مجموعه شوالیه ای از سرزمین هفت اقلیم

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع مجموعه شوالیه ای از سرزمین هفت اقلیم

کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت دوم

معرفی و دانلود کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت دوم شمشیر قسم‌خورده نام دومین مجلد از سه‌گانه‌ی کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت دوم است که جرج آر. آر. مارتین، خالق جهان افسانه‌ای بازی تاج و تخت، آن را نوشته است و در آن به وقایعی می‌پردازد که برای دانک و اگ، شوالیه و شاهزاده‌ای که شخصیت‌های اصلی این مجموعه هستند، اتفاق می‌افتد. این کتاب جوایز و افتخاراتی را از آن خود کرده است و در زمره‌ی پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار دارد.... ادامه

کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت سوم

معرفی و دانلود کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت سوم «شوالیه‌ی مرموز» نام سومین مجلد از سه‌گانه‌ی کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت سوم است که جرج آر. آر. مارتین، خالق جهان افسانه‌ای بازی تاج و تخت آن را نوشته است و در آن به وقایعی می‌پردازد که برای دانک و اگ، شوالیه و شاهزاده‌ای که شخصیت‌های اصلی این مجموعه هستند، اتفاق می‌افتد. این کتاب جوایز و افتخاراتی را از آن خود کرده است و در زمره‌ی پرفروش‌ترین‌های نیویورک‌تایمز قرار دارد.... ادامه

کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت اول

معرفی و دانلود کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت اول «شوالیه‌ی بوته‌نشین» نام نخستین مجلد از سه‌گانه‌ی کتاب صوتی شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم: قسمت اول است که جرج آر. آر. مارتین، خالق جهان افسانه‌ای بازی تاج و تخت آن را نوشته و در آن به وقایعی می‌پردازد که برای دانک و اگ، شوالیه و شاهزاده‌ای که شخصیت‌های اصلی این مجموعه هستند، اتفاق می‌افتد. این کتاب جوایز و افتخاراتی را از آن خود کرده است و در زمره‌ی پرفروش‌ترین‌های نیویورک‌تایمز قرار دارد.... ادامه

۱