شهرسازی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع شهرسازی

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 4

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 4
مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 4 منتشر شد. تحلیل هویتی معماری معاصر ژاپن، ررسی ترفندهای طراحی سکونتگاه‌های مسکونی جهت ارتقا امنیت محیطی، بررسی طراحی ساختمان‌های هم‌ساز در دریافت میزان انرژی تابشی و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این مجله، به صورت تخصصی و اختصاصی در...

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 3

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 3
مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 3 منتشر شد. بررسی تفسیر و کلیت توسعه پایدار محلات با رویکرد جمعی، کند و کاوی در فضای عمومی شهری بر اساس نیازهای ملموس و ناملموس و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این مجله، به صورت تخصصی و اختصاصی در حوزه شهرسازی و گرایش‌های برنامه‌ریزی...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 20

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 20
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 20 ، منتشر شد. بررسی تاثیر فاکتورهای موثر طراحی سبز در شکل‌گیری بیمارستان‌های سبز و طراحی مقرنس نو با الهام از ساختار پوسته انار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. امروزه تولید یکی از عمده‌ترین دلایل آلودگی زیست محیطی است....

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 2

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 2
مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 2 منتشر شد. جستاری بر میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی و شهری و رهیافتی از منظر نو بر بندر خشک در نظام برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این مجله، به صورت تخصصی و اختصاصی در حوزه شهرسازی و گرایش‌های...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 2

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 2
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 2 ، منتشر شد. طراحی مرکز دوستدار کودک با در نظر گرفتن پرورش خلاقیت کودکان و تحلیل ویژگی‌های کالبدی و ساختاری حوضچه‌های سقفی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان موجب آن شده است تا عومل موثر بر...

دانلود کتاب طراحی گرافیک فضاهای داخلی و خارجی

دانلود کتاب طراحی گرافیک فضاهای داخلی و خارجی
کتاب طراحی گرافیک فضاهای داخلی و خارجی به قلم پدرام حکیم زاده ، همراه با 200 نمونه تصویر، چگونگی زیباسازی در فضاهای شهری سراسر جهان را مورد بررسی قرار داده است. طراحی شهری فعالیتی پرهزینه‌تر از برنامه‌ریزی شهری می‌باشد و مستلزم به کارگیری منابع کمیاب و متخصصان حرفه‌ای ماهر است. این نکته حائز اهمیت...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 1

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 1
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 1 ، منتشر شد. جایگاه طبیعت در پایداری شهر، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی و طراحی شهرهای بیوفیلیک و تاثیر عوامل کالبدی محیط بر افزایش حس تعلق به مکان در طراحی مجتمع‌های مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو ، منتشر شد. مشکلات و پیشنهادات برای درآمد پایدار شهری با نگاه اقتصاد مقاومتی و بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت‌محور در بافت‌های شهری تاریخی ایران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. شکل‌گیری...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک ، منتشر شد. نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه‌ای و بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره گرم سال، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. به موازات تغییر در نظریه‌ها و فرضیه‌های...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 18

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 18
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 18 ، منتشر شد. بررسی و تحلیل ویژگی‌های کالبدی و ساختار فضایی تکیه اجابن و بررسی استفاده از شبکه‌های مجازی و اجتماعی در آموزش‌های فضای سبز تهران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. با بروز بحران‌های زیست محیطی در شهرها، سالم‌سازی...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9 ، منتشر شد. روش‌های طراحی و برنامه‌ریزی شهری برای توسعه پایدار و رونق درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مستلزم ممیزی بهینه املاک شهری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ایجاد بام سبز در فضاهای شهری ایده‌ای مناسب جهت...

دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین

دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین
علی شرقی و آذرمیدخت چگنی در کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین ، در تلاشند تا ایستگاه‌های مترو را به عنوان نمونه و نمادی از فضای مدرن و صنعتی شهری معرفی کنند. در این پژوهش با توجه به اهداف خواسته شده و نوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی اکتشافی استفاده شده است. لذا ابتدا سامانه‌هایی تعریف گردید که در...

