مجله علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مجله علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 12

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 12
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 12 ، منتشر شد. این شماره به بررسی بازشناسی ساحت وجودی فطرت به عنوان سامانه معرفتی معمار مسلمان در خلق اثر معماری و شهرسازی اسلامی و تقابل (نقش بزکوهی و درخت) بر روی تپه شاه فیروز سیرجان با ظروف سنگ صابونی تمدن جیرفت می‌پردازد. سیستم یا نظام...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد دوم)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد دوم)
در نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد دوم) ، با بررسی اقتضائات مدیریت کلان‌شهرها و همچنین مدیریت راهبردی شهرهای مشهد و تهران با ایجاد چک‌لیست، اهداف کلان شهرها مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهبردهای مربوط نیز به لحاظ نزدیکی به این مؤلفه‌ها ارزیابی شده است. نتایج تحقیق...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد اول)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد اول)
در نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 11 (جلد اول) ، ضمن توصیف و بازتاب بخشی از فعالیت‌های زنان عشایر بختیاری، به مطالعه، بررسی، تحلیل و توصیف فعالیت هنری زنان یعنی بافت انواع دست‌بافته‌ها و به طور خاص چوقا و ابعاد هنری و نمادین آن پرداخته می‌شود. نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم)
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم) ، با روش کتابخانه‌ای به بررسی و مطالعه سرزمین آذربایجان (آتروپاتگان) از لحاظ مردم‌شناسی و تاریخی پرداخته است. سرزمین آذربایجان که امروزه شامل استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان است. یکی از سرزمین‌های باستانی و مهم ایران...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)
هدف نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول) ، بررسی و تحلیل چهار گنبد سرخ، برج مدور، گنبد کبود و گنبد غفاریه از نظر ساختار کلی، پلان، شکل ظاهری و تزئینات به کار رفته و مقایسه آن‌ها است. بناهای آرامگاهی ایران در دوره‌های پس از اسلام در قالب ساخت مقابر با شکوه بر سر گور...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 7

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 7
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 7 با رویکرد تحلیلی به بررسی موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در ایران می‌پردازد و ضمن ارائه تعاریف حقوقی و فقهی این دو موضوع، افتراق و اشتراک آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سؤالات بنیادین...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 6

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 6
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 6 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد. نقش علوم...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد. هدف از...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 4

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 4
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 4 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد. نقش علوم...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 3

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 3
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 2

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 2
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 1

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 1
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و...
1