زندگینامه و دانلود کتاب‌های علی صاحبی

۱۳۴۳ هجری شمسی - ایرانی

علی صاحبی تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده CD آموزشی و چندین DVD صوتی / تصویری و بیش از ۳۵ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر کرده است.

عکس علی صاحبی

زندگی نامه علی صاحبی

علی صاحبی به سال 1343 در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند. در سال 1375 در رشتۀ روان‌شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت‏ ولز سیدنی درجه دکتری گرفت و در 1377 به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.

دوره‌های رسمی «شناخت‌درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح‌واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.
مدت هشت سال به عنوان استاد روان‌شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت کرد.

در سال 2006 به جنبش روان‌شناسی مثبت‌نگر تئوری انتخاب و مؤسسۀ واقعیت‌ درمانی ویلیام گلسر پیوست. اکنون به عنوان مربی ارشد و عضو هیئت علمی مؤسسه فعالیت می‌نماید.

در سال 2008 با دریافت مجوز رسمی از دکتر ویلیام گلسر، مرکز آموزش واقعیت‌ درمانی ایران را بنیان‌گذاری کرد.
از ایشان تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده cd آموزشی و چندین DVD صوتی/ تصویری و بیش از 35 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر کرده است.

کتاب‌های برگزیده علی صاحبی:

دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز
بخوان بشنو زندگی کن (مهارت های نه گانه زندگی)
هدف‌گزینی
قدرت هدف داشتن
مرجع ضمیمر زندگی کجاست
فنون تغییر زندگی
زندگی در اسارت فکر
دانش و هنر شاد زیستن

1