داستان حضرت معصومه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع داستان حضرت معصومه

دانلود کتاب کلام شایسته (دفتر اول)

دانلود کتاب کلام شایسته (دفتر اول)
در کتاب کلام شایسته (دفتر اول) ، تعدادی از سخنرانی‌های منصوره شایسته در مناسبت‌های مختلف به رشتۀ تحریر در آمده است. مباحثی که در این سخنرانی‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند عبارتند از: فلسفه زیارت، شناخت حالات امام در نماز، بصیرت دینی، ولایت و اقسام آن، سه‌ راه بهره‌گیری از ولایت، حقیقت نماز، آداب...
1