کودک درون

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کودک درون

دانلود کتاب آشتی با کودک درون

دانلود کتاب آشتی با کودک درون
هدف کتاب آشتی با کودک درون نوشته علی شمیسا ، توضیح انواع و اشکال کودک درون است، به‌طور مثال وقتی شما نشانه و نشانی‌های کودک درون لجباز خود را بشناسید و بدانید که حضور او در رفتارهای شما می‌تواند ضربه‌ زننده باشد، طبیعی است که او را تحت نظارت بالغ درون خود قرار می‌دهید و او را کم‌کم مهار می‌کنید....

🎧 دانلود کتاب صوتی آشتی با کودک درون

دانلود کتاب صوتی آشتی با کودک درون
کتاب صوتی آشتی با کودک درون نوشته علی شمیسا ، به شما می‌‌آموزد که چگونه کودک بازیگوش و عاشق درون خود را فعال سازید. هدف کتاب، توضیح انواع و اشکال کودک درون است، به‌طور مثال وقتی شما نشانه و نشانی‌های کودک درون لجباز خود را بشناسید و بدانید که حضور او در رفتارهای شما می‌تواند ضربه‌ زننده باشد،...

دانلود کتاب شاد زیستن با کودک درون

دانلود کتاب شاد زیستن با کودک درون
همان­طور که با کودک طبیعیپا به عرصه دنیا می­نهیم مقدمات کودک درونی ما نیز مهیاست. اساساً کودک درون احساسی است که درباره خود داریم ما نیازها و خواسته ها و احساساتی داریم که عبارتند از گرسنگی، تشنگی، ترس، کنجکاوی، خشم، نیاز به محبوب­بودن و مجموعه وسیعی از دیگر احساسات که همراه با بزرگ شدن ما آشکار...

دانلود کتاب زندگیت را عسل کن

دانلود کتاب زندگیت را عسل کن
اگر به دنبال این هستید که چگونه روابط اجتماعی، ازدواج و شغل و حتی ثروت و شادیتان را افزایش دهید و خودتان را بیشتر دوست بدارید، کتاب زندگیت را عسل کن که توسط مجید حسن سلطانی نوشته شده را بخوانید و با تاثیرات خودآگاهی آشنا شوید، در نتیجه تغییرات خود را مشاهده کرده و شگفت زده شوید. اگر فکر می‌کنید،...
1