Forgiveness

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The Gift of Forgiveness، ‭The Magic of Forgiveness، Forgiveness how to make peace with your past and get on with your life

کتاب بخشش

معرفی و دانلود کتاب بخشش هرکس می‌تواند کینه‌ای به دل بگیرد اما مهم‌ترین چیز آن است که شخصیت بخشنده داشته باشد. دو زانتاماتا در کتاب بخشش از مجموعه کتاب‌های راهی به سوی سعادت، آموزه‌هایی را برایتان فراهم آورده است که به شما کمک می‌کند فردی با گذشت نسبت به خود و دیگران باشید. درباره کتاب بخشش: احتمالا تصور شما از مفهوم بخشش این است که اتفاق بدی که برایتان افتاده را فراموش کنید؛ این حالت انکار نام دارد. اما باید بدانید که... ادامه

1