شعر و نقاشی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعر و نقاشی

دانلود کتاب حضرت یونس (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت یونس (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت یونس (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، به سه نقطه اوج زندگی حضرت یونس (ع) یعنی به آب انداختن او و گرفتار شدنش در دهان ماهی و سپس رهایی او پرداخته شده است. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از...

دانلود کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده ، به دو نقطه اوج زندگی حضرت عیسی یعنی موضوع غسل دادن حضرت عیسی با آب توسط حضرت یحیی که در بخش عمده‌ای از فرهنگ‌های بشری موضوعی نمادین و اسطوره‌ای برای تطهیر انسان است و موضوع شام آخر پرداخته شده است. موضوعات دینی به ویژه...

دانلود کتاب حضرت سلیمان (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت سلیمان (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب حضرت سلیمان (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده حاوی مجموعه‌ای از اشعار شاعران ایرانی و نقاشی هنرمندان جهان در سه نقطه اوج زندگی حضرت سلیمان (ع) یعنی ملاقات ایشان با ملکه سبا و دیگری موضوع داوری ایشان میان دو زن با ادعای مادری یک نوزاد و سوم موضوع گفتگوی ایشان با...

دانلود کتاب حضرت ابراهیم (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت ابراهیم (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب حضرت ابراهیم (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده حاوی مجموعه‌ای از اشعار شاعران ایرانی و نقاشی هنرمندان جهان در سه نقطه اوج زندگی حضرت ابراهیم (ع) یعنی ذبح حضرت اسماعیل (ع)، بردن هاجر و اسماعیل به بیابان بی‌آب و علف و ملاقات سه فرشته با او و بشارت فرزنددار شدن ساره است....

دانلود کتاب پنجره در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب پنجره در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب پنجره در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان هنر و نقاشی، در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است. موضوع پنجره که موضوعی نمادین و چند معنایی است، در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارد؛ ازیک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان، نقاشان بسیاری از...

دانلود کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب آب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تالیف پدرام حکیم زاده ، به موضوعات طبیعی به ویژه موضوع آب در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است که ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان نقاشان بسیاری به ویژه ناتورالیست‌ها به این موضوع پرداخته‌اند. از سوی دیگر در سرزمین...

دانلود کتاب درخت در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب درخت در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب درخت در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تالیف پدرام حکیم زاده ، به موضوعات طبیعی به ویژه موضوع درخت در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است که ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. این کتاب دارای تصاویر هنری جالب توجهی است. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان نقاشان بسیاری به ویژه ناتورالیست‌ها به...

دانلود کتاب زندگی در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب زندگی در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب زندگی در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان و اشعار شاعران ایرانی است که به مفهوم زندگی می‌پردازد. در عصر حاضر ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جهان با توجه به رشد روز افزون وسایل تکنولوژی و ضعف معنویات مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و در معرض تهدید...

دانلود کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت

دانلود کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت
کتاب پاسبان‌های شاعر: اشعار سهراب سپهری و نقاشی‌های رنه ماگریت اثر پدرام حکیم زاده ، شامل اشعاری از سهراب سپهری یکی از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران، همراه با نقاشی‌هایی از رنه ماگریت، نقاش نامدار بلژیکی است. کلمه و تصویر از دیرباز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در...

دانلود کتاب فیض روح‌القدس: اشعار حافظ و عکس‌های برسون

دانلود کتاب فیض روح‌القدس: اشعار حافظ و عکس‌های برسون
کتاب فیض روح‌القدس: اشعار حافظ و عکس‌های برسون نوشتۀ پدرام حکیم زاده ، شامل اشعاری از غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی، خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ، همراه با عکس‌هایی از هنری کارتیه برسون، عکاس فرانسوی است. در بخشی از کتاب فیض روح‌القدس: اشعار حافظ و عکس‌های برسون...

دانلود کتاب صدای امواج: اشعار سعدی و نقاشی‌های هوکوسای

دانلود کتاب صدای امواج: اشعار سعدی و نقاشی‌های هوکوسای
کتاب صدای امواج: اشعار سعدی و نقاشی‌های هوکوسای نوشتۀ پدرام حکیم زاده ، شامل اشعاری از شاعر نامی ایرانی، سعدی شیرازی، همراه با نقاشی‌هایی از هوکوسای، نقاش و چا‌پگر ژاپنی است. سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده پارسی‌گوی نامدار ایرانی است. آوازه او بیشتر به‌ خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست. جایگاهش...

دانلود کتاب حضرت یوسف (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت یوسف (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت یوسف (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، به چهار نقطه اوج زندگی حضرت یوسف (ع) یعنی کودکی او در آغوش پدر و عشق و علاقه پدر به او، به چاه انداختن او، آوردن پیراهن خونین او برای پدرش حضرت یعقوب (ع) و درخواست نامشروع زلیخا و اکراه ایشان و ملاقات ایشان با...

دانلود کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده، به موضوع زندگی حضرت نوح (ع)، ساختن کشتی و سوار کردن حیوانات مختلف در کشتی پرداخته می‌شود. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان...

