انواع موتور دیزل

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع انواع موتور دیزل

دانلود کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل

دانلود کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل
کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل ، تالیف عبدالله قاسمیان دستجردی ، راهنمای مفیدی برای تشخیص عیب عموم موتورهای دیزل از دو سیلندر تا دوازده سیلندر با روشی ساده و منظم است. در بخش اول کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل (Guide Of Damage Finding In Diesel Enginess)، ابتدا کلیه معایب در عموم...
1