بهره هوشی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع بهره هوشی

دانلود کتاب کاش در مدرسه می‌آموختم که ...

دانلود کتاب کاش در مدرسه می‌آموختم که ...
کتاب کاش در مدرسه می‌آموختم که ... نوشته‌ی نجیمه عرب حسن آبادی، یک راهنمای تکنیکی برای تقویت مهارت‌های یادگیری و خلاقیت در زندگی است. شما با استفاده از این مهارت‌ها می‌توانید موفقیت بیشتری در زندگی کسب کنید. درباره‌ی کتاب کاش در مدرسه می‌آموختم که ...: قبل از هر چیز باید به شما به ‌خاطر ذهن کنجکاو...
1