مجله علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجله علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 2

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 2
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 2 ، منتشر شد. جایگاه زمان در هستی‌شناسی هنر عمومی و مطالعه تطبیقی گنبد نیایشگاه هندوها با خواجه خضر نبی در بندرعباس، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. با ورود به دوره مدرن و مطرح شدن زمان به مثابه بعد چهارم،...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 1

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 1
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 1 ، منتشر شد. مطالعه‌ی بازتاب نقوش هنر نقاشی گل و مرغ در هنر قلم‌زنی معاصر و نقش گرافیک متحرک در معماری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ریشه‌یابی تشکیل خانقاه‌ها در ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 23

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 23
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 23 ، منتشر شد. ظرفیت نو شبکه‌های اجتماعی مجازی در گفتمان‌سازی ایمان به وعده‌های الهی و تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه‌های پژوهش و توسعه شرکت‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. در راستاى گسترش چشمگیر فضاى...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 22

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 22
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 22 ، منتشر شد. اهمیت و اصول طراحی محفظه نگهداری از البسه تاریخی موزه سعدآباد و بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر معماری و طراحی لباس با تمرکز بر مقطع تاریخی دوره صفویه، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. موزه البسه سعدآباد،...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 20

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 20
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 20 ، منتشر شد. هویت و نشانه‌های هویت زیبایی‌شناختی در جنبش هنری سقاخانه، شیرهای سنگی مناطق مرکزی فلات ایران و بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر کارآمد از نگاه قرآن و عترت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. هویت، چیستی و...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 19

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 19
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 19 ، منتشر شد. تحلیل مردم‌شناختی مراسم مذهبی الله الله حسینه وینا (مراسم احرام بستن) در شهرستان مراغه و بررسی جملات مرکب در دستور زبان فارسی و عربی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. برگزاری مراسم گوناگون اجتماعی شامل...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 21

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 21
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 21 ، منتشر شد. فناوری خوشه‌بندی و استراتژی تحقیق و توسعه در شرکت‌های چند ملیتی و راهبرد سیاسی ایران در حل مساله قره باغ با تاکید بر تامین منافع ملی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در میان...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 18

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 18
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 18 ، منتشر شد. جنبش هیبرید آرت در آفرینش هنر اسلامی معاصر کشور انگلستان و از متن تا اجرا: نگاهی به شیوه‌های مدرن تفسیر و اجرای نمایشنامه‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. هنر دیجیتال، پدیده‌ی متولد شده‌ی قرن حاضر، در...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 12

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 12
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 12 ، منتشر شد. این شماره به بررسی بازشناسی ساحت وجودی فطرت به عنوان سامانه معرفتی معمار مسلمان در خلق اثر معماری و شهرسازی اسلامی و تقابل (نقش بزکوهی و درخت) بر روی تپه شاه فیروز سیرجان با ظروف سنگ صابونی تمدن جیرفت می‌پردازد. سیستم یا نظام...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد دوم)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد دوم)
در نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد دوم) ، با بررسی اقتضائات مدیریت کلان‌شهرها و همچنین مدیریت راهبردی شهرهای مشهد و تهران با ایجاد چک‌لیست، اهداف کلان شهرها مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهبردهای مربوط نیز به لحاظ نزدیکی به این مؤلفه‌ها ارزیابی شده است. نتایج تحقیق...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد اول)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد اول)
در نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد اول) ، ضمن توصیف و بازتاب بخشی از فعالیت‌های زنان عشایر بختیاری، به مطالعه، بررسی، تحلیل و توصیف فعالیت هنری زنان یعنی بافت انواع دست‌بافته‌ها و به طور خاص چوقا و ابعاد هنری و نمادین آن پرداخته می‌شود. نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم)
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم) ، با روش کتابخانه‌ای به بررسی و مطالعه سرزمین آذربایجان (آتروپاتگان) از لحاظ مردم‌شناسی و تاریخی پرداخته است. سرزمین آذربایجان که امروزه شامل استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان است. یکی از سرزمین‌های باستانی و مهم ایران...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)
هدف نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول) ، بررسی و تحلیل چهار گنبد سرخ، برج مدور، گنبد کبود و گنبد غفاریه از نظر ساختار کلی، پلان، شکل ظاهری و تزئینات به کار رفته و مقایسه آن‌ها است. بناهای آرامگاهی ایران در دوره‌های پس از اسلام در قالب ساخت مقابر با شکوه بر سر گور...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 7

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 7
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 7 با رویکرد تحلیلی به بررسی موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در ایران می‌پردازد و ضمن ارائه تعاریف حقوقی و فقهی این دو موضوع، افتراق و اشتراک آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سؤالات بنیادین...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 6

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 6
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 6 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد. نقش علوم...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد. هدف از...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 4

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 4
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 4 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد. نقش علوم...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 3

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 3
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 2

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 2
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 1

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 1
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و...
1