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 1

دانلود مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 1
مجله علمی شهرسازی ایران - شماره 1 منتشر شد. نقش کارآفرینی بر توسعه گردشگری روستایی و سنجش میزان اثر گذاری فضاهای صنعتی بر کیفیت زندگی محلات محصور در این عملکرد، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این مجله، به صورت تخصصی و اختصاصی در حوزه شهرسازی و گرایش‌های برنامه‌ریزی شهری،...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 17

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 17
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 17 ، منتشر شد. طراحی مجتمع تفریحی فرهنگی شهر قلعه گنج با محوریت بهره‌گیری از فرهنگ و مصالح بومی و نگرشی راهبردی به مبانی و معانی توسعه پایدار با رویکردی به معماری و شهرسازی پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. انسان همواره برای...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8 ، منتشر شد. بررسی تاثیر موقوفات بر توسعه شهری، تأثیر پدیده مال سازی بر فضایِ شهری امروز ایران و مدیریت استراتژیک در باززنده‌سازی بافت فرسوده از دیدگاه توسعه پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. وقف یکی از...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7 ، منتشر شد. تبیین مولفه‌های مؤثر در برنامه‌ریزی شهر حساس به آب و تاثیر معماری تعاملی در طراحی پارکینگ‌های طبقاتی؛ مورد مطالعه: طراحی پارکینگ‌های مکانیزه هوشمند، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. در دهه‌های اخیر...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 16

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 16
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 16 ، منتشر شد. بررسی گوشه‌سازی گنبد در مجموعه سلطان محمود بندرآباد و نقش ریز جلبک‌ها در معماری پایدار؛ بررسی نماهای جلبکی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. مجموعه سلطان محمود در بندرآباد در فاصله 36 کیلومتری یزد توسط شیخ تقی الدین...

دانلود کتاب طرح ریزی بنا با کاربری اداری و فرهنگی

دانلود کتاب طرح ریزی بنا با کاربری اداری و فرهنگی
کتاب طرح ریزی بنا با کاربری اداری و فرهنگی نوشته‌ی مرسل شمسایی طارمی ، به نحوه طراحی ساختمان‌های اداری و دولتی که یکی از مهم‌ترین نمادهای شهر است، می‌پردازد. شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است با محدودیت‌های اجتماعی زیادی رو به رو هستند. نحوه و شکل زندگی در شهر مسئله‌ای طبیعی و...

دانلود کتاب درآمدی به شهرسازی نوین

دانلود کتاب درآمدی به شهرسازی نوین
کتاب درآمدی به شهرسازی نوین نوشته‌ی اصغر ارجمندنیا ، ابتدا شما را با مفهوم این پدیده نوین آشنا کرده و سپس به بررسی رویکرد‌های گوناگون آن می‌پردازد. شهرسازی نوین، دانشی است که شماری از نظم‌ها و زمینه‌ها و مقیاس‌های جغرافیایی مختلف را به هم پیوند می‌دهد. اصول این دانش، به طور فزاینده‌ای در زمینه‌های...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6 ، منتشر شد. راهکارهای طراحی فضاهای عمومی با هدف شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در محله گنبد کازرون و تبیین شاخص‌های شهر خلاق در خیابان ابوطالب مشهد با استفاده از مدل AHP، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. فضاهای...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5 ، منتشر شد. این شماره به برنامه‌ریزی راهبردی مکان‌یابی مسیرهای دوچرخه‌سواری با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار؛ منطقه 2 شهر کرمان، می‌پردازد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهرها نقش بسیار مؤثری در ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخه‌سواری دارد....

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15 ، منتشر شد. شناسایی گنبدهای گره‌دار در مساجد ایرانی و بررسی فضای سبز عمومی مجتمع‌های مسکونی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ نمونه موردی: محله نایسر سنندج، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. امروزه بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد با مشکلات...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 14 - جلد دوم

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 14 - جلد دوم
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 14 - جلد دوم ، منتشر شد. تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در نواحی شهری؛ مطالعه موردی: نواحی شهر خرم آباد و بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری بیونیک و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. یکی از...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 14 - جلد اول

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 14 - جلد اول
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 14 - جلد اول ، منتشر شد. طراحی کمپ گیاهان دارویی گلخانه‌ای سه کانیان مهاباد با رویکرد معماری پایدار و بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش‌های دستیابی به شهر هوشمند پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. کاهش میزان...
<< 1 2 3 >>