بانک مرکزی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع بانک مرکزی

دانلود کتاب همکاری چندجانبه بانک‌ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

دانلود کتاب همکاری چندجانبه بانک‌ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور
کتاب همکاری چندجانبه بانک‌ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور نوشته‌ی آریا عزیزی با تاکید بر ماهیت و تاریخچه‌ی بانک‌ها به روابط و همکاری آن‌ها و نقش بانک‌های مرکزی در روابط بین‌المللی می‌پردازد. کتاب همکاری چندجانبه بانک‌ها در راستای پیشرفت اقتصادی به تمام سوال‌های شما پیرامون بانک‌ مرکزی و اقداماتی...

دانلود کتاب استقلال پولی یا توهم؟!

دانلود کتاب استقلال پولی یا توهم؟!
کتاب استقلال پولی یا توهم؟! به مباحثی نظیر سیاست پولی ایران، نظام بانک و بانکداری ایران، استقلال بانک مرکزی و... می‌پردازد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی در اختیار و تحت فرمان رئیس‌جمهور نباشد یعنی رئیس کل اجباری به قبول درخواست‌های رئیس‌جمهور نداشته باشد، اینگونه نباشد که هر زمان...
1