Fablehaven

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Fablehaven

کتاب افسانه 1: آشیانه افسانه

معرفی و دانلود کتاب افسانه 1: آشیانه افسانه براندون مول در کتاب افسانه 1: آشیانه افسانه ما را با دنیایی خیالی و سحرآمیز روبه‌رو می‌کند که پناهگاه آخرین موجودات جادویی است. مجموعه‌کتاب افسانه ازجمله مجموعه‌های پرفروش نیویورک تایمز است و برنده‌ی جوایزی در بخش ادبیات نوجوان نیز شده است. درباره‌ی کتاب افسانه 1: آشیانه افسانه: مکانی رازآمیز که خانه‌ی تمام موجودات جادویی است. فضایی عجیب که در آن هم موجوداتی نورانی مانند پریان و تک‌شاخ‌ها زندگی... ادامه

کتاب افسانه 5: کلیدهای زندان اهریمن

معرفی و دانلود کتاب افسانه 5: کلیدهای زندان اهریمن براندون مول در کتاب افسانه 5: کلیدهای زندان اهریمن، آخرین جلد از مجموعه‌ی افسانه، ما را درگیر مأموریت نفسگیر دیگری می‌کند که هدفش نجات دنیاست. مجموعه‌کتاب افسانه ازجمله مجموعه‌های پرفروش نیویورک تایمز است و در سال 2010، نامزد دریافت جایزه‌ی گودریدز شده است. درباره‌ی کتاب افسانه 5: کلیدهای زندان اهریمن: مکانی رازآمیز که خانه‌ی تمام موجودات جادویی است. فضایی عجیب که در آن هم موجوداتی نورانی مانند... ادامه

کتاب افسانه 4: اسرار پناهگاه اژدها

معرفی و دانلود کتاب افسانه 4: اسرار پناهگاه اژدها براندون مول در کتاب افسانه 4: اسرار پناهگاه اژدها ما را به رقابتی سخت و نفسگیر دعوت می‌کند! ابزارهای مقدس به دست کدام گروه خواهند افتاد و چه کسی پیروز این نبرد سهمگین خواهد بود؟ مجموعه‌کتاب افسانه ازجمله مجموعه‌های پرفروش نیویورک تایمز است و در سال 2009، نامزد دریافت جایزه‌ی گودریدز شده است. درباره‌ی کتاب افسانه 4: اسرار پناهگاه اژدها: مکانی رازآمیز که خانه‌ی تمام موجودات جادویی است. فضایی عجیب... ادامه

کتاب افسانه 2: طلوع ستاره مغرب

معرفی و دانلود کتاب افسانه 2: طلوع ستاره مغرب براندون مول در کتاب افسانه 2: طلوع ستاره مغرب ما را بار دیگر به دنیای سحرآمیز آشیانه‌ی افسانه بازمی‌گرداند تا همراه با ست و کندرا با اعضای انجمن ستاره‌ی مغرب مقابله کنیم و این مکان جادویی را نجات دهیم. مجموعه‌کتاب افسانه ازجمله مجموعه‌های پرفروش نیویورک تایمز است و برنده‌ی جوایزی در بخش ادبیات نوجوان نیز شده است. درباره‌ی کتاب افسانه 2: طلوع ستاره مغرب: مکانی رازآمیز که خانه‌ی تمام موجودات... ادامه

کتاب افسانه 3: شیوع طاعون سایه

معرفی و دانلود کتاب افسانه 3: شیوع طاعون سایه براندون مول در کتاب افسانه 3: شیوع طاعون سایه بار دیگر ما را به نبردی در مقابل دشمنان آشیانه‌ی افسانه می‌برد، اما این بار دشمنْ نیرویی نامرئی است که نور موجودات نورانی آشیانه را می‌بلعد. مجموعه‌کتاب افسانه ازجمله مجموعه‌های پرفروش نیویورک تایمز است و برنده‌ی جوایزی در بخش ادبیات نوجوان نیز شده است. درباره‌ی کتاب افسانه 3: شیوع طاعون سایه: مکانی رازآمیز که خانه‌ی تمام موجودات جادویی است. فضایی... ادامه

۱