دانلود کتاب حضرت داوود (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت داوود (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب حضرت داوود (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده دربردارنده مجموعه‌ای از آثار نقاشی جهان و اشعار شاعران ایرانی با موضوع حضرت داوود (ع) است. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان به...

دانلود کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تألیف پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان دو هنر و نقاشی، در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است. موضوع آینه موضوعی نمادین و چند معنایی است؛ از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان، نقاشان بسیاری به ویژه سوررئالیست‌ها وسمبولیست‌ها به این موضوع...

دانلود کتاب فروغ رنوار

دانلود کتاب فروغ رنوار
کتاب فروغ رنوار اثر پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان اشعار فروغ فرخزاد و نقاشی‌های پییر آگوست رنوار پرداخته شده است که ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. کلمه و تصویر از دیر باز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در هنرهایی مانند نقاشی، گرافیک و سینما بیشتر از تصویر و...

دانلود کتاب شاهنامه اشر

دانلود کتاب شاهنامه اشر
در کتاب شاهنامه اشر به تألیف پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان دو هنر و نقاشی در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است که ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. کلمه و تصویر از دیر باز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در هنرهایی مانند نقاشی، گرافیک و سینما بیشتر از تصویر و در...

دانلود کتاب آفتاب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب آفتاب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب آفتاب در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده ، پژوهش‌ هنری، فرهنگی و اساطیری است که آفتاب و جلوه‌های آن در شعر و نقاشی را نشان می‌دهد. کلمه و تصویر از زمان‌های دور دو نوع ابزار برای ارتباط میان انسان‌ها به حساب می‌آمده که از یک طرف هنر‌هایی مانند نقاشی، گرافیک و سینما و در...

دانلود کتاب ذره‌های مولانا: اشعار مولانا و آثار هنری تاتسویا تاناکا

دانلود کتاب ذره‌های مولانا: اشعار مولانا و آثار هنری تاتسویا تاناکا
کتاب ذره‌های مولانا: اشعار مولانا و آثار هنری تاتسویا تاناکا اثر پدرام حکیم زاده ، شامل اشعاری از مولانا، همراه با آثار هنری از تانسویا تاناکا، هنرمند خلاق ژاپنی است. کلمه و تصویر از دیرباز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در هنرهایی مانند نقاشی، گرافیک و سینما بیشتر...

دانلود کتاب شب‌های حافظ: شب در اشعار حافظ و آثار نقاشان جهان

دانلود کتاب شب‌های حافظ: شب در اشعار حافظ و آثار نقاشان جهان
کتاب شب‌های حافظ: شب در اشعار حافظ و آثار نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده ، شامل اشعاری از شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی معروف به لسان‌الغیب و مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان در رابطه با مفهوم شب در ادبیات و هنر است. کلمه و تصویر از دیرباز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو...

دانلود کتاب مشاغل در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب مشاغل در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب مشاغل در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان و اشعار شاعران ایرانی در رابطه با مشاغل است. در عصر حاضر ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جهان با توجه به رشد روز افزون وسایل تکنولوژی و ضعف معنویات مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و در معرض تهدید جدی قرار...

دانلود کتاب قلب در آثار شاعران ایرانی

دانلود کتاب قلب در آثار شاعران ایرانی
کتاب قلب در آثار شاعران ایرانی نوشته پدرام حکیم زاده ، مجموعه‌ای از آثار گرافیکی خلاقانه و اشعار شاعران ایرانی با موضوع قلب است. در بخشی از کتاب قلب در آثار شاعران ایرانی می‌خوانیم: هیچ یابی که چرا عنبر تر کرده به مشک هیچ دانی که چرا بر لب جو کرده گذار تپش قلب ز عنبر کند این یک چاره زردی چشم ز...

دانلود کتاب گل‌های حافظ و ونگوگ: گل در اشعار حافظ و نقاشی‌های ونگوگ

دانلود کتاب گل‌های حافظ و ونگوگ: گل در اشعار حافظ و نقاشی‌های ونگوگ
کتاب گل‌های حافظ و ونگوگ: گل در اشعار حافظ و نقاشی‌های ونگوگ اثر پدرام حکیم زاده ، شامل اشعاری از شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی معروف به لسان‌الغیب، همراه با نقاشی‌هایی از ونسان ونگوگ، نقاش نامدار هلندی است. کلمه و تصویر از دیرباز دو نوع ابزار بیانی برای ارتباط میان انسان‌ها بوده است. از یک سو در...

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی در آثار شاعران ایرانی

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی در آثار شاعران ایرانی
کتاب مبانی هنرهای تجسمی در آثار شاعران ایرانی نوشتۀ پدرام حکیم زاده ، به موضوع هنر و ادبیات در شعر فارسی می‌پردازد. کمبود منابع نظری برای رشته‌های هنری به ویژه رشته‌های هنرهای تجسمی مورد توافق همه اساتید این رشته می‌باشد. با توجه به وسعت و گسترش پدیدارهای بصری و ابعاد مختلف تکنولوژی آن موضوع مبانی...
1 2 >>