Czeslaw Milosz

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Czeslaw Milosz

کتاب صوتی چند گفتار درباره توتالیتاریسم

معرفی و دانلود کتاب صوتی چند گفتار درباره توتالیتاریسم شرایط کنونی جامعه‌ی ایران، نیازمند ابزارهای تحلیلی بسیار قوی‌تر و کارآمدتری نسبت به داشته‌های کنونی ماست. عباس میلانی با برگزیدن مقالاتی از نویسندگان متعدد و ترجمه‌ی آن‌ها، کتاب صوتی چند گفتار درباره توتالیتاریسم را با همین هدف در اختیار اندیشمندان، تحلیل‌گران، تئوری‌پردازان و افراد عادی جامعه‌ی ایرانی قرار داده است. در هر گفتار از این کتاب، توتالیتاریسم را از وجوه مختلف آن بررسی خواهیم کرد و به... ادامه

1