Asadollah Alam

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Asadollah Alam

کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر اول

معرفی و دانلود کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر اول کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر اول شامل خاطرات و دست‌نوشته‌هایی است که اسدالله علم از زندگی روزانه‌ی خود در ارتباط با دستگاه حکومتی و وقایع پرفرازونشیب آن در سال‌های 1346 تا 1352 نگاشته. علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران با مطالعه‌ی کتاب حاضر به ناگفته‌های بسیاری از پشت پرده‌ی دربار پهلوی پی می‌برند. درباره‌ی کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر اول ادبیات فارسی مملو است از... ادامه

کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر دوم

معرفی و دانلود کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر دوم در دومین مجلد از خاطرات اسدالله علم، یعنی کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر دوم، شاهد رویدادها و رخدادهای پنهانی زندگی شاه و خاندان پهلوی هستیم که به‌دقت گردآوری و بازگو شده‌اند. مطالعه‌ی کتاب حاضر می‌تواند پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ معاصر را نسبت به جزئیات بسیاری از جریان‌های سیاسی سال‌های 1353 تا 1356 آگاه کند. درباره‌ی کتاب یادداشت‌های امیر اسدالله علم: دفتر دوم تاریخ‌نویسی پیرامون... ادامه

1