها برای ما جوانان مسلمان که خیلی راجعبه دینمون نمیدونیم و یا کسی ما را اونطور که باید و شاید آگاه نکرده به درد میخوره تا بهتر بتونیم این دین الهی رو بشناسیم و بهش عمل کنیم
زهرا یقطین
۱۳۹۸/۷/۱۵
خلاصه‌اش که رسما داره میگه زن بدبخت و جهنمیه مگه اینکه یه مرد پناه و مراقبش باشه! چه مزخرفاتی! همه انسانن و پناه همه‌ی انسان‌ها خداست.
Omid Azimi
۱۳۹۸/۱/۱۶
جزو بی‌معنی و موهوم‌ترین کتابهاست حیف وقتی که واسش صرف کردم...
m.m
۱۳۹۷/۵/۳۰
این کتاب در خور فهم هر کسی نیست کسی ک سطح معنوی پایینی دارد نخواند چون چیزی نمی‌فهمد.
زینب
۱۴۰۲/۲/۱۰
این کتاب نشون داده یک زن میتونه بهشتی باشه یا جهنمی انتخاب با خودته
شیما میرزایی
۱۳۹۶/۷/۱۹
نخوانید بهتر نویسنده توی توهم بسر میبره
مشاهده همه نظرات 10

راهنمای مطالعه کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

برای دریافت کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.