Being a woman fulfilling your femininity and finding love

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Being a woman fulfilling your femininity and finding love

کتاب صوتی زن بودن

معرفی و دانلود کتاب صوتی زن بودن تونی گرنت در کتاب صوتی زن بودن، به تمام زنان دنیای امروز توصیه می‌کند که ویژگی‌های زنانه خود را بپذیرند و با ایجاد یک شخصیت مستقل و قوی، بار دیگر نقش‌های سنتی‌تر خود را قبول کنند و به مفهوم خانواده اهمیت بیشتری بدهند. درباره کتاب صوتی زن بودن: تونی گرنت شخصیت مشهور رادیوی ملی در کتاب صوتی زن بودن (Being a woman: fulfilling your femininity and finding love) با نگاه روانشناسانه شخصیت زن امروزی را... ادامه

1