فشار روانی در کار

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فشار روانی در کار

دانلود کتاب آرامش فوری

دانلود کتاب آرامش فوری
در کتاب آرامش فوری نوشتۀ دبرا لدرر و مایکل هال ، می‌آموزید چگونه تنش‌های روحی خود را در محل کار، خانه و زندگی روزانه کاهش دهید و خودتان را مهیای یک زندگی مبتنی بر دانش و نگرش مثبت کنید. سبک زندگی نوین ایجاب می‌کند که با به کارگیری تکنیک‌های مناسب و سازگار با موقعیت‌های پرتنش، خود را همگام با سرعت...

دانلود کتاب هیجان استرس پرستاران

دانلود کتاب هیجان استرس پرستاران
کتاب هیجان استرس پرستاران نوشته‌ی احسان ابراهیمی ، به معرفی و بررسی فشار و پیامدهای روانی، استرس شغلی و سختی کار پرستاران می‌پردازد. حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی به جهت ارتباط با سلامت و جان انسان‌ها یکی از پرتنش‌ترین حرفه‌ها هستند و این امر سلامت جسمی و روانی کارکنان این حرفه‌ها را تهدید می‌کند....
1