زندگینامه و دانلود کتاب‌های ژاک رانسیر

۱۰ ژوئن ۱۹۴۰ - فرانسوی

ژاک رانسیر (Jacques Rancière)‏، فیلسوف فرانسوی، استاد فلسفه در مدرسهٔ دانش‌آموختگان اروپا در ساس فی و استاد بازنشستهٔ فلسفه در دانشگاه پاریس است. از آثار معروف او می‌توان به کتاب بلاتار، پس از پایان اشاره کرد.

عکس ژاک رانسیر

زندگینامه ژاک رانسیر

ژاک رانسیر (Jacques Rancière) متولد 1940 در الجزایر، فیلسوف فرانسوی و استاد بازنشسته دانشگاه سنت دنیس در شهر پاریس است. او اکنون استاد فلسفه در مدرسه دانش‌آموختگان اروپا در ساس‌فی است. این فیلسوف را در زمره اندیشمندان متعلق به انقلاب ماه می ‌1968 فرانسه به حساب می‌آورند.

رانسیر از سال 1990 پروژه‌ای را درباره نسبت و رابطه میان هنر و سیاست شروع کرد که به پروژه «استتیک رانسیر» معروف است. او در این پروژه به تحلیل پیوندهای موجود میان هنر و سیاست پرداخت و آن‌ها را در کتاب‌هایی منتشر کرد که «ناخودآگاه زیباشناختی» یکی از مجلدات این مجموعه است. از دیگر کتاب‌های این مجموعه نیز می‌توان به «آینده تصویر» و «استتیک و ناخرسندی‌هایش» اشاره کرد.

رانسیر درباره مفهوم استتیک تفکراتی خاص و ویژه دارد. به تعبیر او زیباشناسی از نیمه دوم قرن هجدهم، داعیه کنار زدن و برهم ریختن امر حسی و توزیع پیشینِ آن و همچنین جا باز کردن برای امر حسی و نامشهود را دارد. این شرح و این توضیح شبیه به برداشت رانسیر از مقوله سیاست است. سیاست از دیدگاه رانسیر به معنای تمرین قدرت یا تلاش برای کسب آن نیست، بلکه پیش از هر چیز به معنای برهم زننده نظم اجتماعی مستقر در جامعه، آن‌هم به دست گروه یا طبقه‌ای است که جایگاهی در این نظم ندارند.

کتاب‌های برگزیده ژاک رانسیر:

بلاتار، پس از پایان
ناخودآگاه زیباشناختی
آینده تصویر
استتیک و ناخرسندی‌هایش

۱