پساساختارگرایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پساساختارگرایی

دانلود کتاب عکاسی و نظریه

دانلود کتاب عکاسی و نظریه
بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس (به همراه تجزیه و تحلیل و نقد آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن این کتاب، در دو راستای نقد نظری و عملی، نگاهی است از زاویۀ دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسۀ میان این دو. به شکل دقیق‌تر، این کتاب تلاش دارد...

دانلود کتاب بارت و امپراتوری نشانه‌ها

دانلود کتاب بارت و امپراتوری نشانه‌ها
کتاب بارت و امپراتوری نشانه‌ها اثر پیتر پریکلس تریفوناس ، در حقیقت شرحی نشانه‌شناختی از سفر بارت به ژاپن است که در ۱۹۷۰ منتشر شد. برای بارت نشانه‌های ژاپن، برخلاف غرب که آکنده از معانی صریح و ضمنی‌اند، تهی و فاقد معنی هستند و همین نکته است که او را شیفته‌ این فرهنگ می‌کند. کتاب بارت و امپراتوری...
1