داستان های کوتاه عربی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع داستان های کوتاه عربی

دانلود کتاب نامه‌ای از رام‌الله

دانلود کتاب نامه‌ای از رام‌الله
کتاب نامه‌ای از رام‌الله ، شامل چند داستان کوتاه عربی از غسان کنفانی با عنوان‌های «تپه»، «نامه‌ای از رام الله»، «هدیه تعطیلات»، «تفنگ عمو»، «دکتر قاسم»، «ابوالحسن»، «دژ نظامی جدین»، «کلیدی شبیه تبر»، «اسلحه در اردوگاه»، «آن روز او کودک بود» و «شش عقاب و یک کودک» است. داستان کتاب نامه‌ای از...
1