Follow your heart

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع Follow your heart

🎧 دانلود کتاب صوتی راحت باش گیر نده: راهی به سوی هدف‌یابی بهتر در زندگی و کار

دانلود کتاب صوتی راحت باش گیر نده: راهی به سوی هدف‌یابی بهتر در زندگی و کار
کتاب صوتی راحت باش گیر نده: راهی به سوی هدف‌یابی بهتر در زندگی و کار اثر اندرو متیوس می‌کوشد با استفاده از جملات کوتاه و درس‌آموز در کنار تصاویر کاریکاتوری، شوق زندگی و شاد بودن را در زندگی فردی و اجتماعی در قالب راه و رسم زندگی بیاموزاند. کتاب راحت باش گیر نده (Follow your heart) دارای جنبه‌های...
1