Dante Alighieri

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Dante Alighieri

کتاب صوتی اشک بهشت

معرفی و دانلود کتاب صوتی اشک بهشت کتاب صوتی اشک بهشت، دربردارنده‌ی اشعاری از کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری است که به صورت دوزبانه روایت می‌شوند. کمدی الهی از بزرگ‌ترین کتاب‌های ادبی دنیا و شرح سفر حماسی دانته از انتهای دوزخ به اوج بهشت است. کتاب پیش رو، منتخبی از اشعار دورخ، برزخ و بهشت را گردآورده و کوشیده این سفر را به صورت خلاصه روایت کند. درباره‌ی کتاب صوتی اشک بهشت دانته الیگیری (Dante Alighieri) در سال 1308 میلادی و دوران... ادامه

کتاب صوتی کمدی الهی: برزخ

معرفی و دانلود کتاب صوتی کمدی الهی: برزخ کتاب صوتی کمدی الهی: برزخ به روایت سفر خیالی دانته آلیگیری به برزخ می‌پردازد. کمدی الهی، بزرگترین شاهکار ادبیات ایتالیا و بزرگترین محصول ادبی و فکری قرون وسطاست. یکی از بزرگ‌ترین آثار ادبی تاریخ جهان به شمار آمده است و محصول دوران بیست ساله غربت و دربدری دانته است. آن‌چه به کتاب کمدی الهی: برزخ (The divine comedy: Inferno) ارزش ادبی می‌بخشد، پندارگَری و تخیل شگفت‌انگیز نویسنده در انگاشتن عالم پس... ادامه

کتاب صوتی کمدی الهی: دوزخ

معرفی و دانلود کتاب صوتی کمدی الهی: دوزخ کتاب صوتی کمدی الهی: دوزخ به روایت سفر خیالی دانته آلیگیری به دوزخ می‌پردازد. کمدی الهی، بزرگترین شاهکار ادبیات ایتالیا و بزرگترین محصول ادبی و فکری قرون وسطاست. یکی از بزرگ‌ترین آثار ادبی تاریخ جهان به شمار آمده است و محصول دوران بیست ساله غربت و دربدری دانته است. آن‌چه به کتاب کمدی الهی (divine comedy) ارزش ادبی می‌بخشد، پندارگَری و تخیل شگفت‌انگیز نویسنده در انگاشتن عالم پس از مرگ است. دانته... ادامه

کتاب صوتی کمدی الهی: بهشت

معرفی و دانلود کتاب صوتی کمدی الهی: بهشت کتاب صوتی کمدی الهی: بهشت به روایت سفر خیالی دانته آلیگیری به بهشت می‌پردازد. کمدی الهی، بزرگترین شاهکار ادبیات ایتالیا و بزرگترین محصول ادبی و فکری قرون وسطاست. یکی از بزرگ‌ترین آثار ادبی تاریخ جهان به شمار آمده است و محصول دوران بیست ساله غربت و دربدری دانته است. آن‌چه به کتاب کمدی الهی (divine comedy) ارزش ادبی می‌بخشد، پندارگَری و تخیل شگفت‌انگیز نویسنده در انگاشتن عالم پس از مرگ است. دانته... ادامه

1