فرهنگ مدرنیته

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگ مدرنیته

🎧 دانلود کتاب صوتی ترگل، بیست دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب

دانلود کتاب صوتی ترگل، بیست دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب
کتاب صوتی ترگل، بیست دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب ، دلایل دینی برای حجاب را کنار گذاشته و فقط از جهت عقلانی و روانشناسی درباره‌ی پوشش اسلامی و چادر سخن می‌گوید. امروزه دانشمندان با پیشرفت علم بهداشت و سلامت جسم و روان و کشف نیازهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی انسان به برخی از منافع و...

دانلود کتاب اخلاق یهودی و تمدن غربی

دانلود کتاب اخلاق یهودی و تمدن غربی
کتاب اخلاق یهودی و تمدن غربی اثر سیدمحمدباقر رکنی سعی در معرفی رویکرد مشترک اشرار یهود و فرهنگ و تمدّن غربی دارد. رویکردی که تمامیت شیطنت، حرص، ولع، دنیاطلبی و بررسی ویژگی‌های بیان شده در قرآن کریم برای یهودیان و تطبیق آن با آنان در عصر حاضر را به نمایش گذاشته است. در حالی که شرق در هوای تجربهٔ...

دانلود کتاب تحول خانواده در بستر مدرنیته

دانلود کتاب تحول خانواده در بستر مدرنیته
منصوره لولاآور و محمدامین کشاورز در کتاب تحول خانواده در بستر مدرنیته ، با توجه به صنعتی شدن جوامع امروزی به یکی از مهم‌ترین مسائل دنیای معاصر، یعنی تحولات خانواده تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته‌ی غرب پرداخته‌اند. پرداختن به موضوع تحول خانواده از منظر مدرنیته، به لحاظ تاریخی سابقه‌ی زیادی دارد. اگر غرب...

دانلود کتاب اخلاق و مدرنیته: انسان مدرن، چه چیزی را در زندگی از دست داد؟

دانلود کتاب اخلاق و مدرنیته: انسان مدرن، چه چیزی را در زندگی از دست داد؟
کتاب اخلاق و مدرنیته: انسان مدرن، چه چیزی را در زندگی از دست داد؟ اثر راس پول ، با نگاهی متفاوت به نقد اخلاقی مدرنیته پرداخته است تا نشان دهد که جهان مدرن، همان‌طور که مفهوم معینی از اخلاق را به وجود می‌آورد، زمینه‌های به کارگیری آن‌ را به طور جد از بین می‌برد. در واقع مدرنیته هم به اخلاق نیازمند...

دانلود کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

دانلود کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان
در کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان به بررسی سبک پوشش زنان و تأثیر پذیری آن از فرهنگ جهانی به واسطه سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی پرداخته شده است. هدف از این کار توصیف نوع سبک پوشش زنان در محیط های اجتماعی با تأثیر پذیری از فرهنگ جهانی است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هر یک از...

دانلود کتاب خروج از مسیر زندگی

دانلود کتاب خروج از مسیر زندگی
مدت زمانیست که به وضوح مشاهده می شود دنیا پرستی و زیاده خواهی بیشتر مردم کشور را به خود مشغول کرده که البته علل گوناگونی سبب بروز این معضل شده است؛ ولی مهمترین علت آن پس از موضوع گرایش مردم جهان سوم به دنیا گرایی و نوگرایی (Modernism)، کبر و غرور، پول های بی حساب و کتاب و به اصطلاح باد آورده ایست...

دانلود کتاب تعادل اجتماعی پویا: مجموعه گفتارهایی در مورد فرهنگ و جامعه

دانلود کتاب تعادل اجتماعی پویا: مجموعه گفتارهایی در مورد فرهنگ و جامعه
تفکر کلان در کشور، با هدف اسلامی شدن و اسلامی کردن عرصه‌های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست پی گرفته شد اما، نه تنها تفکر و دیدگاه اسلامی کردن دانش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به الگو و مکتبی مشخص و برنامه‌ای قابل اجرا هنوز تبدیل نشده است، بلکه از علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چارچوب دار و...

دانلود کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم

دانلود کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم
فرهنگ مدرنیته و توهم تالیف استاد اصغر طاهرزاده اثری متفاوت در نقد مدرنیته با رویکرد به تمدن اسلامی است و می کوشد تا بعنوان مبنای اولیه تفکر، زبان نقد مدرنیته را ساماندهی کند. فرهنگ مدرنیته و توهم تالیف استاد اصغر طاهرزاده اثری متفاوت در نقد مدرنیته با رویکرد به تمدن اسلامی است و می کوشد تا بعنوان...
1