زندگی نامه گاندی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زندگی نامه گاندی

🎧 دانلود کتاب صوتی راه عشق (داستان تحول روحی مهاتما گاندی)

دانلود کتاب صوتی راه عشق (داستان تحول روحی مهاتما گاندی)
کتاب صوتی راه عشق (داستان تحول روحی مهاتما گاندی) نوشته‌ی اکنات ایسواران ، داستانی تکان‌دهنده از زندگی قهرمانی‌ست که توانست با کمک مردم، آزادی و استقلال کشورش را بدون هیچ خشونتی به دست آورد و در سراسر عمر خود معنویت و حکمت عملی را در زندگی‌اش جاری کند. درباره کتاب صوتی راه عشق (داستان تحول روحی...

دانلود کتاب مهاتما گاندی

دانلود کتاب مهاتما گاندی
کتاب مهاتما گاندی نوشتۀ سوسمیتا آرپ ، بخشی از یک مجموعه بزرگ‌تر به نام بزرگان اندیشه و هنر است. در این اثر زندگی و آثار گاندی مرور می‌شوند. مهانداس کارمچاند گاندی (Gandhi) که پیروانش او را مهاتما (روح بزرگ) می‌نامیدند، رهبر جنبش استقلال طلبانه هندوستان بود که پایداری و مبارزه بدون خشونت برای...

دانلود کتاب این است مذهب من

دانلود کتاب این است مذهب من
کتاب این است مذهب من ، به بحث در مورد ایدئولوژی مهاتما گاندی می‌پردازد. گاندی در این کتاب با روش مباحثه و مکالمه و مناظره - نظیر آنچه افلاطون از زبان سقراط در کتابش منعکس کرده است، از عقاید خود دفاع می‌کند. کتاب این است مذهب من (My Religion)، در سال 1908 میلادی نگارش یافته و شخص گاندی در سال 1938...
1